Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ŠTĚPÁN, Jiří. Biologické účinky ionizujícího záření (2). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2008, roč. 17, č. 5, s. 224-229. ISSN 1210-3349.
  2. HARTMANOVÁ, Maria, Franz KUBEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, E.E. LOMONOVA, J.P. HOLGADO, Vladislav NAVRÁTIL, Karel NAVRÁTIL a František KUNDRACIK. Phase composition-dependent physical and mechanical properties of YbZrO solid solutions. Journal of Physics and Chemistry of Solids 69 (2008) 805 - 814. 2008, roč. 2008, č. 69, s. 805/814, 10 s. ISSN 0022-3697.

  2007

  1. SOPOUŠEK, Jiří a Rudolf FORET. Dissimilar Weld Joints of Steels for High-Temperature Exploitations in Energy Production. In EUROMAT 2007. Norinberk: Deutsche Gesellschaft fur Materialkunde, 2007, s. 1120.

  2006

  1. SOPOUŠEK, Jiří a Zdeněk HODIS. ACTIVITIES OF INTERSTITIAL ELEMENTS INSIDE HEAT –RESISTANT STEELS, FILLER ALLOYS, AND WELDING ELECTRODE MATERIALS. In E-MRS 2006 Fall Meeting. Polsko: Warshaw University of Technology, 2006, s. 207-208. ISBN 83-89585-12-X.

  2005

  1. SOPOUŠEK, Jiří a Rudolf FORET. CARBON AND NITROGEN REDISTRIBUTION IN WELD JOINTS OF HEAT RESISTANT STEELS. In 1-st International Conference Super-High Strenght Steels. Roma: Associazione Italiana di Metallurgia, 2005, s. 60/1-9, 9 s. ISBN 88-85298-56-7.

  2004

  1. BROŽ, Pavel, Jiří BURŠÍK a Jiří SOPOUŠEK. Alloying Element Redistributions in Ni-based Weldments at 1000oC. In TOFA 2004, Book of Abstracts, Program. Vienna: Dept. of Inorganic Chemistry, Materials Chemistry Group, Univ. of Vienna & Austrian Chemical Society, 2004, s. 13-13.
  2. SOPOUŠEK, Jiří, Rudolf FORET a Bronislav ZLÁMAL. Simulation of structural stability of weld joints of heat-resistant steels. In Thermodynamics of Alloys TOFA 2004. Vienna: Dept. of Inorganic Chemistry, Materials Chemistry Group, Univ. of Vienna & Austrian Chemical Society, 2004, s. P28, 1 s.

  2003

  1. VŘEŠŤÁL, Jan, Milan SVOBODA, Aleš KROUPA, Jiří SOPOUŠEK a Peter MIODOWNIK. Kinetics of precipitation of intermetallic phases in superaustenitic steels. In CALPHAD XXXII (La Malbaine). 2003. vyd. Montréal (Canada): École Polytechnique Montréal, 2003, s. 79.
  2. DOŠLÁ, Zuzana a Denisa ŠKRABÁKOVÁ. Phases of linear difference equations and symplectic systems. Math. Bohemica. 2003, roč. 128, č. 3, s. 293-308. ISSN 0862-7959.
  3. FILO, Petr. Statistická kritéria výzkumu biorytmicity. In SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, Brno - Kraví hora, 2003, s. 101-106. ISBN 80-210-3130-1.
  4. SOPOUŠEK, Jiří, Pavel BROŽ a Jiří BURŠÍK. Theoretical and experimental study of alloying element redistributions in Ni-based weldments at 1200stC. In CALPHAD XXXII (La Malbaine). 2003. vyd. Montréal (Canada): École Polytechnique Montréal, 2003, s. 131.

  2002

  1. SVOBODA, Milan, Jan VŘEŠŤÁL a Jiří SOPOUŠEK. Kinetics of Equilibrium State Setting in Superaustenitic Anticorrosion Steels. In Thermodynamics of Alloys TOFA 2002. Roma: Universita di Roma "La Sapiensa", 2002, s. OR40, 1 s.
  2. JAN, Vít, Jiří SOPOUŠEK a Rudolf FORET. Predikce fázového složení zárupevných ocelí a jejich svárů. In Metal 2002, 11.mezinarodni konference metalurgie a materialu. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., Ostrava, 2002, s. 1-7. ISBN 80-85988-73.
  3. BROŽ, Pavel, Jiří BURŠÍK, Jiří SOPOUŠEK a Radim PICHA. Simulated Element Redistribution in Ni-based Superalloy Weldment. In Procedings of the VIII Seminar Diffusion and Themodynamics of Materials. Brno: Masaryk University, Brno, 2002, s. 95-98. ISBN 80-210-2934-X.
  4. JAN, Vít a Jiří SOPOUŠEK. Simulation of Carbide/Nitride Precipitation in 3%Cr1%Mo/P91 Steel Weldment At Temperature Range 700-575oC. In Thermodynamics of Alloys TOFA 2002. Roma: Universita di Roma "La Sapiensa", 2002, s. PO55, 1 s.
  5. SVOBODA, Milan, Jiří SOPOUŠEK a Jan VŘEŠŤÁL. Structure Changes in Superaustenitis Steel During Long-Term Annealing. In Procedings of the VIII Seminar Diffusion and Themodynamics of Materials. Brno: Masaryk University, Brno, 2002, s. 135-138. ISBN 80-210-2934-X.

  2001

  1. SOPOUŠEK, Jiří, Jan VŘEŠŤÁL a Bořivoj MILLION. Experimental and CalculatedCarbon Redistribution in Steel Weldment. In CALPHAD Meeting XXX. York (UK): CALPHAD, 2001, s. 42.

  2000

  1. SVOBODA, Jiří a Jiří SOPOUŠEK. Simulation of Lamellar Pearlite Growth in Fe-C System. In High Temperature Material Chemistry,10th International IUPAC Conference. Julich (Germany): Forschungszentrum Julich GmbH, 2000, s. 217-220. ISBN 3-89336-277-0.

  1999

  1. BROŽ, Pavel, Jiří SOPOUŠEK a Jan VŘEŠŤÁL. Experimental and Calculated Phase Equilibria in Fe-21%Cr-17,5%Mn Alloys with Different Nickel and Nitrogen Content. In CALPHAD XXVIII. Grenoble (France): LABORATOIRE de THERMODYNAMIQUE et PHYSICO-CHIMIE METALLURGIOUES I.N.P.G. - E.N.S.E.E.G., 1999, s. 78.
  2. JURÁK, Pavel, Tomáš KÁRA, Josef HALÁMEK a ÚPT Akademie věd ČR v Brně. software Scope Win ANS. 1999.
  3. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Miroslav SOUČEK a ÚPT Akademie věd ČR v Brně. Spirometrický systém ANNA 1. 1999.
  4. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, Jiří TOMAN, J. HALÁMEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav NOVÁK, Josef ŠUMBERA, Miloš ŠTEJFA, Zuzana NOVÁKOVÁ, Ivan ŘIHÁČEK a ÚPT Akademie věd ČR v Brně. The Influence of Atrial Mechanisms on Heart Rate in Patients with Essential Hypertension. American Journal of Hypertension. U.S.A.: American Society of Hypertension, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 190. ISSN 0895-7061.
  5. SOUČEK, Miroslav, Tomáš KÁRA, Pavel JURÁK, Jiří TOMAN, J. HALÁMEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Josef ŠUMBERA, Miloš ŠTEJFA, Ivan ŘIHÁČEK, Jaroslav MELUZÍN a ÚPT Akademie věd ČR v Brně. The Influence of Atrial Mechanisms on Heart Rate in Pationts with Essential Hypertension. Journal of Hypertension. U.S.A.: International Society of Hypertension, 1999, roč. 1999, č. 17, s. 285. ISSN 0263-6352.

  1994

  1. SOPOUŠEK, Jiří a Jan VŘEŠŤÁL. An Experimental Study of Phase Equilibria in the Fe-Cr-Ni-C System. Z. Metallkd. Stuttgart: Carl Hanser Verlag, 1994, roč. 65, č. 2, s. 116-121. ISSN 0044-3093.
  2. SOPOUŠEK, Jiří a Jan VŘEŠŤÁL. Phase Equilibria in the Fe-Cr-Ni and Fe-Cr-C Systems - New Experimental Results. Z. Metallkd. Stuttgart: Carl Hanser Verlag, 1994, roč. 65, č. 2, s. 111-115. ISSN 0044-3093.

  1993

  1. SOPOUŠEK, Jiří a Jan VŘEŠŤÁL. Redetermination of M23C6 Equilibria in Fe-Cr-C System. In CALPHAD Meeting XXI. Barcelona (Spain): CALPHAD, 1993, s. 444.
  2. SOPOUŠEK, Jiří a Jan VŘEŠŤÁL. Termodynamické vyhodnocení experimentálních fázových dat soustavy Fe-Cr-C a Fe-Cr-Ni. In Difúze a termodynamika kovů a slitin VI. Brno (Czech Rep.): IPM CAS Brno, 1993, s. 1111.
  3. SOPOUŠEK, Jiří, Aleš KROUPA, Radim DOJIVA a Jan VŘEŠŤÁL. The FD-Package for Multicomponent Isobaric Phase Equilibrium Calculations. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 1993, roč. 17, č. 17, s. 229-236. ISSN 0364-5916.

  1992

  1. SOPOUŠEK, Jiří a Jan VŘEŠŤÁL. Phase Equilibrium Analysis in the Fe-Cr-Ni-C System. In Junior - Euromat. Lausanne (Switzerland): Euromat, 1992, s. 281.

  1991

  1. SOPOUŠEK, Jiří a Aleš KROUPA. TDCOMP - programový manuál. Brno (Czech Rep.): IPM CAS (VZ 822/961), 1991, 60 s.
  2. SOPOUŠEK, Jiří. Výpočty fázových rovnováh v soustavách na bázi železa. Brno (Czech Rep.): IPM CAS Brno (VZ818/597), 1991, 50 s.

  1989

  1. MILLION, Bořivoj, Alena POKORNÁ, Jiří SOPOUŠEK a Karel STRÁNSKÝ. Interdifúze ve soustavách Fe-C-X. Brno (Czech Rep.): IPN CAS Brno (VZ 760/892), 1989, 70 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 6. 2024 07:00