PETERLÍK, Igor a Luděk MATYSKA. Haptic Interaction with Soft Tissues Based on State-Space Approximation. In LNCS Haptics: Perception, Devices and Scenarios. Berlin / Heidelberg: Springer, 2008. s. 886-895. ISBN 978-3-540-69056-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Haptic Interaction with Soft Tissues Based on State-Space Approximation
Název česky Haptická interackve s měkkými tkáněmi založena na aproximaci stavového prostoru
Autoři PETERLÍK, Igor (703 Slovensko, garant, domácí) a Luděk MATYSKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Berlin / Heidelberg, LNCS Haptics: Perception, Devices and Scenarios, od s. 886-895, 10 s. 2008.
Nakladatel Springer
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14610/08:00026792
Organizační jednotka Ústav výpočetní techniky
ISBN 978-3-540-69056-6
UT WoS 000256578000111
Klíčová slova anglicky haptic interaction; non-linear soft tissue modeling; interpolation
Štítky haptic interaction, interpolation, non-linear soft tissue modeling, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marta Novotná Buršíková, učo 15689. Změněno: 29. 3. 2012 14:52.
Anotace
The well known property of haptic interaction is the high refresh rate of the haptic loop that is necessary for the stability of the interaction. Therefore, only simple computations can be done within the loop. On the other hand, physically-based deformation modeling requires heavy computations. Moreover, if realistic behavior is desired, the models are non-linear and iterative solution is necessary. In this paper, the technique for haptic interaction with non-linear complex model is presented. Our approach, based on approximations of configuration space, is described and the accuracy of the approximation is experimentally determined.
Anotace česky
Známou vlastností haptické interakce je vysoká obnovovací frekvence haptické smyčky nevyhnutní pro stabilitu interakce. Z toho důvodu lze v této smyčce provádět pouze jednoduché výpočty. Na druhou stranu, fyzikální modelování deformací vyžaduje náročné výpočty. Pokud se navím vyžaduje realistické chování, modely jsou nelineární a řešení se počítá iterativně. V tomto přízpěvku je prezentována technika pro haptickou interakci s nelineárním komplexním modelem. Náš přístup založený na předpočítání a aproximaci je popsán a experimentálně vyhodnocen.
Návaznosti
MSM 143300003, záměrNázev: Interakce člověka s počítačem, dialogové systémy a asistivní technologie
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
MSM0021622419, záměrNázev: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 17. 6. 2021 09:07