MATYÁŠ, Václav, Daniel KOUŘIL, Daniel CVRČEK and Václav LORENC. Autentizační hardwarový token nové generace (Authentication Hardware Token of New Generation). Editoři: Peter Vojtáš, Tomáš Skopal. In Datakon 2006. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 229-238. ISBN 80-210-4102-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Autentizační hardwarový token nové generace
Name (in English) Authentication Hardware Token of New Generation
Authors MATYÁŠ, Václav (203 Czech Republic, guarantor), Daniel KOUŘIL (203 Czech Republic), Daniel CVRČEK (203 Czech Republic) and Václav LORENC (203 Czech Republic).
Editoři: Peter Vojtáš, Tomáš Skopal.
Edition 1. vydání. Brno, Datakon 2006, p. 229-238, 10 pp. 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/06:00018971
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 80-210-4102-1
Keywords in English authentication;authorization;hardware token;hostile environment
Tags authentication, authorization, hardware token, hostile environment
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., učo 344. Changed: 23/6/2009 19:52.
Abstract
Příspěvek v úvodu představuje přístupy v oblasti autentizace uživatelů v distribuovaném prostředí využívajícím autentizaci na bázi speciálních hardwarových prvků -- tokenů. Dále diskutuje bezpečnostní aspekty samotných tokenů a především pak představuje další úvahy vedoucí k návrhu a vlastní návrh obecné architektury tokenu nové generace, který by využil funkčnosti a bezpečnostních vlastností kvalitní kryptografické čipové karty. Tento token by byl nezávislý na zranitelném primárním pracovním prostředí -- počítači -- což umožní výrazně lepší ochranu kryptografických dat, která jsou na tokenu uložena.
Abstract (in English)
In this paper we describe a new architecture of hardware tokens focusing on better protection of cryptographic keys stored on the tokens. The paper begins with a short case-study describing deployment of HW tokens in a grid environment, where the needs for a proper token protection are illustrated. We then discuss security of hardware tokens themselves, and finally present an approach that allows for secure use of tokens in a hostile environment.
Links
ST20042004003, research and development projectName: Kryptografická a bezpečnostní analýza čipových karet a jednočipových kontrolérů
Investor: National Security Authority
PrintDisplayed: 29/9/2023 23:19