Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Co víme a nevíme o romském národě? (What we know and do not now about a Romany nation?). In GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1st ed. Brno: MU. p. 69-83, 14 pp. Katedra sociální pedagogiky. ISBN 978-80-210-4724-2. 2008.

  2006

  1. VAŠEČKA, Michal. Political participation of Roma in Slovakia and Prospects for their Integration. In In: Rindzeviciute, Egle (ed): Re-approaching East-Central Europe: Old Region, New Institutions? 1. vydání. Huddinge, Sweden: Center for Baltic East European Studies. p. 127 - 150. Center for Baltic East European Studies. ISBN 91-85139-07-6. 2006.
  2. MAREŠ, Petr. Social Exclusion and Social Inclusion: the Czech Perspective. In The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. Brno: Barrister & Principal. p. 11-35, 24 pp. ISBN 80-87029-06-2. 2006.

  2005

  1. KLÍČOVÁ, Kateřina. Diskurzivní analýza "romství" (Discursive analysis of "gypsiness"). In Problémy socialných vied a humanistiky očami mladých. Bratislava: Akademie věd Slovenské republiky. p. 156-163, 7 pp. 2005.
  2. SIROVÁTKA, Tomáš. Exclusión de las comunidades romaníes del mercado laboral en los antiguos países comunistats: Es posible su inclusión ? (Labour market exclusion of Roma in post-communist countries: is inclusion possible ?). Documentación Social. Madrid: Carítas Espanola, vol. 137, abril - ju, p. 37-53. ISSN 0417-8106. 2005.
  3. VAŠEČKA, Michal. Problemas de exclusión social y doble marginación de la población gitana en Eslovaquia después de 1989. (Social exclusion and double marginalizaton of Roma population in Slovakia after 1989.). Documentación Social. Revista de Estudios Sociales z de Sociología Aplicada. Madrid: Cáritas Espanola, XIV, XIV/ 2, p. 45-67, 22 pp. ISSN 0417-8106. 2005.
  4. KLÍČOVÁ, Kateřina. Zpomalená kolečka aneb přehled výnosů a opatření ošetřujících kočování Romů ve Francii (Slowled-down Wheels or Social Control of Traveller Communities in France). In Romano džaniben, sborník romistických studií. květen 2005. Praha: Romano džaniben. p. 68-99, 31 pp. 2005.

  2004

  1. KLÍČOVÁ, Kateřina and Tereza NOVÁKOVÁ. Family Behaviour in Socially Excluded Roma Communities. In Mareš, Petr: Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. 2004th ed. Brno: Barrister. p. 130-148, 18 pp. ISBN 80-86598-67-5. 2004.
  2. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Hodnoty a zvyky Romů v České republice (Values and traditions of Roma in the Czech republic). In SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Georgetown. p. 117-136. Rubikon, sv. 9. ISBN 80-2103455-6. 2004.
  3. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Obraz hodnot a životních strategií Romů v pohádkách a lidové slovesnosti Romů. Příspěvek k multikulturní výchově. (The reflexion of values and life strategies of Roma in fairy tales and folk literature of Roma. Contributin to multicultural education.). In BALVÍN, Jaroslav. Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám. Praha: Komise hl. m. Prahy pro oblast nár. menšin. p. 293-298. ISBN 80-902972-6-9. 2004.
  4. VAŠEČKA, Michal. Princípy regionálnej politiky v súlade s Národným rozvojovým plánom s ohľadom na marginalizované skupiny obyvateľstva. (A principles of regional policies toward marginalized groups of Roma in accordance to National development plan.). 2004th ed. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky. 93 pp. 2004.
  5. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Problematika rozvoje osobnosti u Romů (To the problems of development of personality and identity by Roma). In LEVATAJOVÁ, Silvia. Globalizácia verzus identita v stredoeurópskom priestore. 1. vyd. Trnava (SK): Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. p. 194-201. ISBN 80-89034-84-5. 2004.
  6. PEČÍNKA, Pavel. Romská tématika ve stranických programech (Roma themes in programmes of political parties). Středoevropské politické studie. roč. VI, 2-3, p. 6-12. ISSN 1212-7817. 2004.

  2003

  1. VAŠEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ and Tom NICHOLSON. Čačipen pal o Roma. A Global report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs. 525 pp. Global reports. ISBN 80-88935-46-6. 2003.
  2. MAREŠ, Petr. Romové: Sociální exkluze a inkluze. (Roma: Social inclusion and exclusion). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, vol. 3, No 4, p. 65-75. ISSN 1213-6204. 2003.
  3. PEČÍNKA, Pavel. Romské politické strany a hnutí (Roma poliical parties and movements). In MAREŠ, Miroslav. Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. p. 99-172, 73 pp. ISBN 80-7325-026-8. 2003.
  4. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Sociální práce s Romy prizmatem hodnot Romů (Social work with Roma by prismatic spectacles of Roma values). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, vol. 4, č. 4, p. 105-118. ISSN 1213-6204. 2003.

  2002

  1. VAŠEČKA, Michal. Roma. In In: Mesežnikov Slovakia 2001. A Global Report on the State of Society. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs. p. 163-183. Slovakia in Motion. ISBN 80-88935-28-8. 2002.
  2. VAŠEČKA, Michal. Roma and the 2002 parliamentary elections. In In: Bukalska, Patrycja (ed): Sytuacja spolecznosci romskiej w Europie Srodkowej i na Balkanach w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej. 1. vydání. Warszawa: Centre for Eastern Studies, Warszawa. p. 30-44. 2002.
  3. VAŠEČKA, Michal. Rómovia. (Roma.). In In: Mesežnikov, Grigorij - Kollár, Miroslav (eds): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spolocnosti. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky. p. 213 - 248, 35 pp. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-407. 2002.
  4. VAŠEČKA, Michal. Rómovia a politická participácia - "Votate Ergo Sum" (Roma and political participation - "Votate Ergo Sum"). In In: Vašečka, Michal - Jurásková, Martina - Puliš, Peter - Kriglerová, Elena - Rybová, Jana (eds): Rómske hlasy. Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky. p. 14 - 41, 27 pp. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9. 2002.
  5. JURÁSKOVÁ, Martina. Rómske hlasy : Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky. 168 pp. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9. 2002.
  6. VASEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ, Elena KRIGLEROVÁ, Peter PULIŠ and Jana RYBOVÁ. Rómske hlasy. Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. (Roma Voices. The Roma and their Political Participation during the Tranformation Period.). 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky. 168 pp. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9. 2002.

  2001

  1. RAICHOVÁ, Irena. Romano hangos a Romano kurko - srovnání romského tisku (Romano hangos and Romano kurko - comparisson of Roma press). Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 9/2000, No 1, p. 51-63, 94 pp. ISSN 80-902476-5-2. 2001.
  2. RAICHOVÁ, Irena, Marek KAŠPAR and Lydie THÁLOVÁ. Romové a nacionalismus? (Roma and Nationalism?). 2001st ed. Brno: Open Society Institute Budapešť. 247 pp. ISBN 80-902476-9-5. 2001.

  2000

  1. RAICHOVÁ, Irena. Dokumentace a podpora občanského spolužití ve městě Brně (Documentation and Support of Civic Co-habitation in the City of Brno). Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, vol. 1999, No 8, p. 54-58, 76 pp. ISSN 1212-070. 2000.
  2. RAICHOVÁ, Irena. Expedice Monte Negro 1999 (Expedition Monte Negro 1999). Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, vol. 1999, No 8, p. 45-51, 76 pp. ISSN 1212-070. 2000.
  3. MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a romská menšina v České republice (Right Wing Extremism and Romany Minority in the Czech Republic). In Národnostní politika v postkomunistických zemích. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. p. 94-124. ISBN 80-210-23880. 2000.

  1999

  1. MALENOVSKÝ, Jiří. Alternative options for special protection of the Roma under international law : (individuals, minority, or nation?). In Legal protection of Roma in contemporary Europe. Prague: Charles University, European Information Centre. p. 46-53. 1999.
  2. RAICHOVÁ, Irena. Podstata sociálně vědy aneb proč pro mě bylo důležité bydlet v romské osadě (The Nature of Social Science - Why was it important for me to live in a Roma settlement). Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, vol. 1998, No 7, p. 32-35, 64 pp. ISSN 1212-070. 1999.
  3. RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství (Roma religion). In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury. p. 64 -68. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X. 1999.
  4. MALENOVSKÝ, Jiří. The main aspects of the european dimension of the Roma issue. In The Roma and Europe. Štiřín: Institute of International Relations. p. 135-141. ISBN 80-85889-28-5. 1999.
Display details
Displayed: 14/4/2024 22:07