Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. NECKÁŘ, Jan. Transferové daně. In Finanční a daňové právo. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. s. 345 - 360. ISBN 978-80-7380-155-7.
 2. 2008

 3. MRKÝVKA, Petr a Petra SCHILLEROVÁ. Acquisition of real estate in the Czech Republic by non-residents. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 221-225. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 4. HAVLAN, Petr. Disposal of real estate of public subjects. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 150-154. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 5. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Environmental limitations of the land use. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 184-191. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 6. SEHNÁLEK, David. Free movement of capital. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 81-84. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 7. PRŮCHOVÁ, Ivana. Land arrangement in the Czech Republic (basic issues). In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 174-183. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 8. KLIKOVÁ, Alena. Real estate cadastre and real estate registration. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 163-173. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 9. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Real estate from the perspective of Czech private international law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 73-80. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 10. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Markéta SELUCKÁ. Real estate in civil law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 13-58. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 11. JURNÍKOVÁ, Jana. Real estate in construction law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 135-142. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 12. RADVAN, Michal, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Real estate in tax law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 229-247. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 13. NECKÁŘ, Jan. Současnost a budoucnost transferových daní. In Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 235 - 239. ISBN 978-80-210-4733-4.
 14. SCHELLE, Karel. The beginning of the evidence of the real property in the Czech countries. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. 1. vyd. Białystok (Polsko): Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 155-162. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 15. MOŽDIÁKOVÁ, Michaela. Vklad podniku do základního kapitálu společnosti a osvobození od daně z převodu nemovitosti. In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 223-226. ISBN 978-80-210-4733-4.
 16. 2007

 17. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí v Evropě. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. XV., č. 10, s. 3-10. ISSN 1801-6006.
 18. 2006

 19. BRADÁČ, Albert a Josef FIALA. Věcná břemena od A do Z : [podle stavu k 1.1.2006]. / Albert Bradáč ... [et al.]. 3. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006. 331 s. bez. ISBN 80-7201-572-9.
 20. 1999

 21. PRUDIL, Lukáš a Svatopluk PRUDIL. Rozhodný den pro účely stanovení daně z převodu nemovitostí. Soudní inženýrství : časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. Brno: Cerm, 1999, roč. 10, č. 4, s. 175-176. ISSN 1211-443X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 3. 2023 01:21