Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. ŠTĚPÁN, Jiří. Biologické účinky ionizujícího záření (2) (Biological Effects of Ionizing Radiation (2)). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2008, vol. 17, No 5, p. 224-229. ISSN 1210-3349.
  2. HARTMANOVÁ, Maria, Franz KUBEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, E.E. LOMONOVA, J.P. HOLGADO, Vladislav NAVRÁTIL, Karel NAVRÁTIL and František KUNDRACIK. Phase composition-dependent physical and mechanical properties of YbZrO solid solutions. Journal of Physics and Chemistry of Solids 69 (2008) 805 - 814. 2008, vol. 2008, No 69, p. 805/814, 10 pp. ISSN 0022-3697.

  2007

  1. SOPOUŠEK, Jiří and Rudolf FORET. Dissimilar Weld Joints of Steels for High-Temperature Exploitations in Energy Production. In EUROMAT 2007. Norinberk: Deutsche Gesellschaft fur Materialkunde, 2007. p. 1120.

  2006

  1. SOPOUŠEK, Jiří and Zdeněk HODIS. ACTIVITIES OF INTERSTITIAL ELEMENTS INSIDE HEAT –RESISTANT STEELS, FILLER ALLOYS, AND WELDING ELECTRODE MATERIALS. In E-MRS 2006 Fall Meeting. Polsko: Warshaw University of Technology, 2006. p. 207-208. ISBN 83-89585-12-X.

  2005

  1. SOPOUŠEK, Jiří and Rudolf FORET. CARBON AND NITROGEN REDISTRIBUTION IN WELD JOINTS OF HEAT RESISTANT STEELS. In 1-st International Conference Super-High Strenght Steels. Roma: Associazione Italiana di Metallurgia, 2005. p. 60/1-9, 9 pp. ISBN 88-85298-56-7.

  2004

  1. BROŽ, Pavel, Jiří BURŠÍK and Jiří SOPOUŠEK. Alloying Element Redistributions in Ni-based Weldments at 1000oC. In TOFA 2004, Book of Abstracts, Program. Vienna: Dept. of Inorganic Chemistry, Materials Chemistry Group, Univ. of Vienna & Austrian Chemical Society, 2004. p. 13-13.
  2. SOPOUŠEK, Jiří, Rudolf FORET and Bronislav ZLÁMAL. Simulation of structural stability of weld joints of heat-resistant steels. In Thermodynamics of Alloys TOFA 2004. Vienna: Dept. of Inorganic Chemistry, Materials Chemistry Group, Univ. of Vienna & Austrian Chemical Society, 2004. p. P28, 1 pp.

  2003

  1. VŘEŠŤÁL, Jan, Milan SVOBODA, Aleš KROUPA, Jiří SOPOUŠEK and Peter MIODOWNIK. Kinetics of precipitation of intermetallic phases in superaustenitic steels. In CALPHAD XXXII (La Malbaine). 2003rd ed. Montréal (Canada): École Polytechnique Montréal, 2003. p. 79.
  2. DOŠLÁ, Zuzana and Denisa ŠKRABÁKOVÁ. Phases of linear difference equations and symplectic systems. Math. Bohemica. 2003, vol. 128, No 3, p. 293-308. ISSN 0862-7959.
  3. FILO, Petr. Statistická kritéria výzkumu biorytmicity (Statistical criterions of biorhythmical research). In SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY. 1st ed. Brno: Vydavatelství MU, Brno - Kraví hora, 2003. p. 101-106. ISBN 80-210-3130-1.
  4. SOPOUŠEK, Jiří, Pavel BROŽ and Jiří BURŠÍK. Theoretical and experimental study of alloying element redistributions in Ni-based weldments at 1200stC. In CALPHAD XXXII (La Malbaine). 2003rd ed. Montréal (Canada): École Polytechnique Montréal, 2003. p. 131.

  2002

  1. SVOBODA, Milan, Jan VŘEŠŤÁL and Jiří SOPOUŠEK. Kinetics of Equilibrium State Setting in Superaustenitic Anticorrosion Steels. In Thermodynamics of Alloys TOFA 2002. Roma: Universita di Roma "La Sapiensa", 2002. p. OR40, 1 pp.
  2. JAN, Vít, Jiří SOPOUŠEK and Rudolf FORET. Predikce fázového složení zárupevných ocelí a jejich svárů (Phase Composition prediction of the Heat Resistance Steels and their Weldments). In Metal 2002, 11.mezinarodni konference metalurgie a materialu. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., Ostrava, 2002. p. 1-7. ISBN 80-85988-73.
  3. BROŽ, Pavel, Jiří BURŠÍK, Jiří SOPOUŠEK and Radim PICHA. Simulated Element Redistribution in Ni-based Superalloy Weldment. In Procedings of the VIII Seminar Diffusion and Themodynamics of Materials. Brno: Masaryk University, Brno, 2002. p. 95-98. ISBN 80-210-2934-X.
  4. JAN, Vít and Jiří SOPOUŠEK. Simulation of Carbide/Nitride Precipitation in 3%Cr1%Mo/P91 Steel Weldment At Temperature Range 700-575oC. In Thermodynamics of Alloys TOFA 2002. Roma: Universita di Roma "La Sapiensa", 2002. p. PO55, 1 pp.
  5. SVOBODA, Milan, Jiří SOPOUŠEK and Jan VŘEŠŤÁL. Structure Changes in Superaustenitis Steel During Long-Term Annealing. In Procedings of the VIII Seminar Diffusion and Themodynamics of Materials. Brno: Masaryk University, Brno, 2002. p. 135-138. ISBN 80-210-2934-X.

  2001

  1. SOPOUŠEK, Jiří, Jan VŘEŠŤÁL and Bořivoj MILLION. Experimental and CalculatedCarbon Redistribution in Steel Weldment. In CALPHAD Meeting XXX. York (UK): CALPHAD, 2001. p. 42.

  2000

  1. SVOBODA, Jiří and Jiří SOPOUŠEK. Simulation of Lamellar Pearlite Growth in Fe-C System. In High Temperature Material Chemistry,10th International IUPAC Conference. Julich (Germany): Forschungszentrum Julich GmbH, 2000. p. 217-220. ISBN 3-89336-277-0.

  1999

  1. BROŽ, Pavel, Jiří SOPOUŠEK and Jan VŘEŠŤÁL. Experimental and Calculated Phase Equilibria in Fe-21%Cr-17,5%Mn Alloys with Different Nickel and Nitrogen Content. In CALPHAD XXVIII. Grenoble (France): LABORATOIRE de THERMODYNAMIQUE et PHYSICO-CHIMIE METALLURGIOUES I.N.P.G. - E.N.S.E.E.G., 1999. p. 78.
  2. JURÁK, Pavel, Tomáš KÁRA, Josef HALÁMEK and ÚPT Akademie věd ČR v Brně. software Scope Win ANS (The ScopeWin ANS software). 1999.
  3. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Miroslav SOUČEK and ÚPT Akademie věd ČR v Brně. Spirometrický systém ANNA 1 (The ANNA 1 spirometric system). 1999.
  4. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, Jiří TOMAN, J. HALÁMEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav NOVÁK, Josef ŠUMBERA, Miloš ŠTEJFA, Zuzana NOVÁKOVÁ, Ivan ŘIHÁČEK and ÚPT Akademie věd ČR v Brně. The Influence of Atrial Mechanisms on Heart Rate in Patients with Essential Hypertension. American Journal of Hypertension. U.S.A.: American Society of Hypertension, 1999, vol. 1999, No 4, p. 190. ISSN 0895-7061.
  5. SOUČEK, Miroslav, Tomáš KÁRA, Pavel JURÁK, Jiří TOMAN, J. HALÁMEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Josef ŠUMBERA, Miloš ŠTEJFA, Ivan ŘIHÁČEK, Jaroslav MELUZÍN and ÚPT Akademie věd ČR v Brně. The Influence of Atrial Mechanisms on Heart Rate in Pationts with Essential Hypertension. Journal of Hypertension. U.S.A.: International Society of Hypertension, 1999, vol. 1999, No 17, p. 285. ISSN 0263-6352.

  1994

  1. SOPOUŠEK, Jiří and Jan VŘEŠŤÁL. An Experimental Study of Phase Equilibria in the Fe-Cr-Ni-C System. Z. Metallkd. Stuttgart: Carl Hanser Verlag, 1994, roč. 65, No 2, p. 116-121. ISSN 0044-3093.
  2. SOPOUŠEK, Jiří and Jan VŘEŠŤÁL. Phase Equilibria in the Fe-Cr-Ni and Fe-Cr-C Systems - New Experimental Results. Z. Metallkd. Stuttgart: Carl Hanser Verlag, 1994, roč. 65, No 2, p. 111-115. ISSN 0044-3093.

  1993

  1. SOPOUŠEK, Jiří and Jan VŘEŠŤÁL. Redetermination of M23C6 Equilibria in Fe-Cr-C System. In CALPHAD Meeting XXI. Barcelona (Spain): CALPHAD, 1993. p. 444.
  2. SOPOUŠEK, Jiří and Jan VŘEŠŤÁL. Termodynamické vyhodnocení experimentálních fázových dat soustavy Fe-Cr-C a Fe-Cr-Ni (Thermodynamic Evaluation of Experimental Phase Data of the Fe-Cr-C and Fe-Cr-Ni System). In Difúze a termodynamika kovů a slitin VI. Brno (Czech Rep.): IPM CAS Brno, 1993. p. 1111.
  3. SOPOUŠEK, Jiří, Aleš KROUPA, Radim DOJIVA and Jan VŘEŠŤÁL. The FD-Package for Multicomponent Isobaric Phase Equilibrium Calculations. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 1993, roč. 17, No 17, p. 229-236. ISSN 0364-5916.

  1992

  1. SOPOUŠEK, Jiří and Jan VŘEŠŤÁL. Phase Equilibrium Analysis in the Fe-Cr-Ni-C System. In Junior - Euromat. Lausanne (Switzerland): Euromat, 1992. p. 281.

  1991

  1. SOPOUŠEK, Jiří and Aleš KROUPA. TDCOMP - programový manuál (TDCOMP - Programme manual). Brno (Czech Rep.): IPM CAS (VZ 822/961), 1991. 60 pp.
  2. SOPOUŠEK, Jiří. Výpočty fázových rovnováh v soustavách na bázi železa (Phase Equilibrium Calculations in Fe-C Based Systems). Brno (Czech Rep.): IPM CAS Brno (VZ818/597), 1991. 50 pp.

  1989

  1. MILLION, Bořivoj, Alena POKORNÁ, Jiří SOPOUŠEK and Karel STRÁNSKÝ. Interdifúze ve soustavách Fe-C-X (Interdiffusion in Fe-C-X Systems). Brno (Czech Rep.): IPN CAS Brno (VZ 760/892), 1989. 70 pp.
Display details
Displayed: 26/2/2024 03:11