Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Co víme a nevíme o romském národě? In GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno: MU, 2008, s. 69-83, 14 s. Katedra sociální pedagogiky. ISBN 978-80-210-4724-2.

  2006

  1. VAŠEČKA, Michal. Political participation of Roma in Slovakia and Prospects for their Integration. In In: Rindzeviciute, Egle (ed): Re-approaching East-Central Europe: Old Region, New Institutions? 1. vydání. Huddinge, Sweden: Center for Baltic East European Studies, 2006, s. 127 - 150. Center for Baltic East European Studies. ISBN 91-85139-07-6.
  2. MAREŠ, Petr. Social Exclusion and Social Inclusion: the Czech Perspective. In The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. Brno: Barrister & Principal, 2006, s. 11-35, 24 s. ISBN 80-87029-06-2.

  2005

  1. KLÍČOVÁ, Kateřina. Diskurzivní analýza "romství". In Problémy socialných vied a humanistiky očami mladých. Bratislava: Akademie věd Slovenské republiky, 2005, s. 156-163, 7 s.
  2. SIROVÁTKA, Tomáš. Exclusión de las comunidades romaníes del mercado laboral en los antiguos países comunistats: Es posible su inclusión ? Documentación Social. Madrid: Carítas Espanola, 2005, roč. 137, abril - ju, s. 37-53. ISSN 0417-8106.
  3. VAŠEČKA, Michal. Problemas de exclusión social y doble marginación de la población gitana en Eslovaquia después de 1989. Documentación Social. Revista de Estudios Sociales z de Sociología Aplicada. Madrid: Cáritas Espanola, 2005, XIV, XIV/ 2, s. 45-67, 22 s. ISSN 0417-8106.
  4. KLÍČOVÁ, Kateřina. Zpomalená kolečka aneb přehled výnosů a opatření ošetřujících kočování Romů ve Francii. In Romano džaniben, sborník romistických studií. květen 2005. Praha: Romano džaniben, 2005, s. 68-99, 31 s.

  2004

  1. KLÍČOVÁ, Kateřina a Tereza NOVÁKOVÁ. Family Behaviour in Socially Excluded Roma Communities. In Mareš, Petr: Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. 2004. vyd. Brno: Barrister, 2004, s. 130-148, 18 s. ISBN 80-86598-67-5.
  2. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Hodnoty a zvyky Romů v České republice. In SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Georgetown, 2004, s. 117-136. Rubikon, sv. 9. ISBN 80-2103455-6.
  3. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Obraz hodnot a životních strategií Romů v pohádkách a lidové slovesnosti Romů. Příspěvek k multikulturní výchově. In BALVÍN, Jaroslav. Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám. Praha: Komise hl. m. Prahy pro oblast nár. menšin, 2004, s. 293-298. ISBN 80-902972-6-9.
  4. VAŠEČKA, Michal. Princípy regionálnej politiky v súlade s Národným rozvojovým plánom s ohľadom na marginalizované skupiny obyvateľstva. 2004. vyd. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004, 93 s.
  5. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Problematika rozvoje osobnosti u Romů. In LEVATAJOVÁ, Silvia. Globalizácia verzus identita v stredoeurópskom priestore. 1. vyd. Trnava (SK): Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2004, s. 194-201. ISBN 80-89034-84-5.
  6. PEČÍNKA, Pavel. Romská tématika ve stranických programech. Středoevropské politické studie. 2004, roč. VI, 2-3, s. 6-12. ISSN 1212-7817.

  2003

  1. VAŠEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ a Tom NICHOLSON. Čačipen pal o Roma. A Global report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003, 525 s. Global reports. ISBN 80-88935-46-6.
  2. MAREŠ, Petr. Romové: Sociální exkluze a inkluze. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2003, roč. 3, č. 4, s. 65-75. ISSN 1213-6204.
  3. PEČÍNKA, Pavel. Romské politické strany a hnutí. In MAREŠ, Miroslav. Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, s. 99-172, 73 s. ISBN 80-7325-026-8.
  4. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Sociální práce s Romy prizmatem hodnot Romů. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 4, č. 4, s. 105-118. ISSN 1213-6204.

  2002

  1. VAŠEČKA, Michal. Roma. In In: Mesežnikov Slovakia 2001. A Global Report on the State of Society. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2002, s. 163-183. Slovakia in Motion. ISBN 80-88935-28-8.
  2. VAŠEČKA, Michal. Roma and the 2002 parliamentary elections. In In: Bukalska, Patrycja (ed): Sytuacja spolecznosci romskiej w Europie Srodkowej i na Balkanach w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej. 1. vydání. Warszawa: Centre for Eastern Studies, Warszawa, 2002, s. 30-44.
  3. VAŠEČKA, Michal. Rómovia. In In: Mesežnikov, Grigorij - Kollár, Miroslav (eds): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spolocnosti. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002, s. 213 - 248, 35 s. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-407.
  4. VAŠEČKA, Michal. Rómovia a politická participácia - "Votate Ergo Sum". In In: Vašečka, Michal - Jurásková, Martina - Puliš, Peter - Kriglerová, Elena - Rybová, Jana (eds): Rómske hlasy. Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002, s. 14 - 41, 27 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.
  5. JURÁSKOVÁ, Martina. Rómske hlasy : Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002, 168 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.
  6. VASEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ, Elena KRIGLEROVÁ, Peter PULIŠ a Jana RYBOVÁ. Rómske hlasy. Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002, 168 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.

  2001

  1. RAICHOVÁ, Irena. Romano hangos a Romano kurko - srovnání romského tisku. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2001, roč. 9/2000, č. 1, s. 51-63, 94 s. ISSN 80-902476-5-2.
  2. RAICHOVÁ, Irena, Marek KAŠPAR a Lydie THÁLOVÁ. Romové a nacionalismus? 2001. vyd. Brno: Open Society Institute Budapešť, 2001, 247 s. ISBN 80-902476-9-5.

  2000

  1. RAICHOVÁ, Irena. Dokumentace a podpora občanského spolužití ve městě Brně. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2000, roč. 1999, č. 8, s. 54-58, 76 s. ISSN 1212-070.
  2. RAICHOVÁ, Irena. Expedice Monte Negro 1999. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2000, roč. 1999, č. 8, s. 45-51, 76 s. ISSN 1212-070.
  3. MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a romská menšina v České republice. In Národnostní politika v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, s. 94-124. ISBN 80-210-23880.

  1999

  1. MALENOVSKÝ, Jiří. Alternative options for special protection of the Roma under international law : (individuals, minority, or nation?). In Legal protection of Roma in contemporary Europe. Prague: Charles University, European Information Centre, 1999, s. 46-53.
  2. RAICHOVÁ, Irena. Podstata sociálně vědy aneb proč pro mě bylo důležité bydlet v romské osadě. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 1999, roč. 1998, č. 7, s. 32-35, 64 s. ISSN 1212-070.
  3. RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství. In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury, 1999, s. 64 -68. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X.
  4. MALENOVSKÝ, Jiří. The main aspects of the european dimension of the Roma issue. In The Roma and Europe. Štiřín: Institute of International Relations, 1999, s. 135-141. ISBN 80-85889-28-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 6. 2024 01:57