Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. KOPECKÁ, Marie a Miroslav GABRIEL. Microtubules and actin cytoskeleton of potentially pathogenic basidimycetous yeast as target for antifungals. CHEMOTHERAPY. Basel, Switzerland: S. KARGER AG, Basel, 2009, roč. 55, č. 4, s. 278-286. ISSN 0009-3157.
 2. 2008

 3. ŠPÍREK, Mário, Zhengchang LIU, Janet THORNTON a Ronald BUTOW. Activation of the SPS Amino Acid-Sensing Pathway in Saccharomyces cerevisiae Correlates with the Phosphorylation State of a Sensor Component, Ptr3. Molecular and Cellular Biology. Washington, D.C.: ASM, 2008, roč. 28, č. 2, s. 551–563. ISSN 0270-7306.
 4. LESKINEN, Piia, Klára HILSCHEROVÁ, Tereza ŠÍDLOVÁ, H. KIVIRANTA, P. PESSALA, S. SALO, M. VERTA a M. VIRTA. Detecting AhR ligands in sediments using bioluminescent reporter yeast. Biosensors & Bioelectronics. Oxford: Elsevier Advanced Technology, 2008, roč. 23, č. 12, s. 1850-1855. ISSN 0956-5663.
 5. RŮŽIČKA, Filip a Veronika HOLÁ. Průkaz životaschopných, metabolicky aktivních kvasinkových buněk pomocí kolorimetrického média. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 57, č. 1, s. 4-7. ISSN 1210-7913.
 6. 2007

 7. NOVÁK, Jan, Luděk STRAŠÁK, Lukáš FOJT, Iva SLANINOVÁ a Vladimír VETTERL. Effects of low-frequency magnetic fields on the viability of yeast Saccharomyces cerevisiae. Bioelectrochemistry. SWITZERLAND: Elsevier, 2007, roč. 70, x, s. 115-121. ISSN 1567-5394.
 8. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ a Miroslav VOTAVA. Kvasinkový biofilm v humánní medicíně. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS s.r.o. Praha, 2007, roč. 13, č. 4, s. 145-149, 149 s. ISSN 1211-264X.
 9. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ a Miroslav VOTAVA. Kvasinkový biofilm v humánní medicíně – co s ním? In Sborník abstraktů 4. Česko-slovenské mezioborové konference lékařské mykologie. Pardubice, 2007.
 10. 2006

 11. RŮŽIČKA, Filip, Marie HORKÁ, Veronika HOLÁ a Miroslav VOTAVA. Rapid identification and separation of the yeast according to their isoelectric point. Clinical Microbiology and Infection. Oxford: Blackwell Science, 2006, roč. 12, suppl. 4, s. P859, 1 s. ISSN 1469-0691.
 12. ŠPÍREK, Mário, Marek MENTEL, Dorte JØRCK-RAMBERG a Jure PIŠKUR. Transfer of Genetic Material between Pathogenic and Food-Borne Yeasts. Applied and Environmental Microbiology. Washington DC, USA: American Society for Microbiology, 2006, roč. 72, č. 7, s. 5122–5125. ISSN 0099-2240.
 13. 2005

 14. ŠPÍREK, Mário, Zhengchang LIU, Janet THORNTON a Ronald BUTOW. A Novel Degron-mediated Degradation of the RTG Pathway Regulator, Mks1p, by SCFGrr1D. Molecular biology of the cell. United States: American Society for Cell Biology, 2005, roč. 16, č. 10, s. 4893–4904. ISSN 1059-1524.
 15. STRAŠÁK, Luděk, Lukáš FOJT, Iva SLANINOVÁ a Vladimír VETTERL. Effect of 50 Hz magnetic fields on yeasts Saccharomyces cerevisae. European Biophysics Journal. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2005, roč. 34/2005, č. 6, s. 773. ISSN 1432-1017.
 16. ŠPÍREK, Mário, JR FERREIRA JÚNIOR a Ronald BUTOW. Interaction between Rtg2p and Mks1p in the regulation of the RTG pathway of Saccharomyces cerevisiae. Gene. Elsevier, 2005, roč. 354, jul 18, s. 2-8, 8 s. ISSN 0378-1119.
 17. KREJCI, Lumir, Iben PLATE, Patrick SUNG, Michael SEHORN, Wendy BUSSEN a Uffe H. MORTENSEN. New insight into mediator function of yeast Rad52 protein. In XXIIth International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology. Bratislava, Slovakia: ASM Conferences Program, 2005. 90 s.
 18. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ, Miroslav VOTAVA, Renata TEJKALOVÁ, Miloš DENDIS, Radek HORVÁTH, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA a Iva KOCMANOVÁ. Rapid detection of yeast infections in patients with febrile neutropenia by PCR-RFLP. Clinical Microbiology and Infection. Oxford: Blackwell Publishing, 2005, roč. 2005, č. 11, s. 481. ISSN 1470-9465.
 19. 2004

 20. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ, Miroslav VOTAVA a Renata TEJKALOVÁ. Biofilm detection in yeasts isolated from human blood stream infections. In Abstract book of 5th Louis Pasteur Conference on Infectious Diseases; Pathogens and their eco-systems. Paris, France: Institut Pasteur, 2004. s. 33.
 21. ZOUHAR, Jan, Glenn R HICKS a Natasha V RAIKHEL. Sorting inhibitors (Sortins): Chemical compounds to study vacuolar sorting in Arabidopsis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. 2004, roč. 101, č. 25, s. 9497-9501. ISSN 0337543100.
 22. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ a Renata TEJKALOVÁ. Význam a možnosti průkazu biofilmu u kvasinek. In Sborník abstraktů XIII. Tomáškovy dny. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU v Brně, 2004. s. 9-10.
 23. 2003

 24. SVOBODA, Augustin. Cross-talk between the cell wall and cytoplasm. In Advances in Cell Biology. 1st ed. České Budějovice: Kopp Publishing, 2003. s. 113-125. ISBN 80-7232-205-2.
 25. KUTHAN, Martin, Frederic DEVAUX, Blanka JANDEROVA, Iva SLANINOVA, Claude JACQ a Zdena PALKOVA. Domestication of wild Saccharomyces cerevisiae is accompanied by changes in gene expression and colony morphology. Molecular Microbiology. Blackwell Publishing Ltd, 2003, roč. 47, č. 3, s. 745-754. ISSN 0950-382X.
 26. HAŠEK, Jiří, Ivana JANATOVÁ, Iva SLANINOVÁ a M. ŠPRYNGAR. eIF3a/Rpg1/Tif32 accumulates in granules in osmotically stressed cells of Saccharomyces cerevisiae. Molecular Biology of the Cell. The American Society for Cell Biology, 2003, roč. 14/2004, Suppl, s. 450a, 1 s.
 27. SLANINOVÁ, Iva, Alena HOLUBÁŘOVÁ a Augustin SVOBODA. Immunodetection of Spectrin-like Proteins in Yeasts. Canadian Journal of Microbiology. MONTREAL RD, OTTAWA, ONTARIO K1A 0R6, CA: NATL RESEARCH COUNCIL CANADA, 2003, roč. 49, č. 3, s. 189-196. ISSN 0008-4166.
 28. 2002

 29. SLANINOVÁ, Iva, Alena HOLUBÁŘOVÁ a Augustin SVOBODA. Detection of spectrin-like protein in yeasts: spectrin-actin relations. In Sborník X. Cytoskeletálního klubu. Praha: Československá biologická společnost, 2002. s. 14.
 30. SLANINOVÁ, Iva, Alena HOLUBÁŘOVÁ a Augustin SVOBODA. Spectrin-like protein in yeasts. In Sborník XXX th Annual Conference on yeasts. Bratislava: Československá mikrobiologická společnost, 2002. s. 36.
 31. 2001

 32. SVOBODA, Augustin, Iva SLANINOVÁ a Alena HOLUBÁŘOVÁ. Cytoskeleton in regenerating protoplasts and restoration of cell polarity in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Acta Biologica Hungarica. Budapest: Akademiai Kiado, 2001, roč. 52, č. 2, s. 325-332. ISSN 0236-5383-01.
 33. SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Jiří SLANINA. Interaction of benzo[c]phenanthridine and protoberberine alkaloids with animal and yeast cells. Cell Biology and Toxicology. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 17, č. 1, s. 51-63. ISSN 0742-2091.
 34. SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Jiří SLANINA. Interaction of benzo[c]phenanthridine and protoberberine alkaloids with animal and yeast cells. Cell Biology and Toxicology. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 17, č. 1, s. 51-63. ISSN 0742-2091.
 35. HOLUBÁŘOVÁ, Alena, Iva SLANINOVÁ a Augustin SVOBODA. Lokalizace spektrinu (spektrinu podobného) proteinu u kvasinek. In In IX. Cytoskeletální klub. Praha. Praha: Čs. biologická společnost, 2001. s. 24.
 36. STROUHAL, Martin a Miroslav NĚMEC. Sorpce vybraných těžkých kovů buňkami Yarrowia lipolytica CCM 4510. In X. Tomáškovy dny 2001. První. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU v Brně, 2001. s. 22.
 37. STROUHAL, Martin, René KIZEK a Miroslav NĚMEC. Sorpce vybraných těžkých kovů buňkami Yarrowia lipolytica CCM 4510. In XXI. Moderní elektrochemické medoty. první. Ústí nad Labem: SES Logis s.r.o. Ústí nad Labem, 2001. s. 4.
 38. STROUHAL, Martin a René KIZEK. Sorption of heavy metals onto the cells of Yarrowia lipolytica CCM 4510. In V. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 22. ISBN 80-210-2538-7.
 39. 2000

 40. SLANINOVÁ, Iva, Sergej ŠESTÁK, Augustin SVOBODA a Vladimír FARKAŠ. Cell wall and cytoskeleton reorganization as the response to hyperosmotic shock in Saccharomyces cerevisiae. Archives of Microbiology. Springer -Verlag, 2000, roč. 173, č. 4, s. 245-252. ISSN 0302-8933.
 41. SLANINOVÁ, Iva, Judit KUCSERA a Augustin SVOBODA. Cytoskelet a mitochondrie u Xantophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma). Bratislava: Československá mikrobiologická společnost, 2000. 1 s.
 42. STROUHAL, Martin a Miroslav NĚMEC. Dehydrogenase activity of cells Yarrowia lipolytica CCM 4510. In Biochemistry and molecular biology on the threshold of a new century. 1. vyd. Brno: Masaryk University in Brno, 2000. s. 45. ISBN 80-210-2266-3.
 43. STROUHAL, Martin a Dana HORÁKOVÁ. Changes of emulgation activity of medium in process of cultivation Yarrowia lipolytica CCM 4510. Scripta Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun.-Biology. Brno: MU, 2000, roč. 26, č. 26, s. 17-26. ISSN 80-210-2389-9.
 44. STROUHAL, Martin a Miroslav NĚMEC. Influence of heavy metals on the oxidase activity of Yarrowia lipolytica CCM 4510. Scripta Medica Fac.Med.Univ.Masaryk.Brun. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2000, č. 72, s. 384-385. ISSN 1211-3395.
 45. STROUHAL, Martin a Miroslav NĚMEC. Těžké kovy a dehydrogenázová aktivita buněk Yarrowia lipolytica CCM 4510. In Sborník abstraktů Tomáškovy dny 2000. 1. vyd. Mikrobiologický institut LF MU Brno, 2000. s. 26.
 46. 1999

 47. SVOBODA, Augustin. III.Cytology. In:Fourty years of activity in Czech and Slovak yeast research. Period 1990-1999. 1. vyd. Bratislava: Veda. Publishing House of Slovak Academy of Sciences, 1999. 10 s. ISBN 80-224-0580-9.
 48. DUNO, M., C. BENDIXEN, Lumír KREJČÍ a B. THOMSEN. Targeted deletions created in yeast vectors by recombinational excision. Nucletic Acids Research. G. B.: Oxford University Press, 1999, roč. 27, č. 8, s. e1, 1 s. ISSN 0305-1048.
 49. NĚMEC, Miroslav, Danuška HORÁKOVÁ, Karel KOSAŘ a Tomáš ŠRUMA. Způsob fermentace vázanými živými mikroorganismy a/nebo bezbuněčnými praparáty a/nebo enzymy. 1999. Patent. Číslo: PV 1063-99. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 9. 2023 12:31