Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. HAVLAN, Petr and Michal RADVAN. Legal regulation of non-profit subjects in the Czech Republic. International Journal of Law and Management. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., 2008, vol. 50, No 4, p. 153-157. ISSN 1754-243X.
  Name in Czech: Právní regulace neziskových subjektů v České republice
  RIV/00216224:14220/08:00033781 Article in a journal. Legal sciences. English. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
  Havlan, Petr (203 Czech Republic, guarantor) -- Radvan, Michal (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Non-profit organizations; Research organizations; Legal theory; Legislation; Czech Republic
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 1/4/2010 17:47.
 2. 2007

 3. ŠRAMKOVÁ, Dana. Hospoření územních samosprávných celků a jeho kontrola (Municipalities' management and it's control in the Czech republic). In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
  Name (in English): Municipalities' management and it's control in the Czech republic
  Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: non-profit organizations; municipalities; management, controlling, budget, tax incomes, subsidies, legal liability; sanctions
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)
  International impact: yes

  Changed by: JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA, učo 21991. Changed: 31/1/2008 14:42.
 4. NEUMAYER, Michaela, Ulrike SCHNEIDER, Michael MEYER, Johannes LEITNER, Simona ŠKARABELOVÁ, Dana TRÁVNÍČKOVÁ and Miroslav POSPÍŠIL. Nonprofits functions in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic. 1. vyd. Wien: Wirtschaftsuniversität Wein, Institut für Sozialpolitik, 2007. 20 pp. Working Paper 02/2007.
  URL
  Name in Czech: Funkce neziskových organizací ve starých a nových demokraciích: popis systému a empirické potvrzení v Rakousku a ČR
  Name (in English): Nonprofits functions in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: non-profit organizations; functions NPOs; service delivery; advocacy; and community building;
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes

  Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 5/6/2009 11:27.
 5. NEUMAYER, Michaela, Ulrike SCHNEIDER, Michael MEYER, Astrid HAIDER, Simona ŠKARABELOVÁ, Dana TRÁVNÍČKOVÁ and Miroslav POSPÍŠIL. Nonprofits roles in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic. In The Global Pursuit of Social Justice: Challenges to Nonprofits & Civil Society. 1. vyd. USA, Atlanta: ARNOVA, 2007. p. 245-250. ISSN 1802-128X.
  Name (in English): Nonprofits roles in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: non-profit organizations; functions NPOs; service delivery; advocacy; and community building;
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes

  Changed by: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., učo 7274. Changed: 11/4/2012 17:39.
 6. REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání (Organizations of non profit sector. Basics of economy, theory and management. Second updated edition.). Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 187 pp. ISBN 978-80-86929-25-5.
  Name (in English): Organizations of non profit sector. Basics of economy, theory and management. Second updated edition.
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: non-profit organizations; governmental; public sector; public administration; non-profit sector;
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 4/6/2009 10:29.
 7. RADVAN, Michal. Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací (Exemption from Real-Estate Tax in Case of Non-Profit Organizations). In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. p. 191-203. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
  Name (in English): Exemption from Real-Estate Tax in Case of Non-Profit Organizations
  RIV/00216224:14220/07:00033366 Chapter(s) of a specialized book. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: non-profit organizations; real-estate tax; tax on lands; tax on buildings; tax on flats and non-residential premises; exemptions from real-estate tax
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 13/9/2013 11:53.
 8. RADVAN, Michal. Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací (Exemption from Real-Estate Tax in Case of Non-Profit Organizations). In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
  Name (in English): Exemption from Real-Estate Tax in Case of Non-Profit Organizations
  RIV/00216224:14220/07:00050924 Presentations at conferences. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: non-profit organizations; real-estate tax; tax on lands; tax on buildings; tax on flats and non-residential premises; exemptions from real-estate tax
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)
  International impact: yes

  Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/9/2011 17:34.
 9. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola (Municipalities in the Czech republic - management and it's control). In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. p. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.
  Name (in English): Municipalities in the Czech republic - management and it's control
  RIV/00216224:14220/07:00033155 Chapter(s) of a specialized book. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Šramková, Dana (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: non-profit organizations; municipalities; management; controlling; budget; tax incomes; subsidies; legal liability; sanctions
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA, učo 21991. Changed: 30/3/2010 15:36.
 10. 2006

 11. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. K problematice zdaňování příspěvkových organizací (To problems of taxation of contribution organizations). In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 20-33. ISBN 80-210-3956-6.
  Name in Czech: K problematice zdaňování příspěvkových organizací
  Name (in English): To problems of taxation of contribution organizations
  RIV/00216224:14560/06:00021053 Proceedings paper. Economics. Czech. Czech Republic.
  Fojtíková, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Taxation; non-profit organizations; contribution organizations

  Changed by: Ing. Jarmila Zaviačičová, učo 36047. Changed: 6/11/2007 17:49.
 12. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Nové organizace neziskového sektoru v ČR a jejich zdanění (New non-profit organizations in the Czech republic and their taxation.). In Tranzitívne ekonomiky v procese Európskej integrácie. Bratislava: NHF EU, 2006. p. 39. ISBN 80-225-2218-X.
  Name in Czech: Nové organizace neziskového sektoru v ČR a jejich zdanění
  Name (in English): New non-profit organizations in the Czech republic and their taxation.
  RIV/00216224:14560/06:00021054 Proceedings paper. Economics. Czech. Czech Republic.
  Fojtíková, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: flat-unit owners association; taxation; non-profit organizations

  Changed by: Ing. Jarmila Zaviačičová, učo 36047. Changed: 6/11/2007 18:52.
 13. 2004

 14. HYÁNEK, Vladimír and Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2003 (Analysis of Public Budget Financing of Non-Profit Organizations in the 2003). Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2004. 25 pp. Rozbor.
  Name (in English): Analysis of Public Budget Financing of Non-Profit Organizations in the 2003
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Public Budget; Financing; Non-Profit Organizations

  Changed by: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., učo 7274. Changed: 2/7/2004 15:51.
 15. 2003

 16. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Postavení společenství vlastníků jednotek v dańovém systému (The position of flat-unit owners association in the tax system.). In Daně - teorie a praxe. Brno: Akademie Sting, 2003. p. 39-40. ISBN 80-86342-38-7.
  Name (in English): The position of flat-unit owners association in the tax system.
  RIV/00216224:14560/03:00008413 Proceedings paper. Economics. Czech. Czech Republic.
  Fojtíková, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: flat-unit owners association; tax system; non-profit organizations

  Changed by: Ing. Jarmila Zaviačičová, učo 36047. Changed: 15/12/2003 10:19.
 17. HYÁNEK, Vladimír and Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2002 (Analysis of Public Budget Financing of Non-Profit Organizations in the 2002). Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2003. 20 pp. Rozbor.
  Name (in English): Analysis of Public Budget Financing of Non-Profit Organizations in the 2002
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Public Budget; Financing; Non-Profit Organizations

  Changed by: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., učo 7274. Changed: 2/7/2004 15:44.
 18. KOSTROŇ, Lubomír. Využití hodnotících a rozvojových středisek v "neziskové sféře" (The use of assessment and development centers in the non-profit sector.). Brno: konference "Assessment centra", pořádaná BIBS a Motiv P v Brně 24.2.2003, 2003. 2 pp.
  URL
  Name (in English): The use of assessment and development centers in the non-profit sector.

  Keywords in English: assessment centre; non-profit organizations

  Changed by: doc. PhDr. Lubomír Kostroň, M.A., CSc., učo 1898. Changed: 18/12/2003 13:42.
 19. 2002

 20. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daň z přidané hodnoty u neziskových organizací (Value added tax). In Alternatívne prístupy a faktory financovania verejneho sektora. První. Bratislava: NHF Ekonomická univerzita Bratislava, 2002. p. 119-123. ISBN 80-225-1406-3.
  Name (in English): Value added tax
  RIV/00216224:14560/02:00007926 Proceedings paper. Economics. Czech. Slovakia.
  Fojtíková, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: value added tax; non-profit organizations; tax-deduction

  Changed by: Ing. Jarmila Zaviačičová, učo 36047. Changed: 9/7/2003 14:15.
 21. 2001

 22. REKTOŘÍK, Jaroslav. Aktuální problémy legislativy organizací neziskového nestátního sektoru v ČR (Current Problems of Czech Non-profit Law). In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. 1st ed. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Pukyně Ústí nad Labem, 2001. p. 91-96. Sborník z mezinárodní konference k VZ 135 10006. ISBN 80-7044-345-6.
  Name (in English): Current Problems of Czech Non-profit Law

  Keywords in English: Quality; cic society; non-profit organizations; Law

  Changed by: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D., učo 8103. Changed: 26/4/2002 07:45.
 23. 2000

 24. JURAJDOVÁ, Hana. Audit v neziskovém sektoru (Audit of Non-profit Area). In Daně - teorie a praxe 2000. první. Brno: Sting, 2000. p. 15-17. ISBN 80-86342-16-6.
  Name (in English): Audit of Non-profit Area
  RIV/00216224:14560/00:00005009 Proceedings paper. Economics. Czech.
  Keywords in English: audit; non-profit organizations

  Changed by: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., učo 26482. Changed: 12/12/2001 11:30.
Displayed: 5/2/2023 22:51