Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. KOPECKÁ, Marie and Miroslav GABRIEL. Microtubules and actin cytoskeleton of potentially pathogenic basidimycetous yeast as target for antifungals. CHEMOTHERAPY. Basel, Switzerland: S. KARGER AG, Basel, 2009, vol. 55, No 4, p. 278-286. ISSN 0009-3157.

  2008

  1. ŠPÍREK, Mário, Zhengchang LIU, Janet THORNTON and Ronald BUTOW. Activation of the SPS Amino Acid-Sensing Pathway in Saccharomyces cerevisiae Correlates with the Phosphorylation State of a Sensor Component, Ptr3. Molecular and Cellular Biology. Washington, D.C.: ASM, 2008, vol. 28, No 2, p. 551–563. ISSN 0270-7306.
  2. LESKINEN, Piia, Klára HILSCHEROVÁ, Tereza ŠÍDLOVÁ, H. KIVIRANTA, P. PESSALA, S. SALO, M. VERTA and M. VIRTA. Detecting AhR ligands in sediments using bioluminescent reporter yeast. Biosensors & Bioelectronics. Oxford: Elsevier Advanced Technology, 2008, vol. 23, No 12, p. 1850-1855. ISSN 0956-5663.
  3. RŮŽIČKA, Filip and Veronika HOLÁ. Průkaz životaschopných, metabolicky aktivních kvasinkových buněk pomocí kolorimetrického média (Detection of viable metabolically active yeast cells using a colorimetric assay). Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, vol. 57, No 1, p. 4-7. ISSN 1210-7913.

  2007

  1. NOVÁK, Jan, Luděk STRAŠÁK, Lukáš FOJT, Iva SLANINOVÁ and Vladimír VETTERL. Effects of low-frequency magnetic fields on the viability of yeast Saccharomyces cerevisiae. Bioelectrochemistry. SWITZERLAND: Elsevier, 2007, vol. 70, x, p. 115-121. ISSN 1567-5394.
  2. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ and Miroslav VOTAVA. Kvasinkový biofilm v humánní medicíně (The yeast biofilm in human medicine). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS s.r.o. Praha, 2007, vol. 13, No 4, p. 145-149, 149 pp. ISSN 1211-264X.
  3. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ and Miroslav VOTAVA. Kvasinkový biofilm v humánní medicíně – co s ním? In Sborník abstraktů 4. Česko-slovenské mezioborové konference lékařské mykologie. Pardubice, 2007.

  2006

  1. RŮŽIČKA, Filip, Marie HORKÁ, Veronika HOLÁ and Miroslav VOTAVA. Rapid identification and separation of the yeast according to their isoelectric point. Clinical Microbiology and Infection. Oxford: Blackwell Science, 2006, vol. 12, suppl. 4, p. P859, 1 pp. ISSN 1469-0691.
  2. ŠPÍREK, Mário, Marek MENTEL, Dorte JØRCK-RAMBERG and Jure PIŠKUR. Transfer of Genetic Material between Pathogenic and Food-Borne Yeasts. Applied and Environmental Microbiology. Washington DC, USA: American Society for Microbiology, 2006, vol. 72, No 7, p. 5122–5125. ISSN 0099-2240.

  2005

  1. ŠPÍREK, Mário, Zhengchang LIU, Janet THORNTON and Ronald BUTOW. A Novel Degron-mediated Degradation of the RTG Pathway Regulator, Mks1p, by SCFGrr1D. Molecular biology of the cell. United States: American Society for Cell Biology, 2005, vol. 16, No 10, p. 4893–4904. ISSN 1059-1524.
  2. STRAŠÁK, Luděk, Lukáš FOJT, Iva SLANINOVÁ and Vladimír VETTERL. Effect of 50 Hz magnetic fields on yeasts Saccharomyces cerevisae. European Biophysics Journal. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2005, 34/2005, No 6, p. 773. ISSN 1432-1017.
  3. ŠPÍREK, Mário, JR FERREIRA JÚNIOR and Ronald BUTOW. Interaction between Rtg2p and Mks1p in the regulation of the RTG pathway of Saccharomyces cerevisiae. Gene. Elsevier, 2005, vol. 354, jul 18, p. 2-8, 8 pp. ISSN 0378-1119.
  4. KREJCI, Lumir, Iben PLATE, Patrick SUNG, Michael SEHORN, Wendy BUSSEN and Uffe H. MORTENSEN. New insight into mediator function of yeast Rad52 protein. In XXIIth International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology. Bratislava, Slovakia: ASM Conferences Program, 2005, 90 pp.
  5. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ, Miroslav VOTAVA, Renata TEJKALOVÁ, Miloš DENDIS, Radek HORVÁTH, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA and Iva KOCMANOVÁ. Rapid detection of yeast infections in patients with febrile neutropenia by PCR-RFLP. Clinical Microbiology and Infection. Oxford: Blackwell Publishing, 2005, vol. 2005, No 11, p. 481. ISSN 1470-9465.

  2004

  1. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ, Miroslav VOTAVA and Renata TEJKALOVÁ. Biofilm detection in yeasts isolated from human blood stream infections. In Abstract book of 5th Louis Pasteur Conference on Infectious Diseases; Pathogens and their eco-systems. Paris, France: Institut Pasteur, 2004, p. 33.
  2. ZOUHAR, Jan, Glenn R HICKS and Natasha V RAIKHEL. Sorting inhibitors (Sortins): Chemical compounds to study vacuolar sorting in Arabidopsis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. 2004, vol. 101, No 25, p. 9497-9501. ISSN 0337543100.
  3. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ and Renata TEJKALOVÁ. Význam a možnosti průkazu biofilmu u kvasinek. In Sborník abstraktů XIII. Tomáškovy dny. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU v Brně, 2004, p. 9-10.

  2003

  1. SVOBODA, Augustin. Cross-talk between the cell wall and cytoplasm. In Advances in Cell Biology. 1st ed. České Budějovice: Kopp Publishing, 2003, p. 113-125. ISBN 80-7232-205-2.
  2. KUTHAN, Martin, Frederic DEVAUX, Blanka JANDEROVA, Iva SLANINOVA, Claude JACQ and Zdena PALKOVA. Domestication of wild Saccharomyces cerevisiae is accompanied by changes in gene expression and colony morphology. Molecular Microbiology. Blackwell Publishing Ltd, 2003, vol. 47, No 3, p. 745-754. ISSN 0950-382X.
  3. HAŠEK, Jiří, Ivana JANATOVÁ, Iva SLANINOVÁ and M. ŠPRYNGAR. eIF3a/Rpg1/Tif32 accumulates in granules in osmotically stressed cells of Saccharomyces cerevisiae. Molecular Biology of the Cell. The American Society for Cell Biology, 2003, 14/2004, Suppl, p. 450a, 1 pp.
  4. SLANINOVÁ, Iva, Alena HOLUBÁŘOVÁ and Augustin SVOBODA. Immunodetection of Spectrin-like Proteins in Yeasts. Canadian Journal of Microbiology. MONTREAL RD, OTTAWA, ONTARIO K1A 0R6, CA: NATL RESEARCH COUNCIL CANADA, 2003, vol. 49, No 3, p. 189-196. ISSN 0008-4166.

  2002

  1. SLANINOVÁ, Iva, Alena HOLUBÁŘOVÁ and Augustin SVOBODA. Detection of spectrin-like protein in yeasts: spectrin-actin relations. In Sborník X. Cytoskeletálního klubu. Praha: Československá biologická společnost, 2002, p. 14.
  2. SLANINOVÁ, Iva, Alena HOLUBÁŘOVÁ and Augustin SVOBODA. Spectrin-like protein in yeasts. In Sborník XXX th Annual Conference on yeasts. Bratislava: Československá mikrobiologická společnost, 2002, p. 36.

  2001

  1. SVOBODA, Augustin, Iva SLANINOVÁ and Alena HOLUBÁŘOVÁ. Cytoskeleton in regenerating protoplasts and restoration of cell polarity in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Acta Biologica Hungarica. Budapest: Akademiai Kiado, 2001, vol. 52, No 2, p. 325-332. ISSN 0236-5383-01.
  2. SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ and Jiří SLANINA. Interaction of benzo[c]phenanthridine and protoberberine alkaloids with animal and yeast cells. Cell Biology and Toxicology. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, vol. 17, No 1, p. 51-63. ISSN 0742-2091.
  3. SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ and Jiří SLANINA. Interaction of benzo[c]phenanthridine and protoberberine alkaloids with animal and yeast cells. Cell Biology and Toxicology. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, vol. 17, No 1, p. 51-63. ISSN 0742-2091.
  4. HOLUBÁŘOVÁ, Alena, Iva SLANINOVÁ and Augustin SVOBODA. Lokalizace spektrinu (spektrinu podobného) proteinu u kvasinek (Localisation of spectrin - like protein in yeast). In In IX. Cytoskeletální klub. Praha. Praha: Čs. biologická společnost, 2001, p. 24.
  5. STROUHAL, Martin and Miroslav NĚMEC. Sorpce vybraných těžkých kovů buňkami Yarrowia lipolytica CCM 4510 (Sorption of selected heavy metals by cells of Yarrowia lipolytica CCM 4510). In X. Tomáškovy dny 2001. První. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU v Brně, 2001, p. 22.
  6. STROUHAL, Martin, René KIZEK and Miroslav NĚMEC. Sorpce vybraných těžkých kovů buňkami Yarrowia lipolytica CCM 4510 (Sorption of selected heavy metals by cells of Yarrowia lipolytica CCM 4510). In XXI. Moderní elektrochemické medoty. první. Ústí nad Labem: SES Logis s.r.o. Ústí nad Labem, 2001, p. 4.
  7. STROUHAL, Martin and René KIZEK. Sorption of heavy metals onto the cells of Yarrowia lipolytica CCM 4510. In V. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, p. 22. ISBN 80-210-2538-7.

  2000

  1. SLANINOVÁ, Iva, Sergej ŠESTÁK, Augustin SVOBODA and Vladimír FARKAŠ. Cell wall and cytoskeleton reorganization as the response to hyperosmotic shock in Saccharomyces cerevisiae. Archives of Microbiology. Springer -Verlag, 2000, vol. 173, No 4, p. 245-252. ISSN 0302-8933.
  2. SLANINOVÁ, Iva, Judit KUCSERA and Augustin SVOBODA. Cytoskelet a mitochondrie u Xantophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma) (Cytoskeleton and mitochondra in Xantophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma)). Bratislava: Československá mikrobiologická společnost, 2000, 1 pp.
  3. STROUHAL, Martin and Miroslav NĚMEC. Dehydrogenase activity of cells Yarrowia lipolytica CCM 4510. In Biochemistry and molecular biology on the threshold of a new century. 1st ed. Brno: Masaryk University in Brno, 2000, p. 45. ISBN 80-210-2266-3.
  4. STROUHAL, Martin and Dana HORÁKOVÁ. Changes of emulgation activity of medium in process of cultivation Yarrowia lipolytica CCM 4510. Scripta Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun.-Biology. Brno: MU, 2000, vol. 26, No 26, p. 17-26. ISSN 80-210-2389-9.
  5. STROUHAL, Martin and Miroslav NĚMEC. Influence of heavy metals on the oxidase activity of Yarrowia lipolytica CCM 4510. Scripta Medica Fac.Med.Univ.Masaryk.Brun. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2000, No 72, p. 384-385. ISSN 1211-3395.
  6. STROUHAL, Martin and Miroslav NĚMEC. Těžké kovy a dehydrogenázová aktivita buněk Yarrowia lipolytica CCM 4510. In Sborník abstraktů Tomáškovy dny 2000. 1st ed. Mikrobiologický institut LF MU Brno, 2000, p. 26.

  1999

  1. SVOBODA, Augustin. III.Cytology. In:Fourty years of activity in Czech and Slovak yeast research. Period 1990-1999. 1st ed. Bratislava: Veda. Publishing House of Slovak Academy of Sciences, 1999, 10 pp. ISBN 80-224-0580-9.
  2. DUNO, M., C. BENDIXEN, Lumír KREJČÍ and B. THOMSEN. Targeted deletions created in yeast vectors by recombinational excision. Nucletic Acids Research. G. B.: Oxford University Press, 1999, vol. 27, No 8, p. e1, 1 pp. ISSN 0305-1048.
  3. NĚMEC, Miroslav, Danuška HORÁKOVÁ, Karel KOSAŘ and Tomáš ŠRUMA. Způsob fermentace vázanými živými mikroorganismy a/nebo bezbuněčnými praparáty a/nebo enzymy (Form of fermentation by fixed active microorganisms and/or by uncellular preparations and/or by enzymes). 1999.
Display details
Displayed: 22/5/2024 10:04