Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. VOTRADOVCOVÁ, Hana. BEYOND THE REVOLUTION : External actors in Pre- & Post-revolutionary Libya - Review of Current Research. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2017, roč. 17, č. 2, s. 101-115. ISSN 1214-6463. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3849/1802-7199.17.2017.02.099-113.
  2. WALTER, Aaron, Ondrej FILIPEC a Inka BORAROSOVA. Global Jihad: Case Studies In Terrorist Organizations. Online. Gdansk: Research Institute for European Policy, 2017, 230 s. ISBN 978-83-944614-3-0.

  2012

  1. VILÍMEK, Petr. Francouzská vojenská modernizace na konci prezidentství Nicolase Sarkozyho: Jsou cíle Bílé knihy dosažitelné? Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2012, roč. 12, č. 2, s. 5-16. ISSN 1214-6463.

  2010

  1. KRAUSOVÁ, Alžběta. Privacy and Security in IT; Personal Data on the Internet. In Přednáška v rámci předmětu Law and Informatics na ČVUT. 2010.
  2. Privacy and Security in IT; Personal Data on the Internet. In Přednáška v rámci předmětu Law and Informatics na ČVUT. 2010.

  2009

  1. ČELEDA, Pavel, Vojtěch KRMÍČEK a Jan VYKOPAL. Analýza bezpečnostních rizik počítačové sítě pomocí NetFlow. 2009.
  2. ŠVENDA, Petr a Václav MATYÁŠ. Authenticated Key Exchange with Group Support for Wireless Sensor Networks. In From Problem to Solution: Wireless Sensor Networks Security. New York, USA: Nova Science Publishers, 2009, s. 285-311, 23 s. Distributed, Cluster and Grid Computing book serie. ISBN 978-1-60456-457-0.
  3. REHÁK, Martin, Pavel ČELEDA, Michal PĚCHOUČEK a Jiří NOVOTNÝ. CAMNEP: Multistage Collective Network Behavior Analysis System with Hardware Accelerated NetFlow Probes. 2009.

  2008

  1. MATYÁŠ, Václav (Vašek) a Jan KRHOVJÁK. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 128 s. 1. ISBN 978-80-210-4556-9.
  2. KRČMAŘOVÁ, Gabriela a Petr SOJKA. CESNET Conference 2008, Second CESNET Conference on security, middleware and virtualization -- glue of future networks. Edited by Krčmařová G., Sojka P. prvni. Praha: CESNET, 2008, 152 s. ISBN 978-80-904173-0-4.
  3. BARTOŠ, Karel, Martin GRILL, Vojtěch KRMÍČEK, Martin REHÁK a Pavel ČELEDA. Flow Based Network Intrusion Detection System using Hardware-Accelerated NetFlow Probes. In CESNET Conference 2008 : security, middleware, and virtualization – glue of future networks. Prague: CESNET, z. s. p. o, 2008, s. 49-56. ISBN 978-80-904173-0-4.
  4. KRAUSOVÁ, Alžběta. Legal Requirements on Privacy and Security in IT. 2008.
  5. FIALA, Petr. Nacismus a komunismus: politická náboženství 20. století a přítomná nebezpečí. Proglas. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, XIX., č. 5, s. 32-34. ISSN 1802-3142.
  6. HEJTMÁNEK, Lukáš. Secure and Fault Tolerant Distributed Framework with Mobility Support. In Grid Middleware and Services - Challenges and Solutions. New York, NY, USA: Springer Science + Business Media, 2008, s. 289-304. ISBN 978-0-387-78445-8.
  7. POLČÁK, Radim, Mireille HILDEBRANDT a Aernout SCHMIDT. Securing automated justice. 2008.
  8. HRBÁČEK, Jiří a Jiří STRACH. Security policy of Flash Player and use of ASPX for sending of test results by e-mail. In 9th internation conferece Virtual university Bratislava. 2008.
  9. HRBÁČEK, Jiří a Jiří STRACH. Security policy of Flash Player and use of ASPX for sending of test results by e-mail. In 9th internation conferece Virtual university Bratislava. Bratislava: STU Bratislava, 2008, s. 214-217, 346 s. ISBN 978-80-89316-10-6.

  2007

  1. MATYÁŠ, Václav, Jan KRHOVJÁK, Václav LORENC, Marek KUMPOŠT, Zdeněk ŘÍHA, Daniel CVRČEK, Jan STAUDEK, Pavel HENDRYCH, Miroslav JANDA, Vlastimil HOLER, Kamil MALINKA, Petr ŠVENDA a Andriy STETSKO. Autentizace uživatelů a autorizace elektronických transakcí. Praha: TATE International, s.r.o., 2007, 318 s. Příručka manažera VIII. ISBN 978-80-86813-14-1.
  2. HŘEBÍČKOVÁ, Eva. Bezpečnost elektronického bankovnictví v ČR. In Evropské finanční systémy 2007 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 99-109. ISBN 978-80-210-4319-0.
  3. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost. In Sborník z mezinárodní konference : Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor. Praha: VŠFS, 2007, s. "nestránkováno", 6 s. ISBN 978-80-86754-87-1.
  4. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronický obchod a jeho bezpečnost. In Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: MU ESF katedra Financí, 2007, s. 295 - 299. ISBN 978-80-210-4319-0.
  5. HRABÁLEK, Martin. Organizovaný zločin v Kolumbii. In SMOLÍK, Josef, Tomáš ŠMÍD a Vladimír VAĎURA. Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě. první. Brno: MPÚ, 2007, s. 171-184. studie. ISBN 978-80-210-4438-8.
  6. STOJAROVÁ, Věra. Otázka kosovská v širším pojetí bezpečnosti. In ŠTĚPÁNEK, Václav. Současné Srbsko- politika, kultura, Evropská unie. první. Brno: Ústav slavistiky, 2007, s. 101-125, 24 s. ISBN 80-7326-127-8.
  7. DANČÁK, Břetislav a Petr SUCHÝ. Participation in Missile Defense within Transatlantic Framework: A View from the Czech Republic. Central European Review. Warsaw, 2007, roč. 45, č. 3, s. 11-15. ISSN 1232-0447.
  8. ŠMÍD, Vladimír. Právní aspekty bezpečnosti informačních systémů. In Bezpečnostní politika IS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 63-68. ISBN 978-80-7043-554-0.
  9. DANČÁK, Břetislav. Transatlantické vztahy a zahraniční politika středoevropských zemí. Od konce studené války do současnosti. 1. vyd. Brno: IIPS, 2007, 250 s. Monografie, svazek č. 20. ISBN 978-80-210-4485-2.

  2006

  1. MATYÁŠ, Václav, Daniel CVRČEK a Marek KUMPOŠT. A Privacy Classification Model Based on Linkability Valuation. In Security and Embedded Systems. Netherlands: Kluwer / IOS Press, 2006, s. 91-98. ISBN 1-58603-580-0.
  2. LARYŠ, Martin. Albánský organizovaný zločin jako hrozba pro stabilitu Balkánu. Global Politics. 2006, roč. 2006, č. 11, 12 s. ISSN 1213-7685.
  3. DANČÁK, Břetislav. Pozice a zájmy ČR v evropské a transatlantické bezpečnostní dimenzi. In Dočkal, V. - Fiala, P. - Kaniok, P. - Pitrová, M.: Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: IIPS, 2006, s. 77-88. Sborníky, č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
  4. ŘÍHA, Zdeněk. Rootkity. In Sborník příspěvků z XXVIII. konference EurOpen.CZ. Plzeň: EurOpen.CZ, 2006, s. 11-20. ISBN 80-86583-10-4.
  5. KRAJÍČEK, Ondřej, Václav LORENC a Martin KUBA. Secure References for Reliable Knowledge Sharing on the Biomedical Grid. In Proceedings of the Second Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. 2006. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006, s. 83-90. ISBN 80-214-3287-X.
  6. MATYÁŠ, Václav, Jiří BARNAT, Daniel CVRČEK, Jan KRHOVJÁK, Václav LORENC, Petr ŠVENDA, Zdeněk ŘÍHA a Jan STAUDEK. Vývoj kryptologických nástrojů a metodik pro analýzu čipových karet a jednočipových kontrolerů. Brno: Národní bezpečnostní úřad, 2006, 138 s. Výzkum pro NBÚ, 2006.

  2005

  1. CORNWALL, Linda A., Jens JENSEN, David P. KELSEY, Ákos FROHNER, Daniel KOUŘIL, Franck BONNASSIEUX, Sophie NICOUD, Károly LORENTEY, Joni HAHKALA, Mika SILANDER, Roberto CECCHINI, Vincenzo CIASCHINI, Luca DELL'AGNELLO, Fabio SPATARO, David O'CALLAGHAN, Olle MULMO, Gian Luca VOLPATO, David GROEP, Martijn STEENBAKKERS a Andrew MCNAB. Authentication and Authorization Mechanisms for Multi-Domain Grid Environments. Journal of Grid Computing. Springer Science+Business Media B.V., 2005, Volume 2, Number 4, s. 301 - 311. ISSN 1570-7873.
  2. KOUŘIL, Daniel. Bezpečnost v distribuovaném prostředí. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 15, č. 4, s. 2-6. ISSN 1212-0901.
  3. KOUŘIL, Daniel a Luděk MATYSKA. Bezpečnostní infrastruktura METACentra. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CESNET, z.s.p.o. a UP Olomouc, 2005, s. 117-125, 8 s. ISBN 80-244-1035-4.
  4. PETRENKO, Martin, Otto DOSTÁL, Pavel VENTRUBA a Eva RAČANSKÁ. High-speed transfers and archivation of digital medical images-new medical and economical aspects. In 5th EURASIP Conference focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and services. Smolenice (Slovensko): Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, 2005, s. 107-113. ISBN 80-227-2257-X.
  5. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Marocký boj proti terorismu. Listy. Olomouc: Občanský dialog, 2005, XXXV, č. 6, s. 47-50. ISSN 1210-1222.
  6. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Od Aliance na jih: středomořská dimenze NATO. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, XXIX, č. 6, s. 22-24. ISSN 0543-7962.
  7. CVRČEK, Daniel, Václav MATYÁŠ a Jan KRHOVJÁK. PIN (&Chip) or signature - beating or cheating? In 13th Security Protocols Workshop. Berlin, Germany: Springer Verlag, 2005, s. 69-75. ISBN 978-3-540-77155-5.
  8. ŘÍHA, Zdeněk. Rootkit. DSM. Praha: Tate International, s.r.o., 2005, IX, č. 6, s. 26-30. ISSN 1211-8737.
  9. KŘÍŽ, Zdeněk. Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a její význam v současném mezinárodním bezpečnostním prostředí. In Vývoj a výsledky proces kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? Brno: MPU MU Brno, 2005, s. 197-222, 25 s. 2005. ISBN 80-210-3881-0.
  10. HYNEK, Alois a Nikola HYNEK. Sustainability, Development and Security in Landscape Field Practice. In Donert K., Charzyński P. (eds) Changing Horizont in Geography Education. Toruň: HERODOT Network, 2005, s. 308-313. ISBN 83-7443-012-5.
  11. MAREŠ, Miroslav. Terorismus v ČR. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, 2005, 476 s. CSS 1. ISBN 80-903333-8-9.
  12. STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert (eds.) SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 204 s. studie I. ISBN 80-210-3873-X.

  2004

  1. KELLY, Mark J., Václav MATYÁŠ a Ahmed PATEL. Application-Level Firewall Protection Profile for High Robustness Environments. In The 8th World Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida, USA: IIIS, 2004, s. 38-42. ISBN 980-6560-13-2.
  2. MAREŠ, Miroslav. Členství ČR v NATO z hlediska hrozeb extremismu a terorismu. In HLOUŠEK, Vít a Zbyněk PAVLAČIK. Pět let v NATO. Vojenské, politické a společenské aspekty členství ČR v NATO. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 17-46, 29 s. ISBN 80-210-3428-9.
  3. FRIESER, Jan a Lubomír POPELÍNSKÝ. Secure Mining in Horizontally Partitioned Data. In Proceedings of the Ws on Privacy and Security Issues in Data Mining, ECML/PKDD Pisa 2004. Pisa: University of Pisa, 2004, s. 10-20, 10 s.

  2003

  1. DENEMARK, Jiří a Eva HLADKÁ. Bezpečnost v aktivních sítích. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc, 2003, s. 138-142. ISBN 80-244-0642-X.

  2002

  1. MATYÁŠ, Václav a Zdeněk ŘÍHA. Biometric Authentication - Security and Usability. In Advanced Communications and Multimedia Security. 1. vyd. Norwell, Massachusetts, USA: Kluwer Academic Publishers, 2002, s. 227-239. ISBN 1-4020-7206-6.
  2. MATYÁŠ, Václav, Roman RAK a Zdeněk ŘÍHA. Biometrická autentizace - trendy a vize. 1. vyd. Praha: Tate International, 2002, s. 65-79. ISBN 80-902858-5-6.
  3. RIHA, Zdenek. Introduction to biometrics. In Sborník příspěvků z XIX. konference EurOpen.CZ. Praha: EurOpen, 2002, 19 s. ISBN 80-902715-9-6.
  4. HOLUB, Petr. IPsec interoperability tests with respect to deployment as "Last Mile" security solution. Praha: CESNET z.s.p.o., 2002. Technical report 2/2002.
  5. HOLUB, Petr. Jemný úvod do (anti)virové problematiky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, 6 s. Zpravodaj ÚVT MU, 12, 4, 9-14. ISSN 1212-0901.
  6. SUCHÝ, Petr. Pražský summit NATO. Revue Proglas. Brno: CDK, 2002, XIII, č. 10, s. 9-12. ISSN 1213-4953.
  7. MATYÁŠ, Václav a Eva RACKOVÁ. Standardy v oblasti bezpečnosti IS/IT. In Sborník příspěvků z XX. konference EurOpen. 1. vyd. Praha: EurOpen.CZ, Praha, 2002, s. 1-8. ISBN 80-902715-9-6.

  2000

  1. MATYÁŠ, Václav a Zdeněk ŘÍHA. Biometrics Won't Be the Silver Bullet (Or Will They?). In Bezpecnost informacii vo financnom sektore. 1. vyd. Zilina, Slovakia: EDIS - vydavatelstvi Zilinske univerzity, 2000, s. 159-165. ISBN 80-85655-13-6.
  2. MATYÁŠ, Václav, Zdeněk ŘÍHA a Kan ZHANG. Cryptography and Biometrics in Banking. In RSA Conference 2000 Europe. 1. vyd. San Mateo, CA, USA: RSA Security Inc., 2000, s. 163-166.
  3. MATYÁŠ, Václav. Teleworking projekt - priprava casopisu, pripadova studie. In Internet - Obchod bez hranic 2000. 1. vyd. Zilina, SK: NMC s.r.o., Zilina, 2000, s. 57-116. ISBN 80-85655-16-0.

  1999

  1. STAUDEK, Jan. Bezpečnost elektronického obchodování I. LANcom. Praha: Lancom, spol. s r.o., 1999, roč. 1999, č. 10, s. 42-52. ISSN 1210-2997.
  2. STAUDEK, Jan. Bezpečnost elektronického obchodování II. LANcom. Praha: Lancom, spol. s r.o., 1999, roč. 1999, č. 11, s. 24-35. ISSN 1210-2997.
  3. STAUDEK, Jan. Bezpečnost IT na konci druhého tisíciletí. LANcom. Praha: Lancom, spol. s r.o., 1999, roč. 1999, č. 12, s. 30-38. ISSN 1210-2997.
  4. NĚMEC, Robert. Zloděj dat ze spořitelny byl ňouma. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, roč. 1999, 5. října, 7 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2024 21:53