Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. KREJČÍ, Lukáš. Dead trees in brooks and rivers. 1. vyd. Šempeter v Savinjski dolini, Slovenia: Danube environmental forum. 2 pp. DEF Bulletin 1-2/2007. 2008.
  2. KREJČÍ, Lukáš. Mrtvé stromy v potocích a řekách (Dead trees in brooks and rivers). 1. vyd. Brno: Unie pro řeku Moravu. 2 pp. DEF Bulletin 1-2/2007. 2008.

  2004

  1. KLVAČ, Pavel. Strašidla krajiny říční na příkladu bažin a tůní. Humanitně-environmentální reflexe. (Ghosts of River Landscape on Example of Swamps and Pools. Reflection in Environmental Humanities). In Říční krajina - River landscape. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta. p. 131-137, 348 pp. ISBN 80-244-0942-9. 2004.

  1999

  1. SCHENKOVÁ, Jana and Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology. Brno: Masaryk University, vol. 25, No 1, p. 33-51, 1999.
  2. SCHENKOVÁ, Jana and Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. In Scripta. Brno: Masaryk University. p. 33-52, 19 pp. Biology. ISBN 80-210-2241-8. 1999.
  3. KOMÁREK, Ondřej and Petr MARVAN. The influence of the Vranov reservoir hydropower station operation on phytobenthos in the Dyje River (Czech Republic). Brno: Masaryk University Brno. 20 pp. Biologia. 102. ISBN 80-210-2242-6. 1999.
  4. OPRAVILOVÁ, Věra and Ondřej KOMÁREK. The micro - meiozoobenthic communities in torrential zone of the Dyje River influenced by hydropeaking. Brno: Masaryk University Brno. 23 pp. Biologia. 102. ISBN 80-210-2242-6. 1999.
Display details
Displayed: 12/4/2024 15:41