Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KONOPKA, Roman, Lukáš KUBALA, Antonín LOJEK a Jiří PACHERNÍK. Alternation of retinoic acid induced neural differentiation of P19 embryonal carcinoma cells by reduction of reactive oxygen species intracellular production. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS. 2008 Oct;29(5):770-4, 2008, roč. 29, č. 5, s. 770-774. ISSN 0172-780X.
 2. HLADIL, Jindřich, Ladislav STRNAD, Milan ŠÁLEK, Vlasta JANKOVSKÁ, Pavel ŠIMANDL, Jaroslav SCHWARTZ, Jiří SMOLÍK, Lenka LISÁ, Leona KOPTÍKOVÁ, Jan ROHOVEC, Vlasta BÖHMOVÁ, Anna LANGROVÁ, Milena KOCIÁNOVÁ, Rostislav MELICHAR a Jiří ADAMOVIČ. An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source. Bulletin of Geoscience. Praha: Czech Geological Survey, 2008, roč. 83, č. 2, s. 175-206. ISSN 1214-1119.
 3. DINSDALE, Alan, Andy WATSON, Aleš KROUPA, Jan VŘEŠŤÁL, Adéla ZEMANOVÁ a Jiří VÍZDAL. Atlas of Phase Diagrams for Lead-Free Soldering. 1. vyd. Brno: COST Office, Brussels, Belgium, 2008. 276 s. Sv.1. ISBN 978-80-86292-28-1.
 4. STEJSKAL, Karel, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Bernd SURES, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Jaromír HUBÁLEK, Miroslava BEKLOVÁ, Pavel HANUŠTIAK, Zdeňka SVOBODOVÁ, Aleš HORNA a René KIZEK. Bio-assessing of environmental pollution via monitoring of metallothionein level using electrochemical detection. IEEE Sensors Journal. USA, 2008, roč. 8, č. 9, s. 1578-1585. ISSN 1530-437X.
 5. HUBL, Richard a Václav TOUŠEK. Commuting and migration in the largest agglomerations of the Czech republic after 1989 with emphasis on the Brno agglomeration. In On Some Migration and Development Issues - Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" - Ostrava 4th-5th September 2007. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 66-81. ISBN 978-80-7368-442-6.
 6. ŠVANCARA, Jan, Josef HAVÍŘ a Werner CONRAD. Derived gravity field of the seismogenic upper crust of SE Germany and West Bohemia and its comparison with seismicity. STUDIA GEOPHYSICA ET GEODETICA. Praha: StudiaGeo Praha, 2008, roč. 52, č. 4, s. 567-588. ISSN 0039-3169. doi:10.1007/s11200-008-0038-7.
 7. ŠÍN, Lukáš. Divice u Brumovic: Antropologický rozbor kosterního materiálu získaného výzkumem zaniklého středověkého kostela. Ve službách archeologie. Brno: Tiskárna Helbich a.s. Brno, Geopek Brno, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 231-237. ISSN 1802-5463.
 8. NOVÁK, Václav. Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008, roč. 14, č. 1, s. 137-142. ISSN 1213-7901.
 9. HULL, Chris, Ulf LINDSTRÖM, Luis MELO DOS SANTOS, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. Euclidean supersymmetry, twisting and topological sigma models. Journal of High Energy Physics. CERN, 2008, roč. 2008, č. 6, s. "nestránkováno", 16 s. ISSN 1126-6708.
 10. KLUSOŇ, Josef. Fundamental String and D1-brane in I-brane Background. Journal of High Energy Physics. CERN, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 1-15. ISSN 1126-6708.
 11. GALAEV, Anton a Thomas LEISTNER. Holonomy groups of Lorentzian manifolds: classification, examples, and applications. In LEISTNER, Thomas. Recent developments in pseudo-Riemannian geometry. Vienna, Austria: European Mathematical Society, 2008. s. 53-97. ESI Lectures in Mathematics and Physics. ISBN 978-3-03719-051-7. doi:10.4171/051.
 12. KŘÍŽ, Martin, Jan PŘIBYL, Petr SKLÁDAL a Miloslav SUCHÁNEK. Chemically functionalized AFM tips: easy way to resolution enhancement in single biomolecule visualization. In 5th international interdisciplinary meeting on bioanalysis CECE 2008. Brno: Institute of Analytical Chemisty AS CR, 2008. s. 65-66. ISBN 978-80-254-3194-8.
 13. KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Vendula HRDINOVÁ, Vojtěch ADAM, Elisabeth BURGESS, Karl KRAMER, Michal MASAŘÍK a René KIZEK. Chip-based CE for avidin determination in transgenic tobacco and its comparison with square-wave voltammetry and standard gel electrophoresis. Chromatographia. Friedrich Vieweg a synové, 2008, roč. 67, Suppl. S, s. S75-S81, 7 s. ISSN 0009-5893.
 14. ROHÁČEK, Karel, Julie SOUKUPOVÁ a Miloš BARTÁK. Chlorophyll fluorescence: A wonderful tool to study plant physiology and plant stress. In Plant Cell Compartments - Selected Topics. Kerala - India: Research Signpost, 2008. s. 41-104. B. Schoefs (ed.), 1st edition. ISBN 978-81-308-0104-9.
 15. BERNARDOVÁ, Kateřina, Pavel BABICA, Blahoslav MARŠÁLEK a Luděk BLÁHA. Isolation and endotoxin activities of lipopolysaccharides from cyanobacterial cultures and complex water blooms and comparison with effects of heterotrophic bacteria and green alga. Journal of Applied Toxicology. 2008, roč. 28, č. 1, s. 72-77. ISSN 0260-437X. doi:10.1002/jat.1257.
 16. ADAMOVSKÝ, Ondřej, Jana HLÁVKOVÁ, Radovan KOPP, Klára HILSCHEROVÁ, Pavel BABICA, Miroslava PALÍKOVÁ, Veronika PAŠKOVÁ, Stanislav NAVRÁTIL a Luděk BLÁHA. Kinetics of biomarkers, bioaccumulation and elimination of peptide toxins microcystions in different freshwater fish species. 2008.
 17. TRNKOVÁ, Libuše. KOMPLEXNÍ INOVACE A MODERNIZACE LABORATORNÍCH CVIČENÍ Z FYZIKÁLNÍ CHEMIE. In VIII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 99-100. ISBN 978-80-210-4525-5.
 18. ŠÍN, Lukáš. Kosterní materiál v kontextu archeologických nálezů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci. In Dissertationes Archaelogicae Brunenses/Pragensesque. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 216-221. ISBN 978-80-210-4749-5.
 19. KLUSOŇ, Josef, Bum-Hoon LEE, Kamal Lochan PANIGRAHI a Chanyon PARK. Magnon like solutions for strings in I-brane background. Journal of High Energy Physics. CERN, 2008, roč. 2008, č. 8, s. 1-16. ISSN 1126-6708.
 20. ČUTA, Martin. Modelling Human Ontogenesis. Scripta medica. Brno: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, 2008, roč. 81, č. 4, s. 268-9, 2 s. ISSN 1211-3395.
 21. DUŠKOVÁ, Marta, Alena ŠPANOVÁ, Vladimír DRÁB a Bohuslav RITTICH. Molekulární typizace bakterií rodu Lactobacillus ze sbírky Laktoflora. In XXXVIII. Lenfeldovy a Hoklovy dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2008. s. 102-105. ISBN 978-80-7305-049-8.
 22. PŘIBYL, Jan, Kateřina FRNKOVÁ, Petr SKLÁDAL a Miloslav SUCHÁNEK. Nanopolyperoxidase – a universal system for simultaneous colorimetric signal enhancement and nanoscale visualization of antibody labeling. In 5th international interdisciplinary meeting on bioanalysis CECE 2008. Brno: Institute of Analytical Chemisty AS CR, 2008. s. 70-71. ISBN 978-80-254-3194-8.
 23. ZÍTKA, Ondřej, Dalibor HÚSKA, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. NAVRŽENÍ METODY VHODNÉ PRO ELEKTROCHEMICKÉ STUDIUM MATRIXOVÝCH METALOPROTEINÁZ. In VIII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 110-111. ISBN 978-80-210-4525-5.
 24. KLAPETEK, Petr, Jiří BURŠÍK, Miroslav VALTR a Jan MARTÍNEK. Near-field scanning optical microscope probe analysis. Ultramicroscopy. Amsterdam: Elsevier, 2008, roč. 108, č. 7, s. 671-676. ISSN 0304-3991. doi:10.1016/j.ultramic.2007.10.014.
 25. MUSIL, Rudolf. Neue Bärenart von Bilzingsleben. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae. Brno, 2008, roč. 93, -, s. 245–246. ISSN 1211-8796.
 26. ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Nové kondenzované dusíkofosforečné cykly. In Sborník VII. semináře Pokroky v anorganickéj chémii. 2008. ISBN 978-80-223-2523-3.
 27. KHALIULLIN, Giniyat a Jiří CHALOUPKA. Origin of strong correlations and superconductivity in NaxCoO2. Physical Review B. USA: The American Physical Society, 2008, roč. 77, č. 10, s. 104532-104537. ISSN 1098-0121. doi:10.1103/PhysRevB.77.104532.
 28. ROSZKOVÁ, Alena a Nela DOLÁKOVÁ. Palynological study of holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic). Terra Nostra. Berlin: Univerzity of Bonn, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 237-238. ISSN 0946-8978.
 29. VÁŇOVÁ, Lucie, Marie KUMMEROVÁ a Štěpán ZEZULKA. Plant response to fluoranthene visualised by imaging of chlorophyll fluorescence. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2008 - Sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: ČZU v Praze, VÚRV v.v.i. Praha Ruzyně, 2008. s. 345-348. ISBN 978-80-87011-18-8.
 30. FRNKOVÁ, Kateřina, Jan PŘIBYL, Petr SKLÁDAL a Miloslav SUCHÁNEK. Preparation of protein conjugates with highly hydrophobic molecules and their use in heterogeneous immunoassay. In 5th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE2008. Brno: Institute of Analytical Chemisty AS CR, 2008. s. 60-61. ISBN 978-80-254-3194-8.
 31. DOLÁKOVÁ, Nela a Alena ROSZKOVÁ. P2 - Palynological study at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic). In Maritan M. and Miola A. (eds.): 3rd International Workshop on Quaternary Non-Pollen-Palynomorphs, University of Padova - Department of Biology, Program and Abstracts. Padova, Italy. Padova, Italy: University of Padova, 2008. s. 10-12. ISSN 1816-4374.
 32. HUTÁK, Jan. Semilongitudinální sledování vývoje somatotypu a motorické výkonnosti v období adolescence. In Doc. RNDr. Božena Škvařilová, CSc., Mgr. Linda Hroníková. 4. Memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého, Sborník HMČ UK č. 7/2008. První vydání. Praha: HMČ UK, Praha, 2008. s. 57-60. ISBN 978-80-254-3734-6.
 33. CHARVÁT, Karel, Petr KUBÍČEK, Václav TALHOFER, Milan KONEČNÝ a J. JEŽEK. SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE AND GEOVISUALIZATION IN EMERGENCY MANAGEMENT. In Resilience of Cities to Terrorist and other Threats: Learning from 9/11 and further Research Issues. Dordrecht: Springer - Verlag, 2008. s. 443 - 474. ISBN 978-1-4020-8487-4.
 34. PAVLŮ, Jana a Jan VŘEŠŤÁL. Stability of Laves phases in Cr-Zr system. In SCTE 2008. 2008.
 35. ŠTĚPÁNEK, Antonín a Přemysl LUBAL. Studium rovnováh komplexů tetrazamakrocyklických ligandů s bazemi nukleových kyselin. In Analytická chemie - Merck 2008. Praha: Česká společnost chemická, 2008. s. 63-67. ISBN 978-80-86238-53-1.
 36. LINDSTRÖM, Ulf, Martin ROČEK, Itai RYB, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. T-duality and Generalized Kahler Geometry. Journal of High Energy Physics. CERN, 2008, roč. 2008, č. 2, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1126-6708.
 37. MUSIL, Rudolf. The Paleoclimatic and Palaeoenvirnonmental Conditions at Předmostí. In Early Modern Humans from Předmostí. A new reading of old documentation. 1. vyd. Praha: Praha : Academia, 2008. s. 15-20. Mimo - přírodní vědy. ISBN 978-80-200-1586-0.
 38. HULL, Chris, Ulf LINDSTRÖM, Luis MELO DOS SANTOS, Rikard VON UNGE a Maxim ZABZINE. Topological Sigma Models with H-Flux. Journal of High Energy Physics. CERN, 2008, roč. 2008, č. 9, s. nestránkováno, 16 s. ISSN 1126-6708.
 39. BRANDENBURG, Ronny, Tomáš HODER a Hans Erich WAGNER. Two-Dimensional Spatially Resolved Cross-Correlational Spectroscopy of the Microdischarge Development in Barrier Discharges in Air. IEEE Transactions on Plasma Science. 2008, roč. 36, č. 4, s. 1318-1319. ISSN 0093-3813.
 40. SEIDENGLANZ, Daniel. Typologie středoevropských měst podle dostupnosti letecké dopravy. Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. Plzeň: Západočeká univerzita v Plzni, 2008, roč. 2008, č. 14, s. 143-148. ISSN 1213-7901.
 41. TOUŠEK, Václav, Michal JANOTA, Lukáš NEVĚDĚL, Šárka PALCROVÁ, Daniel SEIDENGLANZ a Hana SVOBODOVÁ. Uherské Hradiště and Social Services. In Geography in Czechia and Slovakia: Theory and Practice at the Onset of 21st Century. 1. vydání. Brno: Masaryk University, 2008. s. 375 - 380. ISBN 978-80-210-4600-9.
 42. CASEY, Fergal P., Norman E DAVEY, Ivan BARAN, Radka SVOBODOVÁ VAŘEKOVÁ a Denis C SHIELDS. Web server to identify similarity of amino acid motifs to compounds (SAAMCO). Journal of Chemical Information and Modeling. 2008, roč. 48, č. 7, s. 1524–1529. ISSN 1549-9596.
 43. SVOBODOVÁ VAŘEKOVÁ, Radka, Ivan BRADÁČ, Martin PLCHÚT, Michal ŠKRDLA, Michael WACENOVSKY, Helmuth MAHR, Georg MAYER, Herbert TANNER, Hermann BRUGGER, Josef WITHALM, Peter LEDERER, Heinrich HUBER, Gerhard GIERLINGER, Ronald GRAF, Hakim TAFER, Ivo HOFACKER, Peter SCHUSTER a Martin POLCIK. www.rnaworkbench.com: A new program for analyzing RNA interference. Computer Methods and Programs in Biomedicine. ELSEVIER, 2008, roč. 90, č. 1, s. 89-94. ISSN 0169-2607.
 44. JURÁČEK, Jan. Zpráva o podrobném geomorfologickém mapování v jižní části PR Veltrubský luh. Práce muzea v Kolíně, Řada přírodovědná. Kolín, 2008, roč. 8, č. 1, s. 3-10. ISSN 1210-6933.
 45. 1988

 46. JAMBOR, Jaroslav a Vítězslav OTRUBA. Stanovení některých kovových prvků v ovocných šťávách emisní spektrometrií. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 1988, roč. 82, s. 544-548. ISSN 0009-2770.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2023 13:38