Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. HAVLAN, Petr a Michal RADVAN. Legal regulation of non-profit subjects in the Czech Republic. International Journal of Law and Management. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., 2008, roč. 50, č. 4, s. 153-157. ISSN 1754-243X.
   Název česky: Právní regulace neziskových subjektů v České republice
   RIV/00216224:14220/08:00033781 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. angličtina. Velká Británie a Severní Irsko.
   Havlan, Petr (203 Česká republika, garant) -- Radvan, Michal (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Non-profit organizations; Research organizations; Legal theory; Legislation; Czech Republic
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 1. 4. 2010 17:47.

  2007

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Hospoření územních samosprávných celků a jeho kontrola. In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
   Název anglicky: Municipalities' management and it's control in the Czech republic
   Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: non-profit organizations; municipalities; management, controlling, budget, tax incomes, subsidies, legal liability; sanctions
   Druh účasti: aktivní účast
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA, učo 21991. Změněno: 31. 1. 2008 14:42.
  2. NEUMAYER, Michaela, Ulrike SCHNEIDER, Michael MEYER, Johannes LEITNER, Simona ŠKARABELOVÁ, Dana TRÁVNÍČKOVÁ a Miroslav POSPÍŠIL. Nonprofits functions in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic. 1. vyd. Wien: Wirtschaftsuniversität Wein, Institut für Sozialpolitik, 2007, 20 s. Working Paper 02/2007.
   URL
   Název česky: Funkce neziskových organizací ve starých a nových demokraciích: popis systému a empirické potvrzení v Rakousku a ČR
   Název anglicky: Nonprofits functions in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic
   Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: non-profit organizations; functions NPOs; service delivery; advocacy; and community building;
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 5. 6. 2009 11:27.
  3. NEUMAYER, Michaela, Ulrike SCHNEIDER, Michael MEYER, Astrid HAIDER, Simona ŠKARABELOVÁ, Dana TRÁVNÍČKOVÁ a Miroslav POSPÍŠIL. Nonprofits roles in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic. In The Global Pursuit of Social Justice: Challenges to Nonprofits & Civil Society. 1. vyd. USA, Atlanta: ARNOVA, 2007, s. 245-250. ISSN 1802-128X.
   Název anglicky: Nonprofits roles in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic
   Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: non-profit organizations; functions NPOs; service delivery; advocacy; and community building;
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., učo 7274. Změněno: 11. 4. 2012 17:39.
  4. REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání. Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5.
   Název anglicky: Organizations of non profit sector. Basics of economy, theory and management. Second updated edition.
   Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: non-profit organizations; governmental; public sector; public administration; non-profit sector;
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 4. 6. 2009 10:29.
  5. RADVAN, Michal. Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 191-203. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
   Název anglicky: Exemption from Real-Estate Tax in Case of Non-Profit Organizations
   RIV/00216224:14220/07:00033366 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Radvan, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: non-profit organizations; real-estate tax; tax on lands; tax on buildings; tax on flats and non-residential premises; exemptions from real-estate tax
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 13. 9. 2013 11:53.
  6. RADVAN, Michal. Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací. In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
   Název anglicky: Exemption from Real-Estate Tax in Case of Non-Profit Organizations
   RIV/00216224:14220/07:00050924 Prezentace na konferencích. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Radvan, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: non-profit organizations; real-estate tax; tax on lands; tax on buildings; tax on flats and non-residential premises; exemptions from real-estate tax
   Druh účasti: aktivní účast
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 9. 2011 17:34.
  7. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola. In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.
   Název anglicky: Municipalities in the Czech republic - management and it's control
   RIV/00216224:14220/07:00033155 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Šramková, Dana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: non-profit organizations; municipalities; management; controlling; budget; tax incomes; subsidies; legal liability; sanctions
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA, učo 21991. Změněno: 30. 3. 2010 15:36.

  2006

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. K problematice zdaňování příspěvkových organizací. In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 20-33. ISBN 80-210-3956-6.
   Název česky: K problematice zdaňování příspěvkových organizací
   Název anglicky: To problems of taxation of contribution organizations
   RIV/00216224:14560/06:00021053 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Fojtíková, Jarmila (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Taxation; non-profit organizations; contribution organizations

   Změnila: Ing. Jarmila Zaviačičová, učo 36047. Změněno: 6. 11. 2007 17:49.
  2. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Nové organizace neziskového sektoru v ČR a jejich zdanění. In Tranzitívne ekonomiky v procese Európskej integrácie. Bratislava: NHF EU, 2006, s. 39. ISBN 80-225-2218-X.
   Název česky: Nové organizace neziskového sektoru v ČR a jejich zdanění
   Název anglicky: New non-profit organizations in the Czech republic and their taxation.
   RIV/00216224:14560/06:00021054 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Fojtíková, Jarmila (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: flat-unit owners association; taxation; non-profit organizations

   Změnila: Ing. Jarmila Zaviačičová, učo 36047. Změněno: 6. 11. 2007 18:52.

  2004

  1. HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2003. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2004, 25 s. Rozbor.
   Název anglicky: Analysis of Public Budget Financing of Non-Profit Organizations in the 2003
   Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Public Budget; Financing; Non-Profit Organizations

   Změnila: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., učo 7274. Změněno: 2. 7. 2004 15:51.

  2003

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Postavení společenství vlastníků jednotek v dańovém systému. In Daně - teorie a praxe. Brno: Akademie Sting, 2003, s. 39-40. ISBN 80-86342-38-7.
   Název anglicky: The position of flat-unit owners association in the tax system.
   RIV/00216224:14560/03:00008413 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Fojtíková, Jarmila (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: flat-unit owners association; tax system; non-profit organizations

   Změnila: Ing. Jarmila Zaviačičová, učo 36047. Změněno: 15. 12. 2003 10:19.
  2. HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2002. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2003, 20 s. Rozbor.
   Název anglicky: Analysis of Public Budget Financing of Non-Profit Organizations in the 2002
   Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Public Budget; Financing; Non-Profit Organizations

   Změnila: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., učo 7274. Změněno: 2. 7. 2004 15:44.
  3. KOSTROŇ, Lubomír. Využití hodnotících a rozvojových středisek v "neziskové sféře". Brno: konference "Assessment centra", pořádaná BIBS a Motiv P v Brně 24.2.2003, 2003, 2 s.
   URL
   Název anglicky: The use of assessment and development centers in the non-profit sector.

   Klíčová slova anglicky: assessment centre; non-profit organizations

   Změnil: doc. PhDr. Lubomír Kostroň, M.A., CSc., učo 1898. Změněno: 18. 12. 2003 13:42.

  2002

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daň z přidané hodnoty u neziskových organizací. In Alternatívne prístupy a faktory financovania verejneho sektora. První. Bratislava: NHF Ekonomická univerzita Bratislava, 2002, s. 119-123. ISBN 80-225-1406-3.
   Název anglicky: Value added tax
   RIV/00216224:14560/02:00007926 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Slovensko.
   Fojtíková, Jarmila (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: value added tax; non-profit organizations; tax-deduction

   Změnila: Ing. Jarmila Zaviačičová, učo 36047. Změněno: 9. 7. 2003 14:15.

  2001

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav. Aktuální problémy legislativy organizací neziskového nestátního sektoru v ČR. In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Pukyně Ústí nad Labem, 2001, s. 91-96. Sborník z mezinárodní konference k VZ 135 10006. ISBN 80-7044-345-6.
   Název anglicky: Current Problems of Czech Non-profit Law

   Klíčová slova anglicky: Quality; cic society; non-profit organizations; Law

   Změnila: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D., učo 8103. Změněno: 26. 4. 2002 07:45.

  2000

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Audit v neziskovém sektoru. In Daně - teorie a praxe 2000. první. Brno: Sting, 2000, s. 15-17. ISBN 80-86342-16-6.
   Název anglicky: Audit of Non-profit Area
   RIV/00216224:14560/00:00005009 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština.
   Klíčová slova anglicky: audit; non-profit organizations

   Změnila: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., učo 26482. Změněno: 12. 12. 2001 11:30.
Zobrazeno: 17. 6. 2024 16:58