Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. MOCCIARO, Egle, Luisa AMENTA a Luisa BRUCALE. Modalità orientata sul partecipante in siciliano contemporaneo : un’analisi dei dati dell’Atlante linguistico della Sicilia (ALS). In Schøsler, Lene; Härmä, Juhani. BRUCALE, Luisa a Luisa AMENTA. Actes du XXIXe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Copenhague, 1-6 juillet 2019). Strasbourg: ELiPhi, 2021, s. 1029-1042. ISBN 978-2-37276-051-5.

  2019

  1. MOCCIARO, Egle a Luisa BRUCALE. Possession and volition in the development of modal meanings: a case-study from Sicilian. Journal of Contemporary Philology. 2019, roč. 2, č. 2, s. 27-46. ISSN 2545-4765. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37834/JCP1920027b.

  2016

  1. MOCCIARO, Egle a Luisa AMENTA. Vuliri + PP nei dati dell’Atlante linguistico della Sicilia. In Éva Buchi, Jean-Paul Chauveau, Jean-Marie Pierrel (éd.). Actes du XVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Strasbourg: ÉLiPhi, 2016, s. 933-943. ISBN 978-2-37276-006-5.

  2007

  1. ADAM, Martin. Syntax A (E-learning Course). 1. vyd. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007. Mood-link-a (Linguistic courses).

  2006

  1. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Epistemic Modality in Classical Greek. In Laetae segetes. Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 51-56. ISBN 80-210-4069-6.
  2. KARLÍK, Petr. Worin sich Nominalisierungen unterscheiden: Auf der Suche nach einer Antwort anhand von tschechischen Daten. Anzeiger für Slavische Philologie. 2006, XXXIV, č. 1, s. 75-92. ISSN 1802-128X.

  2005

  1. KARLÍK, Petr a Pavel CAHA. Je vidět Sněžku: searching modality. SPFFBU - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, A53, č. 1, s. 103-114. ISSN 0231-7567.
  2. KARLÍK, Petr. Modality in Slavonic Languages. New Perspectives. Hansen, B.-Karlík, P. (eds.). Muenchen: Verlag Otto Sagner, 2005, 388 s. ISBN 3-87690-916-3.
  3. VEČERKA, Radoslav. Noch einmal zur Notwendigkeits - und Möglichkeitsmodalität. HANSEN, B. - KARLÍK, P. (ed.). In Modality in Slavonic languages. New perspectives. München: Otto Sagner, 2005, s. 261-268. ISBN 3-87690-916-3.
  4. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 320 s. Studium. ISBN 80-7178-998-4.
  5. KARLÍK, Petr a Pavel CAHA. Where does modality come from? Hansen, B. - Karlík, P., eds. In Modality in Slavonic languages. New perspectives. Muenchen: Verlag Otto Sagner, 2005, s. 61-72. ISBN 3-87690-916-3.

  2004

  1. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Jistotní modalita ve staré řečtině a latině v částečném porovnání s vybranými moderními jazyky (čeština, angličtina, němčina). In SPFFBU. 9. vyd. Brno: Ústav klasických studií FF MU, 2004, s. 21-32, 11 s. ISBN 80-210-3498-X.
  2. DOSTÁL, Otto, Miloslav FILKA a Martin PETRENKO. New Possibilities of Multimedia Applications in Medicine. ELMAR, IEEE Catalog Number 04EX815. Zadar: Croatian Society Electronics in Marine, 2004, roč. 2004, June, s. 402-405. ISSN 1334-2630.
  3. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Přehled výrazových prostředků jistotní modality v latině a staré řečtině v porovnání s češtinou, angličtinou a němčinou. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 25-34. ISBN 80-210-3484-X.

  2003

  1. DOKULIL, Miloš. Vágnost jako nutnost. In Vágnost, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2003, s. 34-48. ISBN 80-7007-180-X.

  2002

  1. DOSTÁL, Otto a Javorník MICHAL. Some Security Aspects of Picture Archiving and Communication System in The Environment of More Hospitals. In Transformation of CEEC Economies tu EU Standards. Brno - Trento (Italy): MSD, spol s r.o., 2002, s. 49-52. ISBN 80-86510-27-1.
  2. DOSTÁL, Otto a Vladimír KOVÁŘ. Telemedicína v Brně. In Sborník příspěvků MEDSOFT 2002. Hradec Králové: TECH-MARKET Praha, 2002, s. 82-85. MEDSOFT. ISBN 80-86114-44-9.

  2000

  1. RACLAVSKÝ, Jiří. Modality identity a případ Venuše. Pro-Fil. Brno, 2000, roč. 1, č. 4, s. 1-20, 21 s. ISSN 1212-9097.

  1983

  1. HLADKÝ, Josef. Parts of speech and spheres of modality in English and Czech. Brno studies in English. Brno: MU, 1983, roč. 15, s. 87-109. ISSN 1211-1791.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2024 02:39