Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2001

  1. RABUŠIC, Ladislav. Value Change and Demographic Behaviour in the Czech Republic. Czech Sociological Review. Prague: Institute of Sociology, IX, č. 1, s. 99-122. ISSN 1210-3861. 2001.
   Název anglicky: Value Change and Demographic Behaviour in the Czech Republic
   RIV/00216224:14230/01:00004319 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. angličtina. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: second demographic transition; value change; social change; cohorts;

   Změnil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Změněno: 18. 7. 2001 16:58.

  1990

  1. RABUŠIC, Ladislav. Proměny intimních životních stylů v západních společnostech. Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita, G33, 18 s. ISSN 0231-7710. 1990.
   Název anglicky: Changes in Intimite Life Styles in Western Societies
   RIV: Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: second demographic transition;intimite life styles; unmarried cohabitation;

   Změnil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Změněno: 6. 11. 1999 14:24.
Zobrazeno: 15. 4. 2024 20:30