Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. KŘEPELKA, Filip. Language Aspects of Trade in Services and of its Liberalisation in the European Union. In Knez R. (ed.), Internal Market for Services. 1st ed. Maribor: Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta, 2009, p. 67-77. ISBN 961-6399-57-8.

  2008

  1. ANTOŠ, David. Služby ÚVT pro vědu a výzkum (ICS Services for Science and Research). Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1212-0901.

  2007

  1. BRANDEJS, Michal and Jitka BRANDEJSOVÁ. Management of Large-Scale Development of E-learning at Masaryk University. In ICETA 2007 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o., 2007, p. 513-517. ISBN 978-80-8086-061-5.
  2. KUBA, Martin, Daniel KOUŘIL and Michal PROCHÁZKA. Sealed Grid with Downloadable Services. In CoreGRID Symposium. Rennes, France: Springer, 2007, p. 83-91. ISBN 978-0-387-72497-3.

  2006

  1. SEHNÁLEK, David. K problematice elektronického obchodování a WTO (Some comments on electronic commerce and WTO topic). In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 2006th ed. Ostrava: Katedra práva ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, 2006, p. 119-124, 5 pp. ISBN 80-248-1243-6.

  2005

  1. KUBA, Martin. Integration of Medical Services Using Semantic Grid Techniques. Technology and Health Care. Amsterdam (The Netherlands): IOS Press, 2005, vol. 13, No 5, p. 410-411. ISSN 0928-7329.

  2003

  1. KŘEPELKA, Filip. Evropská unie z pohledu pacientů a financování zdravotnictví (European Union - Patients view and financing of healthcare). Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2003, Roč. 7, č. 6, p. 2-5, 3 pp. ISSN 1211-6432.

  2001

  1. PÁČOVÁ, Zdenka, Ivo SEDLÁČEK and Vlastimil ŠTĚTINA. Česká sbírka mikroorganismů jako centrum biologických zdrojů. (The Czech Collection of Microorganisms - biological center resource.). In 22nd Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology with international participation on the topic of Health and microorganisms. Košice (Slovakia), 2001, p. 16.

  2000

  1. PÁČOVÁ, Zdena and Hana ŠTEGNEROVÁ. Česká sbírka mikroorganismů-aktivity a servisní služby (Czech Collection of Microorganisms-activity and services). In BIODEGRADACE IV. Praha: VŠCHT Praha a Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o. Chrudim, 2000, p. 92-94. Sborník 000308. ISBN 80-7080-374-6.

  1998

  1. PÁČOVÁ, Zdena, Ludmila MARVANOVÁ, Eva URBANOVÁ and Ivo SEDLÁČEK. Czech Collection of Microorganisms-activities and services. In 21st Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology with international participation. Praha: Czechoslovak Society for Microbiology, 1998, p. 238.
Display details
Displayed: 20/5/2024 11:00