Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. ŠTĚPÁNEK, Antonín a Přemysl LUBAL. Studium rovnováh komplexů tetrazamakrocyklických ligandů s bazemi nukleových kyselin. In Analytická chemie - Merck 2008. Praha: Česká společnost chemická, 2008. s. 63-67. ISBN 978-80-86238-53-1.
  2. 2005

  3. TOPINKOVÁ, Jana a Libuše TRNKOVÁ. The physico-chemical properties of nucleic bases and their azido-derivatives studied by UV spectroscopy and elimination voltammetry. In XVIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Coimbra: Redhose-Indústria Gráfica, 2005. s. 84-84.
  4. 2001

  5. ŽÍDEK, Lukáš, Haihong WU, Juli FEIGON a Vladimír SKLENÁŘ. Measurement of small scalar and resiudal dipolar couplings in purine and pyrimidine bases. Journal of Biomolecular NMR. Dordrecht: Kluwer/Escom, 2001, roč. 21, č. 2, s. 153-159. ISSN 0925-2738.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2023 14:04