KRČMAŘOVÁ, Gabriela and Petr SOJKA. CESNET Conference 2008, Second CESNET Conference on security, middleware and virtualization -- glue of future networks. Edited by Krčmařová G., Sojka P. prvni. Praha: CESNET, 2008, 152 pp. ISBN 978-80-904173-0-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name CESNET Conference 2008, Second CESNET Conference on security, middleware and virtualization -- glue of future networks
Name in Czech CESNET Conference 2008, druhá konference CESNETu o bezpečnosti, middleware a virtualizaci -- základech budoucích sítí
Authors KRČMAŘOVÁ, Gabriela (203 Czech Republic) and Petr SOJKA (203 Czech Republic, guarantor).
Edited by Krčmařová G., Sojka P.
Edition prvni. Praha, 152 pp. 2008.
Publisher CESNET
Other information
Original language English
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW CESNET 2008 conference homepage
RIV identification code RIV/00216224:14330/08:00024329
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-904173-0-4
Keywords (in Czech) pokročilá komunikace; komunikační technologie; gridy; virtualizace; middleware; bezpečnost; sborník
Keywords in English advanced communications; communication technologies; grids; virtualization; middleware; security; proceedings
Tags advanced communications, communication technologies, grids, Middleware, Proceedings, security, virtualization
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 25/3/2010 18:49.
Abstract
This book constitutes the refereed Proceedings of the Second CESNET Conference on Security, Middleware, and Virtualization -- Glue of Future Communication Networks held in Prague, Czech Republic, in September 2008. It contains 14 reviewed papers accepted by programme committee. Papers are placed in four thematic parts: Middleware, Security, Network Management and Applications. The book has both Author and Subject index. Suggested reading for researchers interested in actual approaches and research in the area of internet high-speed networking, security and grids.
Abstract (in Czech)
Kniha obsahuje 14 recenzovaných příspěvků konference. Články jsou ve sborníku členěné do čtyř tematických oblastí: middleware, bezpečnost, management a administrace sítí a síťové aplikace. Kniha má autorský i tematický rejstřík. Je určena všem zájemcům o aktuální přístupy a výzkum v oblasti vysokorychlostních sítí a gridů.
Links
1ET100300419, research and development projectName: Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Intelligent Models, Algorithms, Methods and Tools for the Semantic Web (realization)
1ET208050401, research and development projectName: E-learning v kontextu sémantického webu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, E-learning in the Semantic Web Context
PrintDisplayed: 25/7/2024 18:02