Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HORÁKOVÁ, Jana a Barbara BÜSCHER. Imaginary Spaces: Raum/Prostor - Medien/Média - Performance/Performance. Praha: KLP, 2008. 229 s. Imaginary Spaces, 1. ISBN 978-80-86791-44-9.
  Název česky: Imaginary Spaces: Raum/Prostor - Medien/Média - Performance/Performance
  Název anglicky: Imaginary Spaces: Space - Media - Performance
  RIV/00216224:14210/08:00025994 Odborná kniha. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Horáková, Jana (203 Česká republika, garant) -- Büscher, Barbara (276 Německo)
  Klíčová slova anglicky: Space; Media; Performance; Imaginary Spaces
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D., učo 14870. Změněno: 14. 4. 2010 21:08.
 2. 2006

 3. ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Peregrinatio ad loca infecta: Configuração do espaço em Auto dos Danados de António Lobo Antunes. In Étude Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 147-160.
  Název česky: Peregrinatio ad loca infecta: Uspořádání prostoru v románu Auto dos danados Antonia Loba Antunese
  Název anglicky: Peregrinatio ad loca infecta: Space configuration in Auto dos Danados by Antonio Lobo Antunes
  RIV/00216224:14210/06:00015535 Stať ve sborníku. Písemnictví, masmedia, audiovize. portugalština. Česká republika.
  Špánková, Silvie (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: contemporary portuguese novel;space

  Změnila: Mgr. Silvie Špánková, Ph.D., učo 8346. Změněno: 8. 4. 2010 13:52.
 4. 2005

 5. TLUSTÝ, Jan. Podruhé do druhého města (M. Ajvaz - Druhé město). Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno, 2005, roč. 21, č. 10, s. 56-56. ISSN 1211-9938.
  Název česky: Podruhé do druhého města (M. Ajvaz - Druhé město)
  Název anglicky: M. Ajvaz: Druhé město (The other City)
  Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Ajvaz; Novel; Space

  Změnil: Mgr. Jan Tlustý, Ph.D., učo 20440. Změněno: 15. 4. 2009 15:14.
 6. 2003

 7. ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 s. ISBN 80-210-3038-0.
  Název anglicky: Evolutionary ontology
  RIV/00216224:14210/03:00007960 Odborná kniha. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Šmajs, Josef (203 Česká republika, garant) -- Krob, Josef (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: evolution; ontology; space; time; information; culture; nature; ordre

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc., učo 2543. Změněno: 19. 5. 2003 14:29.
  Přír. čísla: 2570302537, 2570303117, 3201032305, 3201032464, 4240725545
 8. 2001

 9. KROB, Josef. Proměny ontologie. In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 23-34. ISBN 80-210-2724-X.
  Název anglicky: Metamorphoses of ontology
  RIV/00216224:14210/01:00004796 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: ontology; evolution; space; time; information; system; relation;

  Změnil: prof. PhDr. Josef Krob, CSc., učo 414. Změněno: 30. 11. 2001 11:08.
 10. KROB, Josef. Z dějin ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 56 s. Torzo. ISBN 80-210-2603-0.
  Název anglicky: From History of Ontology
  RIV/00216224:14210/01:00004246 Odborná kniha. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Krob, Josef (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: history; ontology; physic; philosophy; being; time; space; movement

  Změnila: Hana Holmanová, učo 1028. Změněno: 1. 11. 2004 11:19.
  Přír. čísla: 2570200616
 11. 2000

 12. KROB, Josef. Descartova fyzika a její kritika. Profil. Brno: KF FF MU, 2000, roč. 1, č. 2, s. 1-5. ISSN 1212-9097.
  URL
  Název anglicky: Physics of Descartes and his critics
  RIV/00216224:14210/00:00000117 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Descartes; physics; space; mechanics; univers

  Změnil: prof. PhDr. Josef Krob, CSc., učo 414. Změněno: 23. 2. 2001 10:22.
 13. KROB, Josef. Možné světy a (paralelní fyzikální) vesmíry - několik nesmělých námitek. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 48, č. 3, s. 512. ISSN 0015-1831.
  Název anglicky: Possible Worlds and (Parallel Physical) Universes - Some Diffident Objections
  RIV/00216224:14210/00:00003306 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Krob, Josef (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: possible worlds; parallel universes; space; time; reality

  Změnila: Hana Holmanová, učo 1028. Změněno: 1. 11. 2004 11:20.
 14. HARDY, Stephen Paul. Placiality: The Renewal of the Significance of Place in Modern Cultural Theory. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 26, č. 25, s. 86-100, 14 s. ISSN 1211-1791.
  Název česky: Místovost: Obnovení významu místa v moderní kulturní teorii
  Název anglicky: Placiality: The Renewal of the Significance of Place in Modern Cultural Theory
  RIV: Článek v odborném periodiku. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Hardy, Stephen Paul (826 Velká Británie, garant)
  Klíčová slova anglicky: place;space;Casey;Lefebvre;Deleuze and Guattari

  Změnil: Stephen Paul Hardy, Ph.D., učo 33697. Změněno: 29. 6. 2007 09:33.
 15. JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ a Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 276 s. ISBN 80-238-5566-2.
  Název anglicky: State, space, politics. Selected issues of political geography.
  RIV/00216224:14310/00:00003545 Odborná kniha. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: political geography; state; uneven development; globalization; geopolitics; environment; political conflict; space

  Změnil: RNDr. Petr Daněk, Ph.D., učo 849. Změněno: 26. 2. 2001 18:17.
  Přír. čísla: 3145310624, 3145310625, 3145310626, 3145310627, 3145310628
 16. KROB, Josef. Změní nové kosmologie naše představy o čase a prostoru? Profil. Brno: KF FF MU, 2000, roč. 1, č. 1, s. 1-3. ISSN 1212-9097.
  URL
  Název anglicky: Change New Cosmology Our Image of Time and Space?
  RIV/00216224:14210/00:00000072 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Krob, Josef (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: cosmology; space; time; time before big bang

  Změnila: Hana Holmanová, učo 1028. Změněno: 1. 11. 2004 11:21.
 17. 1999

 18. KROB, Josef. Hledání času, místa, smyslu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 198 s. Spisy MU FF č. 323. ISBN 80-210-2049-0.
  Název anglicky: Seeking of time, space, sense
  RIV/00216224:14210/99:00003185 Odborná kniha. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: time; space; cosmology; philosophy; anthropocentrisme;

  Změnila: Hana Holmanová, učo 1028. Změněno: 15. 1. 2001 10:45.
  Přír. čísla: 2570000811, 2579902378, 2579902379, 2579902380, 2579904220, 3129105506, 3201017270, 4240724140
 19. KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie. In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1. vyd. Prešov: FF PU, 1999. s. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3.
  Název anglicky: Context of evolutionary ontology
  RIV/00216224:14210/99:00000069 Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: ontology; epistemology; sciences; space; time; information; being

  Změnil: prof. PhDr. Josef Krob, CSc., učo 414. Změněno: 12. 6. 2000 12:08.
 20. 1998

 21. HARDY, Stephen Paul. The Significance of Place in the Fictions of Raymond Williams and Iain Sinclair. Význam místa v próze Raymonda Williamse a Iaina Sinclaira. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 24, č. 24, s. 147-158, 11 s. ISSN 1211-1791.
  Název česky: Význam místa v próze Raymonda Williamse a Iaina Sinclaira
  Název anglicky: The Significance of Place in the Fictions of Raymond Williams and Iain Sinclair
  RIV: Článek v odborném periodiku. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Hardy, Stephen Paul (826 Velká Británie, garant)
  Klíčová slova anglicky: social;space;cultural;theory;Henri Lefebvre;Michel de Certeau;Henri Lefebvre

  Změnil: Stephen Paul Hardy, Ph.D., učo 33697. Změněno: 29. 6. 2007 10:39.
 22. 1997

 23. HARDY, Stephen Paul. Exercising the Ghosts of Locality: A Few Notes. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 23, č. 23, s. 159-172, 13 s. ISSN 1211-1791.
  Název česky: Vzývání duchů lokality: Pár poznámek
  Název anglicky: Exercising the Ghosts of Locality: A Few Notes
  RIV: Článek v odborném periodiku. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Hardy, Stephen Paul (826 Velká Británie, garant)
  Klíčová slova anglicky: locality;social;space;postmodernity;Raymond Williams;Iain Sinclair

  Změnil: Stephen Paul Hardy, Ph.D., učo 33697. Změněno: 29. 6. 2007 10:31.
Zobrazeno: 27. 11. 2021 05:41