Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. PROCHÁZKA, Michal and Daniel KOUŘIL. A federated framework for secure videoconference. Stockholm, Sweden: Terena EuroCamp, 2008.
 2. MATYÁŠ, Václav (Vašek) and Jan KRHOVJÁK. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů (User authentication and electronic transaction authorization). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 128 pp. 1. ISBN 978-80-210-4556-9.
 3. RAK, Roman, Václav MATYÁŠ, Zdeněk ŘÍHA, Viktor PORADA, Ondřej BITTO, John DAUGHMAN, Jean HENNEBERT, Danka SEIGOVÁ, Vlastimil STENZL, Jiří STRAUS, Marie SVOBODOVÁ and Halina ŠIMKOVÁ. Biometrie a identita člověka - ve forenzních a komerčních aplikacích (Biometrics and human identity - in forensic and commercial applications). Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 664 pp. Profesionál. ISBN 978-80-247-2365-5.
 4. STETSKO, Andriy and Václav MATYÁŠ. Towards a new generation authentication token. In The Internet, competitiveness and the organisational security. Zlín: Department of Informatics and Statistics, Faculty of Management and Economics, Tomas Bata University in Zlín, 2008. p. 111-117, 6 pp. ISBN 978-80-7318-548-0.
 5. 2007

 6. MATYÁŠ, Václav, Jan KRHOVJÁK, Václav LORENC, Marek KUMPOŠT, Zdeněk ŘÍHA, Daniel CVRČEK, Jan STAUDEK, Pavel HENDRYCH, Miroslav JANDA, Vlastimil HOLER, Kamil MALINKA, Petr ŠVENDA and Andriy STETSKO. Autentizace uživatelů a autorizace elektronických transakcí (User authentication and electronic transaction authorization). Praha: TATE International, s.r.o., 2007. 318 pp. Příručka manažera VIII. ISBN 978-80-86813-14-1.
 7. ŠVENDA, Petr and Václav MATYÁŠ. Authenticated Key Exchange with Group Support for Wireless Sensor Networks. In The 3rd Wireless and Sensor Network Security Workshop; 4th IEEE International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Systems. IEEE Computer Society Press. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press, 2007. p. 21-26, 62 pp. ISBN 1-4244-1455-5.
 8. ŘÍHA, Zdeněk, Petr ŠVENDA and Václav MATYÁŠ. Bezpečnost elektronických pasů - část II (Security of electroic passports II). Data Security Management. Praha: Tate International, 2007, XI, No 2, p. 46-49. ISSN 1211-8737.
 9. ŘÍHA, Zdeněk and Jan LÖSCHNER. Electronic passports. In The European e-Identity Conference. první. Paris: eema, 2007. 5 pp.
 10. ŘÍHA, Zdeněk. Elektronické pasy (Electronic passports). In Information Security Summit 2007. první. Praha: Tate Internatoinal, 2007. p. 61-78. ISBN 978-80-86813-11-0.
 11. HEJTMÁNEK, Lukáš, Luděk MATYSKA and Michal PROCHÁZKA. Secure Logistical Networking in Virtual Organizations. In Cracow'06 Grid Workshop. Krakow, Polsko: Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2007. p. 450-458. ISBN 83-915141-7-X.
 12. HEJTMÁNEK, Lukáš, Luděk MATYSKA and Michal PROCHÁZKA. Secure Logistical Networking in Virtual Organizations. CESNET z.s.p.o., 2007. 16 pp. 2/2007.
 13. ŘÍHA, Zdeněk, Václav MATYÁŠ and Petr ŠVENDA. Security of Electronic Passports. The European Journal for the Informatics Professional. 2007, VIIII, No 6, p. 60-67. ISSN 1684-5285.
 14. KRHOVJÁK, Jan, Marek KUMPOŠT and Václav MATYÁŠ. Security of Electronic Transactions - Theory and Practice. In Security and Protection of Information 2007. Brno: University of Defence, 2007. p. 75-85. ISBN 978-80-7231-230-6.
 15. 2006

 16. MATYÁŠ, Václav, Daniel KOUŘIL, Daniel CVRČEK and Václav LORENC. Autentizační hardwarový token nové generace (Authentication Hardware Token of New Generation). Editoři: Peter Vojtáš, Tomáš Skopal. In Datakon 2006. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 229-238. ISBN 80-210-4102-1.
 17. KOUŘIL, Daniel, Luděk MATYSKA and Michal PROCHÁZKA. Kerberos and PKI Cooperation. Ann Arbor, Michigan, USA, 2006. AFS & Kerberos Best Practices Workshop 2006.
 18. ŠAFRÁNEK, Michal and Václav MATYÁŠ. Lze rozeznat člověka od počítače? (How to differentiate between humans and computers?). Data Security Management. Praha: Tate International, 2006, X, No 2, p. 16-18. ISSN 1211-8737.
 19. MATYÁŠ, Václav, Marek KUMPOŠT and Jan KRHOVJÁK. Platby kartou s použitím PINu (Card Payments Using PIN). DSM. Praha: Tate International, s.r.o., 2006, X, No 5, p. 26-28. ISSN 1211-8737.
 20. KOUŘIL, Daniel and Michal PROCHÁZKA. Zkušenosti s nasazováním HW tokenů pro uživatele METACentra (Deployment of HW Tokens among METACentre Users). In Sborník příspěvků z XXVIII. konference EurOpen.CZ. Plzeň: EurOpen.CZ, 2006. p. 35-47. ISBN 80-86583-10-4.
 21. 2005

 22. BATKO, Michal. Advanced Authentication of ArcIMS Services. In 25th Annual ESRI International User Conference. San Diego, California: ESRI Press, 2005. p. 1-5, 6 pp.
 23. CORNWALL, Linda A., Jens JENSEN, David P. KELSEY, Ákos FROHNER, Daniel KOUŘIL, Franck BONNASSIEUX, Sophie NICOUD, Károly LORENTEY, Joni HAHKALA, Mika SILANDER, Roberto CECCHINI, Vincenzo CIASCHINI, Luca DELL'AGNELLO, Fabio SPATARO, David O'CALLAGHAN, Olle MULMO, Gian Luca VOLPATO, David GROEP, Martijn STEENBAKKERS and Andrew MCNAB. Authentication and Authorization Mechanisms for Multi-Domain Grid Environments. Journal of Grid Computing. Springer Science+Business Media B.V., 2005, Volume 2, Number 4, p. 301 - 311. ISSN 1570-7873.
 24. KOUŘIL, Daniel and Luděk MATYSKA. Bezpečnostní infrastruktura METACentra (Security Infrastructure of METACentrum). In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CESNET, z.s.p.o. a UP Olomouc, 2005. p. 117-125, 8 pp. ISBN 80-244-1035-4.
 25. 2004

 26. MATYÁŠ ML., Václav and Zdeněk ŘÍHA. On Usability (and Security) of Biometric Authentication Systems. In Security and Privacy in Advanced Networking Technologies. 1st ed. Amsterdam: IOS Press, 2004. p. 178-188. ISBN 1-58603-430-8.
 27. 2003

 28. ŘÍHA, Zdeněk. Biometrická identifikace a verifikace V - Biometriky oka (Biometric identification and verification V - Biometrics of the eye). DSM. Praha: Tate International, s.r.o., 2003, VII, No 1, p. 42-43. ISSN 1211-8737.
 29. OCELKA, Jaromír. Poskytnutí autentizace v informačních systémech (Authentication Provision in Information Systems). In DATAKON 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 259-264. ISBN 80-210-3215-4.
 30. 2002

 31. MATYÁŠ, Václav and Zdeněk ŘÍHA. Biometric Authentication - Security and Usability. In Advanced Communications and Multimedia Security. 1st ed. Norwell, Massachusetts, USA: Kluwer Academic Publishers, 2002. p. 227-239. ISBN 1-4020-7206-6.
 32. RIHA, Zdenek. Introduction to biometrics. In Sborník příspěvků z XIX. konference EurOpen.CZ. Praha: EurOpen, 2002. 19 pp. ISBN 80-902715-9-6.
 33. 2001

 34. MATYÁŠ, Václav and Zdeněk ŘÍHA. Biometric Authentication Systems in Practice. In Sborník příspěvků z XIX. konference EurOpen.CZ. Praha: EurOpen.CZ, 2001. 9 pp. ISBN 80-902715-6-1.
 35. ŘÍHA, Zdeněk and Václav MATYÁŠ. Biometrický podpis? (Biometric signature?). Data Security Management. Praha: Tate International, 2001, vol. 2001, No 3. ISSN 1211-8737.
 36. MATYÁŠ, Václav, Zdeněk ŘÍHA and Petr ŠVÉDA. Dvě zastavení u elektronického podpisu (Two Notes on Electronic signatures). In Datakon 2001. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001. p. 302-309. ISBN 80-227-1597-2.
 37. 2000

 38. MATYÁŠ, Václav and Zdeněk ŘÍHA. Biometrics Won't Be the Silver Bullet (Or Will They?). In Bezpecnost informacii vo financnom sektore. 1st ed. Zilina, Slovakia: EDIS - vydavatelstvi Zilinske univerzity, 2000. p. 159-165. ISBN 80-85655-13-6.
 39. ŘÍHA, Zdeněk and Václav MATYÁŠ. Biometriky a jejich problémy (Biometrics and their problems). Data Security Management. Praha: Tate International, 2000, vol. 2000, No 4. ISSN 1211-8737.
 40. MATYÁŠ, Václav, Zdeněk ŘÍHA and Kan ZHANG. Cryptography and Biometrics in Banking. In RSA Conference 2000 Europe. 1st ed. San Mateo, CA, USA: RSA Security Inc., 2000. p. 163-166.
Display details
Displayed: 5/6/2023 11:28