Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. PETERLÍK, Igor a Luděk MATYSKA. Haptic Interaction with Soft Tissues Based on State-Space Approximation. In LNCS Haptics: Perception, Devices and Scenarios. Berlin / Heidelberg: Springer, 2008. s. 886-895. ISBN 978-3-540-69056-6.
  URL
  Název česky: Haptická interackve s měkkými tkáněmi založena na aproximaci stavového prostoru
  Název anglicky: Haptic Interaction with Soft Tissues Based on State-Space Approximation
  RIV/00216224:14610/08:00026792 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Španělsko.
  Peterlík, Igor (703 Slovensko, garant, domácí) -- Matyska, Luděk (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: haptic interaction; non-linear soft tissue modeling; interpolation
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Marta Novotná Buršíková, učo 15689. Změněno: 29. 3. 2012 14:52.
 2. SCHWARZ, Daniel a Tomáš KAŠPÁREK. Multilevel block matching technique with the use of generalized partial volume interpolation for nonlinear intersubject registration of MRI brain images. In 16th European Signal Processing Conference EUSIPCO 2008. Lausanne: École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2008. s. 1-5.
  Název česky: Mnohoúrovňová technika srovnávání podobrazů s využitím zobecněné interpolace částečných objemů pro nelineární registraci obrazů mozku z MRI od různých subjektů
  Využití počítačů, robotika a její aplikace. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: image processing;image registration;interpolation
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Změněno: 11. 9. 2008 07:33.
 3. 2006

 4. KEPRTOVÁ, Kateřina a Petr DOBROVOLNÝ. Geostatistical interpolation methods of extreme precipitation totals. In Proceedings from International Symposium GIS Ostrava 2006. Ostrava: VŠB-TU, 2006. s. 1-8. ISSN 1213-239X.
  URL
  Název česky: Geostatistické metody interpolace extrémních srážkových úhrnů
  Název anglicky: Geostatistical interpolation methods of extreme precipitation totals
  RIV/00216224:14310/06:00015584 Stať ve sborníku. Vědy o atmosféře, meteorologie. angličtina. Česká republika.
  Keprtová, Kateřina (203 Česká republika) -- Dobrovolný, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: interpolation; kriging; extremes; precipitation; Moravia and Silesia
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., učo 680. Změněno: 9. 4. 2010 11:13.
 5. 2004

 6. HOROVA, Ivana a Jiří ZELINKA. Numerické metody. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 294 s. 3871/Př-2/04-17/31. ISBN 80-210-3317-7.
  Název česky: Numerické metody
  Název anglicky: Numerical Methods
  RIV/00216224:14310/04:00010971 Odborná kniha. Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Horova, Ivana (203 Česká republika, garant) -- Zelinka, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: numerical solution of nonlinear equations and of systems of linear equations;interpolation;numerical integration

  Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 11. 6. 2009 11:01.
Zobrazeno: 20. 6. 2021 22:03