Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. HORÁČEK, Radek. Doteky a distance aneb univerzitní muzeum Bochum Brno. In Magazín M. Brno: Masarykova univerzita. Komentáře. ISSN 2571-4198. 2022.
  2. PUČEROVÁ, Klára, Petr KRATOCHVÍL, Dan MERTA, Petra VLACHYNSKÁ, Ludvík HLAVÁČEK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Radoslava SCHMELZOVÁ, Marie FOLTÝNOVÁ, Radek HORÁČEK a Tomáš KNOFLÍČEK. Z galerie ven! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989. 1. vyd. Praha: Praha: Galerie Jaroslava Fragnera & Architectura. 332 s. n/a. ISBN 978-80-88161-17-2. 2022.

  2021

  1. HORÁČEK, Radek, Jaroslav HAMŽA, Martina MRÁZOVÁ, Olga BÚCIOVÁ, Petra LEXOVÁ a Zbyněk FIŠER. Sochařské Brno 1989-2019 / Sculpture in Brno 1989-2019. 2. doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, CooperARTive, z.s. 287 s. ISBN 978-80-210-9866-4. 2021.
  2. HORÁČEK, Radek. Tanec mezi žiletkami. In Kateřina Danielová, Jana Vránová. Bohuslava Olešová. Žízeň nekonečna. 1. vyd. Brno: Books & Pipes. s. 8-50, 32 s. ISBN 978-80-7485-235-0. 2021.
  3. HORÁČEK, Radek a Jana OVČÁČKOVÁ. Trasování: Sochy Masarykovy univerzity. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU. Brno Art Week. 2021.

  2020

  1. HORÁČEK, Radek a Jana FRANCOVÁ. Dílo - Autor - Dialog. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU. Brno Art Week - TVKVV. 2020.
  2. HORÁČEK, Radek a Jana FRANCOVÁ. Dílo - Autor - Dialog - Helena Lukášová. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU. Brno Art Week - TVKVV. 2020.
  3. HORÁČEK, Radek a Jana FRANCOVÁ. Dilo - Autor - Dialog - Jan Ambrůz. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU. Brno Art Week - TVKVV. 2020.
  4. HORÁČEK, Radek a Jana FRANCOVÁ. Dílo - Autor - Dialog - Jiří Sobotka. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU. Brno Art Week. 2020.
  5. HORÁČEK, Radek a Jana OVČÁČKOVÁ. Trasování 1 - Sochy pro Brno. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU. Brno Art Week. 2020.

  2019

  1. HORÁČEK, Radek. Kniha Sochařské Brno 1989-2019. ArtZóna. Praha: Česká televize. 19. 11. 2019. 2019.
  2. HORÁČEK, Radek. Pryč s tou sochou! Aneb Omyl ředitele Národní galerie v Berlíně. 2019.
  3. HORÁČEK, Radek, Jaroslav HAMŽA, Martina ŠVIKOVÁ, Olga BÚCIOVÁ, Petra LEXOVÁ a Zbyněk FIŠER. Sochařské Brno 1989-2019 / Sculpture in Brno 1989-2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, CooperARTive, z.s. 222 s. ISBN 978-80-210-9317-1. 2019.

  2016

  1. SCHENK, Zdeněk. Antropomorfní plastika kultury s lineární keramikou z Lipníka nad Bečvou. In Lipenské listy. Lipník nad bečvou: Lipník nad Bečvou. s. 13. leden. 2016.

  2009

  1. SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Barokní architektura a umění: Malířství a sochařství. In PISKOVÁ, Renata. Jihlava. Historie - kultura - lidé. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 400-415. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7. 2009.
  2. SUCHÁNEK, Pavel. Ondřej Schweigl - "honestus et eruditus civis et sculptor". In SVOBODOVÁ, Jana. Baroko. Příběhy barokního Brna. Brno: Muzeum města Brna. s. 180-187. mimo edice. ISBN 978-80-86549-60-6. 2009.

  2008

  1. JAKUBEC, Ondřej. Ukřižovaný ze Zašové. Několik poznámek k problematice gotického survivalu a revivalu v umění 16. století. In Ukřižovaný ze Zašové. Restaurování 2003–2007. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc. s. 9-11. Restaurování 5. ISBN 978-80-87149-05-8. 2008.

  2007

  1. BOUZEK, Jan. Attic art of 5th and 4th centuries BC and the art of the Cimmerian Bosporus. In and Natives in the Cimmerian Bosporus. Proceedings of the International Conference October 2000, Taman, Russia, ed. S. L. Solovyov. BAR IS 1729. 1. vyd. Oxford: Archaeopress. s. 11-16. ISBN 978-1-4073-0173-0. 2007.
  2. SUCHÁNEK, Pavel. K větší cti a slávě. Umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století. Brno: Barrister & Principal - Masarykova univerzita. 374 s. ISBN 978-80-87029-11-4. 2007.

  2005

  1. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové. 2005.
  2. FLÍDR, Aleš. Tympanon takzvaný „z Předklášteří s královnou Konstancií“. In Krkošková, Alena. 61. Bulletin Moravské galerie v Brně. 1. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně. s. 155-164. ISBN 80-7027-143-4. 2005.

  2004

  1. ZÁLEŠÁK, Jan. K 05 - Josef Trattner. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, roč. 17, 16 - 17, s. 8-8. ISSN 1210-5236. 2004.

  2002

  1. KROUPA, Jiří. I. Themes artistiques, clients et style en Moravie a l'époque baroque. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes. s. 37-77. ISBN 2-85056-569-5. 2002.
  2. KROUPA, Jiří. II. Le "modello" et le dessin architectural. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes. s. 129-141. ISBN 2-85056-569-5. 2002.
  3. KROUPA, Jiří. III. L'artisanat d'art et la décoration. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes. s. 257-260. ISBN 2-85056-569-5. 2002.
  4. KROUPA, Jiří. IV. Le portrait "a la francaise". In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes. s. 299-309. ISBN 2-85056-569-5. 2002.
  5. KROUPA, Jiří. /sous la direction de/: La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes - Moravská galerie, Brno. 384 s. Bohemia Magica - une Saison tcheque en France. ISBN 2-85056-569-5. 2002.
  6. KROUPA, Jiří. V. La Moravie et la France. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes. s. 311-323. ISBN 2-85056-569-5. 2002.
  7. KROUPA, Jiří. VI. Baroque tardif et siecle des Lumieres. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes. s. 337-347. ISBN 2-85056-569-5. 2002.

  1999

  1. HORÁČEK, Radek. Nové sochy pro Brněnskou přehradu. Prostor Zlín. Zlín: Státní galerie Zlín, roč. 7, č. 1, s. 8-10. ISSN 1212-1398. 1999.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 4. 2024 13:32