Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. SALÁK, Pavel. Aleje a komunikace v Českém království na počátku 19. století. In Nadějě právní vědy: Býkov 2007: Sborník z mezinárodního sektání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 12.-14. 10. 2007 na Zámeckém statku Býkov. Plzeň: Vydavatelství a nakadatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 133-142. ISBN 978-80-7380-122-9.
  2. KYNCL, Libor. Differences of regulation – payment systems in broader and narrower sense of the word. In 6th Eastern European eGovernment Days. 2008.
  3. FILIP, Jan. Doradstwo legislacyjne w RCz - doświadczenia, organizacja, problemy i perspektywy. Przegląd Legislacyjny. Warszawa: Kancelaria Przesa Rady Ministrów, 2008, XV, č. 1, s. 186-202. ISSN 1426-6989.
  4. KYNCL, Libor. Ekologické daně - kritika nové právní úpravy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, Roč. 16, č. 1, s. 67-70. ISSN 1210-9126.
  5. TKÁČIKOVÁ, Jana. European and Czech Legislation in the area of Animal Production; Legal Aspects of Official Control Implementation. In Krmiva 2008. 2008.
  6. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Legal regulation of decision making about certifying dead in the Czech Republic. Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal). Belgorod (Rusko): Rusnaučkniga, 2008, roč. 2008, č. 12, s. 74-80. ISSN 1561-6886.
  7. KYNCL, Libor. Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market. In microCAD 2008, International Scientific Conference, 20-21 March 2008, Section R: Company Competitiveness in the XXI Century. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2008, s. 123-130. ISBN 978-963-661-827-8.
  8. HANÁK, Jakub. Srovnání české a slovenské právní úpravy za komunální odpad. In Právná úprava starostlivosti o životné prostredie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008, 6 s. ISBN 978-80-7097-752-1.

  2007

  1. KYNCL, Libor. Automated Processing of Stock Exchange Data by the Czech National Bank. In Cyberspace 2007. 2007.
  2. FILIP, Jan. Doradstwo legislacyjne w RCz - doświadczenia, organizacja, problemy i perspektywy. In Zbiór referatów nadesłanych na konferencję naukową w 35-lecie Rady Legislacyjnej "Udział rządu w procesie legislacyjnym". 1. vyd. Warszawa: Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, 2007, s. 104-120, 196 s. ISSN 1426-6989.
  3. KYNCL, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm. EPRAVO.CZ. Praha: epravo, a .s., 2007, roč. 2007, č. 5, 12 s. ISSN 1213-189X.
  4. ŽATECKÁ, eva. K institutu podmíněného odsouzení. In K odkazu Jaroslava Kallaba. Právně-filozofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007, s. 76-81. ISBN 978-80-7380-070-3.
  5. FILIP, Jan. K postavení Legislativní rady vlády České republiky. Časopis pro právní praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV, č. 3, s. 203-210. ISSN 1210-9126.
  6. TKÁČIKOVÁ, Jana. Nová komunitární právní úprava ekologické zemědělství. Ekologie a právo. Praha: LexisNexis CZ, 2007, č. 3. ISSN 1211-1139.
  7. JANEČEK, Jan. Právní rozměr rozhodovacích procesů místních samospráv. In Hradecké ekonoomické dny 2007/I, Ekonomický růst a rozvoj regionů, sborník příspěvků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s. 232-236. ISBN 978-80-7041-812-3.
  8. KUCHTA, Josef. Právní úprava a pojímání omylu od doby Jaroslava Kallaba po současnost. In K odkazu Jaroslava Kallaba - právně filosofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. 2007. vyd. Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 66-74. ISBN 978-80-7380-070-3.
  9. NECKÁŘ, Jan a Libor KYNCL. Systém finančního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, roč. 2007, II., s. 167-171. ISSN 1210-9126.

  2005

  1. ŠMÍD, Vladimír a Karel SCHELLE. Vědecká konference "Právní regulace společnosti informačních sítí". Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Academia, nakladatelství AV ČR, 2005, roč. 144, č. 2, s. 207-208. ISSN 0231-6625.

  1993

  1. VOJÁČEK, Ladislav. K právní úpravě postavení politických stran v I. ČSR. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: MU, 1993, s. 287-296. Spisy PF (řada teoretická), č. 117. ISBN 80-210-0619-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 6. 2024 20:13