Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. VOTRADOVCOVÁ, Hana. BEYOND THE REVOLUTION : External actors in Pre- & Post-revolutionary Libya - Review of Current Research. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2017, vol. 17, No 2, p. 101-115. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.17.2017.02.099-113.
 2. WALTER, Aaron, Ondrej FILIPEC and Inka BORAROSOVA. Global Jihad: Case Studies In Terrorist Organizations. Gdansk: Research Institute for European Policy, 2017. 230 pp. ISBN 978-83-944614-3-0.
 3. 2012

 4. VILÍMEK, Petr. Francouzská vojenská modernizace na konci prezidentství Nicolase Sarkozyho: Jsou cíle Bílé knihy dosažitelné? (The French Military Modernization at the End of Nicolas Sarkozy´s Presidency: Can the Goals of the White Paper on Defense Be Attained?). Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2012, roč. 12, No 2, p. 5-16. ISSN 1214-6463.
 5. 2010

 6. KRAUSOVÁ, Alžběta. Privacy and Security in IT; Personal Data on the Internet. In Přednáška v rámci předmětu Law and Informatics na ČVUT. 2010.
 7. Privacy and Security in IT; Personal Data on the Internet. In Přednáška v rámci předmětu Law and Informatics na ČVUT. 2010.
 8. 2009

 9. ČELEDA, Pavel, Vojtěch KRMÍČEK and Jan VYKOPAL. Analýza bezpečnostních rizik počítačové sítě pomocí NetFlow (Computer Network Security Risk Analysis Using NetFlow). 2009.
 10. ŠVENDA, Petr and Václav MATYÁŠ. Authenticated Key Exchange with Group Support for Wireless Sensor Networks. In From Problem to Solution: Wireless Sensor Networks Security. New York, USA: Nova Science Publishers, 2009. p. 285-311, 23 pp. Distributed, Cluster and Grid Computing book serie. ISBN 978-1-60456-457-0.
 11. REHÁK, Martin, Pavel ČELEDA, Michal PĚCHOUČEK and Jiří NOVOTNÝ. CAMNEP: Multistage Collective Network Behavior Analysis System with Hardware Accelerated NetFlow Probes. 2009.
 12. 2008

 13. MATYÁŠ, Václav (Vašek) and Jan KRHOVJÁK. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů (User authentication and electronic transaction authorization). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 128 pp. 1. ISBN 978-80-210-4556-9.
 14. KRČMAŘOVÁ, Gabriela and Petr SOJKA. CESNET Conference 2008, Second CESNET Conference on security, middleware and virtualization -- glue of future networks. Edited by Krčmařová G., Sojka P. prvni. Praha: CESNET, 2008. 152 pp. ISBN 978-80-904173-0-4.
 15. BARTOŠ, Karel, Martin GRILL, Vojtěch KRMÍČEK, Martin REHÁK and Pavel ČELEDA. Flow Based Network Intrusion Detection System using Hardware-Accelerated NetFlow Probes. In CESNET Conference 2008 : security, middleware, and virtualization – glue of future networks. Prague: CESNET, z. s. p. o, 2008. p. 49-56. ISBN 978-80-904173-0-4.
 16. FIALA, Petr. Nacismus a komunismus: politická náboženství 20. století a přítomná nebezpečí. Proglas. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, XIX., No 5, p. 32-34. ISSN 1802-3142.
 17. HEJTMÁNEK, Lukáš. Secure and Fault Tolerant Distributed Framework with Mobility Support. In Grid Middleware and Services - Challenges and Solutions. New York, NY, USA: Springer Science + Business Media, 2008. p. 289-304. ISBN 978-0-387-78445-8.
 18. POLČÁK, Radim, Mireille HILDEBRANDT and Aernout SCHMIDT. Securing automated justice. 2008.
 19. HRBÁČEK, Jiří and Jiří STRACH. Security policy of Flash Player and use of ASPX for sending of test results by e-mail. In 9th internation conferece Virtual university Bratislava. 2008.
 20. HRBÁČEK, Jiří and Jiří STRACH. Security policy of Flash Player and use of ASPX for sending of test results by e-mail. In 9th internation conferece Virtual university Bratislava. Bratislava: STU Bratislava, 2008. p. 214-217, 346 pp. ISBN 978-80-89316-10-6.
 21. 2007

 22. MATYÁŠ, Václav, Jan KRHOVJÁK, Václav LORENC, Marek KUMPOŠT, Zdeněk ŘÍHA, Daniel CVRČEK, Jan STAUDEK, Pavel HENDRYCH, Miroslav JANDA, Vlastimil HOLER, Kamil MALINKA, Petr ŠVENDA and Andriy STETSKO. Autentizace uživatelů a autorizace elektronických transakcí (User authentication and electronic transaction authorization). Praha: TATE International, s.r.o., 2007. 318 pp. Příručka manažera VIII. ISBN 978-80-86813-14-1.
 23. HŘEBÍČKOVÁ, Eva. Bezpečnost elektronického bankovnictví v ČR (E-banking security in the Czech republic). In Evropské finanční systémy 2007 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 99-109. ISBN 978-80-210-4319-0.
 24. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost (E-banking and its security). In Sborník z mezinárodní konference : Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor. Praha: VŠFS, 2007. p. "nestránkováno", 6 pp. ISBN 978-80-86754-87-1.
 25. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronický obchod a jeho bezpečnost (E-commerce and its security). In Evropské finanční systémy 2007. 1st ed. Brno: MU ESF katedra Financí, 2007. p. 295 - 299. ISBN 978-80-210-4319-0.
 26. HRABÁLEK, Martin. Organizovaný zločin v Kolumbii (Organized crime in Colombia). In SMOLÍK, Josef, Tomáš ŠMÍD and Vladimír VAĎURA. Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě. první. Brno: MPÚ, 2007. p. 171-184. studie. ISBN 978-80-210-4438-8.
 27. STOJAROVÁ, Věra. Otázka kosovská v širším pojetí bezpečnosti (Kosovo question in the wider security concept). In ŠTĚPÁNEK, Václav. Současné Srbsko- politika, kultura, Evropská unie. první. Brno: Ústav slavistiky, 2007. p. 101-125, 24 pp. ISBN 80-7326-127-8.
 28. DANČÁK, Břetislav and Petr SUCHÝ. Participation in Missile Defense within Transatlantic Framework: A View from the Czech Republic. Central European Review. Warsaw, 2007, vol. 45, No 3, p. 11-15. ISSN 1232-0447.
 29. ŠMÍD, Vladimír. Právní aspekty bezpečnosti informačních systémů (Information Systems Security and Law). In Bezpečnostní politika IS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. p. 63-68. ISBN 978-80-7043-554-0.
 30. DANČÁK, Břetislav. Transatlantické vztahy a zahraniční politika středoevropských zemí. Od konce studené války do současnosti. (Transatlantic Relations and Foreign Policy of Central European Countires. From the End of Cold War till Now.). 1st ed. Brno: IIPS, 2007. 250 pp. Monografie, svazek č. 20. ISBN 978-80-210-4485-2.
 31. 2006

 32. MATYÁŠ, Václav, Daniel CVRČEK and Marek KUMPOŠT. A Privacy Classification Model Based on Linkability Valuation. In Security and Embedded Systems. Netherlands: Kluwer / IOS Press, 2006. p. 91-98. ISBN 1-58603-580-0.
 33. LARYŠ, Martin. Albánský organizovaný zločin jako hrozba pro stabilitu Balkánu (Albanian organised crime as a security threat for Balkan stability). Global Politics. 2006, vol. 2006, No 11, 12 pp. ISSN 1213-7685.
 34. DANČÁK, Břetislav. Pozice a zájmy ČR v evropské a transatlantické bezpečnostní dimenzi (Czech position and interests within European and transatlantic security dimension). In Dočkal, V. - Fiala, P. - Kaniok, P. - Pitrová, M.: Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1st ed. Brno: IIPS, 2006. p. 77-88. Sborníky, č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
 35. ŘÍHA, Zdeněk. Rootkity (Rootkits). In Sborník příspěvků z XXVIII. konference EurOpen.CZ. Plzeň: EurOpen.CZ, 2006. p. 11-20. ISBN 80-86583-10-4.
 36. KRAJÍČEK, Ondřej, Václav LORENC and Martin KUBA. Secure References for Reliable Knowledge Sharing on the Biomedical Grid (Bezpečné reference pro spolehlivé sdílení znalostí v biomedicinském gridu). In Proceedings of the Second Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. 2006th ed. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 83-90. ISBN 80-214-3287-X.
 37. MATYÁŠ, Václav, Jiří BARNAT, Daniel CVRČEK, Jan KRHOVJÁK, Václav LORENC, Petr ŠVENDA, Zdeněk ŘÍHA and Jan STAUDEK. Vývoj kryptologických nástrojů a metodik pro analýzu čipových karet a jednočipových kontrolerů (Development of cryptologic tool and methods for smarcard analysis). Brno: Národní bezpečnostní úřad, 2006. 138 pp. Výzkum pro NBÚ, 2006.
 38. 2005

 39. CORNWALL, Linda A., Jens JENSEN, David P. KELSEY, Ákos FROHNER, Daniel KOUŘIL, Franck BONNASSIEUX, Sophie NICOUD, Károly LORENTEY, Joni HAHKALA, Mika SILANDER, Roberto CECCHINI, Vincenzo CIASCHINI, Luca DELL'AGNELLO, Fabio SPATARO, David O'CALLAGHAN, Olle MULMO, Gian Luca VOLPATO, David GROEP, Martijn STEENBAKKERS and Andrew MCNAB. Authentication and Authorization Mechanisms for Multi-Domain Grid Environments. Journal of Grid Computing. Springer Science+Business Media B.V., 2005, Volume 2, Number 4, p. 301 - 311. ISSN 1570-7873.
 40. KOUŘIL, Daniel. Bezpečnost v distribuovaném prostředí (Security in distributed environment). Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 15, č. 4, p. 2-6. ISSN 1212-0901.
 41. KOUŘIL, Daniel and Luděk MATYSKA. Bezpečnostní infrastruktura METACentra (Security Infrastructure of METACentrum). In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CESNET, z.s.p.o. a UP Olomouc, 2005. p. 117-125, 8 pp. ISBN 80-244-1035-4.
 42. PETRENKO, Martin, Otto DOSTÁL, Pavel VENTRUBA and Eva RAČANSKÁ. High-speed transfers and archivation of digital medical images-new medical and economical aspects. In 5th EURASIP Conference focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and services. Smolenice (Slovensko): Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, 2005. p. 107-113. ISBN 80-227-2257-X.
 43. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Marocký boj proti terorismu. Listy. Olomouc: Občanský dialog, 2005, XXXV, No 6, p. 47-50. ISSN 1210-1222.
 44. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Od Aliance na jih: středomořská dimenze NATO (South of Alliance: NATO's Mediterranean Dimension). Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, XXIX, No 6, p. 22-24. ISSN 0543-7962.
 45. CVRČEK, Daniel, Václav MATYÁŠ and Jan KRHOVJÁK. PIN (&Chip) or signature - beating or cheating? In 13th Security Protocols Workshop. Berlin, Germany: Springer Verlag, 2005. p. 69-75. ISBN 978-3-540-77155-5.
 46. ŘÍHA, Zdeněk. Rootkit. DSM. Praha: Tate International, s.r.o., 2005, IX, No 6, p. 26-30. ISSN 1211-8737.
 47. KŘÍŽ, Zdeněk. Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a její význam v současném mezinárodním bezpečnostním prostředí. (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe and its Significant for Contemporary Security Environment). In Vývoj a výsledky proces kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? Brno: MPU MU Brno, 2005. p. 197-222, 25 pp. 2005. ISBN 80-210-3881-0.
 48. HYNEK, Alois and Nikola HYNEK. Sustainability, Development and Security in Landscape Field Practice. In Donert K., Charzyński P. (eds) Changing Horizont in Geography Education. Toruň: HERODOT Network, 2005. p. 308-313. ISBN 83-7443-012-5.
 49. MAREŠ, Miroslav. Terorismus v ČR (Terrorism in the CR). 1st ed. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 476 pp. CSS 1. ISBN 80-903333-8-9.
 50. STÝSKALÍKOVÁ, Věra and Hubert (eds.) SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině (The foreign and security policy of Slovenia, Croatia and Rumania and the development of the security situation in BaH). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 204 pp. studie I. ISBN 80-210-3873-X.
 51. 2004

 52. KELLY, Mark J., Václav MATYÁŠ and Ahmed PATEL. Application-Level Firewall Protection Profile for High Robustness Environments. In The 8th World Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida, USA: IIIS, 2004. p. 38-42. ISBN 980-6560-13-2.
 53. MAREŠ, Miroslav. Členství ČR v NATO z hlediska hrozeb extremismu a terorismu (Membership of CR in NATO from point of view of threats of terrorism and extremism). In HLOUŠEK, Vít and Zbyněk PAVLAČIK. Pět let v NATO. Vojenské, politické a společenské aspekty členství ČR v NATO. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 17-46, 29 pp. ISBN 80-210-3428-9.
 54. FRIESER, Jan and Lubomír POPELÍNSKÝ. Secure Mining in Horizontally Partitioned Data. In Proceedings of the Ws on Privacy and Security Issues in Data Mining, ECML/PKDD Pisa 2004. Pisa: University of Pisa, 2004. p. 10-20, 10 pp.
 55. 2003

 56. DENEMARK, Jiří and Eva HLADKÁ. Bezpečnost v aktivních sítích (Security in Active Networks). In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc, 2003. p. 138-142. ISBN 80-244-0642-X.
 57. 2002

 58. MATYÁŠ, Václav and Zdeněk ŘÍHA. Biometric Authentication - Security and Usability. In Advanced Communications and Multimedia Security. 1st ed. Norwell, Massachusetts, USA: Kluwer Academic Publishers, 2002. p. 227-239. ISBN 1-4020-7206-6.
 59. MATYÁŠ, Václav, Roman RAK and Zdeněk ŘÍHA. Biometrická autentizace - trendy a vize (Biometric authentication - trends and visions). 1st ed. Praha: Tate International, 2002. p. 65-79. ISBN 80-902858-5-6.
 60. RIHA, Zdenek. Introduction to biometrics. In Sborník příspěvků z XIX. konference EurOpen.CZ. Praha: EurOpen, 2002. 19 pp. ISBN 80-902715-9-6.
 61. HOLUB, Petr. IPsec interoperability tests with respect to deployment as "Last Mile" security solution. Praha: CESNET z.s.p.o., 2002. Technical report 2/2002.
 62. HOLUB, Petr. Jemný úvod do (anti)virové problematiky (A Gentle Introduction to (Anti)Viral Issues). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 6 pp. Zpravodaj ÚVT MU, 12, 4, 9-14. ISSN 1212-0901.
 63. SUCHÝ, Petr. Pražský summit NATO (NATO Summit in Prague). Revue Proglas. Brno: CDK, 2002, XIII, No 10, p. 9-12. ISSN 1213-4953.
 64. MATYÁŠ, Václav and Eva RACKOVÁ. Standardy v oblasti bezpečnosti IS/IT (Standards in the field of IS/IT security). In Sborník příspěvků z XX. konference EurOpen. 1st ed. Praha: EurOpen.CZ, Praha, 2002. p. 1-8. ISBN 80-902715-9-6.
 65. 2000

 66. MATYÁŠ, Václav and Zdeněk ŘÍHA. Biometrics Won't Be the Silver Bullet (Or Will They?). In Bezpecnost informacii vo financnom sektore. 1st ed. Zilina, Slovakia: EDIS - vydavatelstvi Zilinske univerzity, 2000. p. 159-165. ISBN 80-85655-13-6.
 67. MATYÁŠ, Václav, Zdeněk ŘÍHA and Kan ZHANG. Cryptography and Biometrics in Banking. In RSA Conference 2000 Europe. 1st ed. San Mateo, CA, USA: RSA Security Inc., 2000. p. 163-166.
 68. MATYÁŠ, Václav. Teleworking projekt - priprava casopisu, pripadova studie (A Teleworking Project - Journal - Case Study). In Internet - Obchod bez hranic 2000. 1st ed. Zilina, SK: NMC s.r.o., Zilina, 2000. p. 57-116. ISBN 80-85655-16-0.
 69. 1999

 70. STAUDEK, Jan. Bezpečnost elektronického obchodování I (E-comm Security). LANcom. Praha: Lancom, spol. s r.o., 1999, vol. 1999, No 10, p. 42-52. ISSN 1210-2997.
 71. STAUDEK, Jan. Bezpečnost elektronického obchodování II (E-comm Security II). LANcom. Praha: Lancom, spol. s r.o., 1999, vol. 1999, No 11, p. 24-35. ISSN 1210-2997.
 72. STAUDEK, Jan. Bezpečnost IT na konci druhého tisíciletí (IT Security Evaluation). LANcom. Praha: Lancom, spol. s r.o., 1999, vol. 1999, No 12, p. 30-38. ISSN 1210-2997.
 73. NĚMEC, Robert. Zloděj dat ze spořitelny byl ňouma. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, vol. 1999, 5. října, 7 pp.
Display details
Displayed: 27/3/2023 21:47