Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. PINKOVÁ, Aneta. Lobbying Legitimacy in the Czech Republic. In 24TH ANNUAL CONFERENCE OF CEPSA. 2019.
   Název česky: Legitimita lobbování v České republice
   Název anglicky: Lobbying Legitimacy in the Czech Republic

   Klíčová slova anglicky: Lobbying; Legitimacy; Civil Society; Population-Based Experiment
   Druh účasti: aktivní účast
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: Mgr. Aneta Pinková, Ph.D., učo 52717. Změněno: 6. 1. 2020 09:34.

  2009

  1. DUFEK, Pavel. Fortress Europe or Pace-Setter? Identity and Values in an Integrating Europe. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009, XVI, č. 1, s. 44-62. ISSN 1211-3247.
   Název česky: Pevnost Evropa nebo vůdce ostatních? Identita a hodnoty v integrující se Evropě
   RIV/00216224:14230/09:00035304 Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. angličtina. Česká republika.
   Dufek, Pavel (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: European integration; European identity; normative turn in EU studies; legitimacy; common values; affective dimension of citizenship; cosmopolitanism; European foreign policy

   Změnil: doc. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D., učo 4597. Změněno: 31. 3. 2009 14:47.

  2007

  1. STEJSKAL, Jan. Antický mýtus: Oidipus a Sfinga. In Právní a ekonomické problémy současnosti II. Ostrava: KEY Publishing, s.r.o., Nádražní 733/176, 702 00 Ostrava-Přívoz, v koedici s B.I.B.S.,a.s., Lidická 81, 602 00 Brno, 2007, s. 154-163. ISBN 978-80-87071-25-0.
   Název anglicky: Ancient myth: Aedipus and Sfinga

   Klíčová slova anglicky: normativness;legitimacy;society;polis;nomos;identity
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnil: Mgr. Bc. Jan Stejskal, Ph.D., učo 21165. Změněno: 1. 2. 2009 21:16.
  2. POLČÁK, Radim. Legitimacy of the Judiciary. 2007.
   Název česky: Legitimita soudní moci
   Název anglicky: Legitimacy of the Judiciary
   RIV/00216224:14220/07:00023670 Uspořádání workshopu. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Polčák, Radim (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: judiciary;legitimacy;justice
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., učo 21177. Změněno: 18. 2. 2011 10:48.
  3. HLAVÁČEK, Petr. Prezidentské volby v Bělorusku 2006 aneb Lukašenkova hra na legitimitu. Politologický časopis. 2007, roč. 14, č. 1, s. 15-32. ISSN 1211-3247.

   Klíčová slova anglicky: Legitimacy; Lukashenka; Non-democratic regime; Opposition; Post-Soviet Belarus; Presidential election 2006
   Recenzováno: ano

   Změnil: Mgr. Petr Hlaváček, Ph.D., učo 195482. Změněno: 15. 1. 2008 07:44.

  2005

  1. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti. Vojenské rozhledy. Praha: AVIS Ministerstvo obrany České republiky, 2005, XIV, č. 4, s. 77-85. ISSN 1210-3292.
   Název anglicky: Private Military and Security Companies

   Klíčová slova anglicky: Private military companies; private security companies; mercenaries; conflict resolution; future warfare; legitimacy; legal control

   Změnil: PhDr. Jan Závěšický, učo 65477. Změněno: 12. 12. 2005 14:07.

  2003

  1. SZALÓ, Csaba. O propojenosti identity a legitimity v sociologii kultury. In KVASNIČKOVÁ, Adela. Paradigmy sociológie kultury. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003, s. 117-131, 14 s. ISBN 80-223-1917-1.
   Název anglicky: The interdependence of identity and legitimacy in the sociology of culture
   RIV/00216224:14230/03:00011881 Stať ve sborníku. Sociologie, demografie. čeština. Slovensko.
   Szaló, Csaba (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: identity; legitimacy; culture; Bourdieu; ethnocentrism
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnil: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., učo 5918. Změněno: 17. 4. 2007 22:13.

  1999

  1. RABUŠIC, Ladislav a Tomáš SIROVÁTKA. Český sociální stát a jeho legitimita. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 1999, roč. 35, č. 4, s. 397-421. ISSN 0038-0288.
   Název anglicky: The Czech Welafre State and Its Legitimacy
   RIV/00216224:14230/99:00001713 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: welfare state; socil policy; legitimacy

   Změnil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Změněno: 27. 3. 2000 12:46.
  2. PŠEJA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a jeho legitimita. Analýzy a studie. Bulletin Ústavu strategických studií MU. Brno: MU, 1999, roč. 1., 0., s. 5-9.
   Název anglicky: International Penal Court and its Legitimacy
   Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: International; Penal Court; Legitimacy;

   Změnil: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D., učo 2770. Změněno: 10. 1. 2002 15:23.
  3. RABUŠIC, Ladislav a Tomáš SIROVÁTKA. The Czech Welfare State and its Legitimacy. Polish Sociological Review. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 1999, roč. 126, č. 2, s. 239-253. ISSN 1231-1413.
   RIV/00216224:14230/99:00001174 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. angličtina. Polsko.
   Klíčová slova anglicky: welfare state; legitimacy; public opinion

   Změnil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Změněno: 28. 3. 2000 12:07.

  1995

  1. MAREŠ, Petr. Legitimacy. In Social Consequencies of a Change in an Ownership. Brno: Masarykova Universita, 1995, s. 53-69. není. ISBN 80-210-1204-8.
   Název anglicky: Legitimacy
   RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. angličtina. Česká republika.
   Mareš, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: social change; postcommunist;ownership;legitimacy;unemployment;

   Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 19. 6. 2009 21:02.

  1994

  1. MUSIL, Libor a Petr MAREŠ. The Entitelment Mentality and Legitimacy of Privatization in Industry. In SPFFBU. G35, 1994. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, s. 78-97. SPFFBU G 35. ISBN 80-210-0925-X.
   Název anglicky: The Entitlement Mentality and the Legitimacy of Privatization in Industry.
   RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. angličtina. Česká republika.
   Musil, Libor (203 Česká republika) -- Mareš, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: privatization; legitimacy

   Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 16. 6. 2008 13:08.
  2. MUSIL, Libor a Petr MAREŠ. The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatizated Enterprises. Czechoslovak Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 2, č. 2, s. 187-199. ISSN 1210-3861.
   Název česky: Legitimizace privatizace: Dvě případové studie privatizovaných průmyslových podniků
   Název anglicky: The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatized Enterprises.
   RIV: Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. angličtina. Česká republika.
   Musil, Libor (203 Česká republika, garant) -- Mareš, Petr (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: ownership; legitimacy; czlture of organization; trade union; employees

   Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 24. 6. 2009 15:46.
Zobrazeno: 14. 6. 2024 04:29