MATYÁŠ, Václav (Vašek) and Jan KRHOVJÁK. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů (User authentication and electronic transaction authorization). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 128 pp. 1. ISBN 978-80-210-4556-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů
Name (in English) User authentication and electronic transaction authorization
Authors MATYÁŠ, Václav (Vašek) (203 Czech Republic, guarantor) and Jan KRHOVJÁK (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, 128 pp. 1. 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/08:00024665
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-210-4556-9
Keywords in English authentication; authorization; security; electronic transaction;
Tags authentication, authorization, electronic transaction, Munipress, munipress-propagace, security
Tags Reviewed
Changed by Changed by: MUDr. Anna Průchová, učo 101146. Changed: 25/8/2009 10:19.
Abstract
Kniha je ojedinělá v pojetí i ve způsobu zpracování. Mimořádně pokrývá kompletně základní problematiku metod a technologií používaných při autentizaci a autorizaci elektronických platebních transakcích. Jednotlivé kapitoly nabízí široký záběr - od výkladu základních pojmů a koncepcí, až po některá pokročilá témata řešení autentizace a autorizace. Snahou autorů je, aby publikace dokázala nabídnout zajímavé informace pro všechny kategorie čtenářů - aby pomohla s orientací těm, kteří se s danou tématikou potkávají poprvé, stejně jako zkušeným profesionálům, kterým pomůže rozšířit si jejich obzor. V první části obsahuje úvod do problematiky, výklad klíčových pojmů, souvislostí atd. Druhá část je zaměřena na trendy vývoje jednotlivých autentizačních metod a jejich známé bezpečnostní nedostatky; třetí část se věnuje současným (běžně používaným) řešením autorizace finančních transakcí. Závěrečná část diskutuje možnosti zvýšení bezpečnosti autentizačních i autorizačních postupů.
Abstract (in English)
This book aims to provide a guidance in the world of authentication and authorization; this first part introduces relevant issues and explains key concepts and relations, etc. The second part then focuses on the developments of authentication methods and their security problems and the third part then deals with current methods of authorizing financial transactions. The final part discusses options for improving the security of authentication and authorization procedures.
Links
GA102/06/0711, research and development projectName: Kryptografické generátory náhodných a pseudonáhodných čísel
Investor: Czech Science Foundation, Cryptographic random and pseudo-random number generators
PrintDisplayed: 29/9/2023 22:19