Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KŘEPELKA, Filip. Language Aspects of Trade in Services and of its Liberalisation in the European Union. In Knez R. (ed.), Internal Market for Services. 1. vyd. Maribor: Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta, 2009. s. 67-77. ISBN 961-6399-57-8.

  2008

  1. ANTOŠ, David. Služby ÚVT pro vědu a výzkum. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1212-0901.

  2007

  1. BRANDEJS, Michal a Jitka BRANDEJSOVÁ. Management of Large-Scale Development of E-learning at Masaryk University. In ICETA 2007 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o., 2007. s. 513-517. ISBN 978-80-8086-061-5.
  2. KUBA, Martin, Daniel KOUŘIL a Michal PROCHÁZKA. Sealed Grid with Downloadable Services. In CoreGRID Symposium. Rennes, France: Springer, 2007. s. 83-91. ISBN 978-0-387-72497-3.

  2006

  1. SEHNÁLEK, David. K problematice elektronického obchodování a WTO. In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 2006. vyd. Ostrava: Katedra práva ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 119-124, 5 s. ISBN 80-248-1243-6.

  2005

  1. KUBA, Martin. Integration of Medical Services Using Semantic Grid Techniques. Technology and Health Care. Amsterdam (The Netherlands): IOS Press, 2005, roč. 13, č. 5, s. 410-411. ISSN 0928-7329.

  2003

  1. KŘEPELKA, Filip. Evropská unie z pohledu pacientů a financování zdravotnictví. Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2003, Roč. 7, č. 6, s. 2-5, 3 s. ISSN 1211-6432.

  2001

  1. PÁČOVÁ, Zdenka, Ivo SEDLÁČEK a Vlastimil ŠTĚTINA. Česká sbírka mikroorganismů jako centrum biologických zdrojů. In 22nd Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology with international participation on the topic of Health and microorganisms. Košice (Slovakia), 2001. s. 16.

  2000

  1. PÁČOVÁ, Zdena a Hana ŠTEGNEROVÁ. Česká sbírka mikroorganismů-aktivity a servisní služby. In BIODEGRADACE IV. Praha: VŠCHT Praha a Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o. Chrudim, 2000. s. 92-94. Sborník 000308. ISBN 80-7080-374-6.

  1998

  1. PÁČOVÁ, Zdena, Ludmila MARVANOVÁ, Eva URBANOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Czech Collection of Microorganisms-activities and services. In 21st Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology with international participation. Praha: Czechoslovak Society for Microbiology, 1998. s. 238.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 2. 2024 07:48