Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. KREJČÍ, Lukáš. Dead trees in brooks and rivers. 1. vyd. Šempeter v Savinjski dolini, Slovenia: Danube environmental forum, 2008, 2 s. DEF Bulletin 1-2/2007.
  2. KREJČÍ, Lukáš. Mrtvé stromy v potocích a řekách. 1. vyd. Brno: Unie pro řeku Moravu, 2008, 2 s. DEF Bulletin 1-2/2007.

  2004

  1. KLVAČ, Pavel. Strašidla krajiny říční na příkladu bažin a tůní. Humanitně-environmentální reflexe. In Říční krajina - River landscape. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 2004, s. 131-137, 348 s. ISBN 80-244-0942-9.

  1999

  1. SCHENKOVÁ, Jana a Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology. Brno: Masaryk University, 1999, roč. 25, č. 1, s. 33-51.
  2. SCHENKOVÁ, Jana a Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. In Scripta. Brno: Masaryk University, 1999, s. 33-52, 19 s. Biology. ISBN 80-210-2241-8.
  3. KOMÁREK, Ondřej a Petr MARVAN. The influence of the Vranov reservoir hydropower station operation on phytobenthos in the Dyje River (Czech Republic). Brno: Masaryk University Brno, 1999, 20 s. Biologia. 102. ISBN 80-210-2242-6.
  4. OPRAVILOVÁ, Věra a Ondřej KOMÁREK. The micro - meiozoobenthic communities in torrential zone of the Dyje River influenced by hydropeaking. Brno: Masaryk University Brno, 1999, 23 s. Biologia. 102. ISBN 80-210-2242-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 6. 2024 10:23