Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2004

  1. HORKÁ, Hana and Michaela BUBELÍNIOVÁ. Environmentální problematika v řeči učitelů a studentů učitelství. (ENVIRONMENTAL TOPICS DISCUSSED BY THE TEACHERS). In Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí scénáře v Evropě. prvni. Ostrava: PdF OU, 2004. p. 66-76, 12 pp. ISBN 80-7042-376-5.
   Name (in English): ENVIRONMENTAL TOPICS DISCUSSED BY THE TEACHERS
   RIV/00216224:14410/04:00019813 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Horká, Hana (203 Czech Republic, guarantor) -- Bubelíniová, Michaela (703 Slovakia)
   Keywords in English: environmental education; social discourse; Q-method of classification; behaviour; thinking; views; values; pregraduate and postgraduate education of teachers
   Type of proceedings: post-proceedings
   Reviewed: yes

   Changed by: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Changed: 18/6/2009 13:21.

  2000

  1. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé (The Cartesian Understanding in the Philosophy of J. Locke: The Key of Words to the Soul). In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1st ed. Paris: J. Vrin, 2000. p. 921-924.
   Name in Czech: Karteziánské vnímání nahlížené prismatem filosofie J. Locka: Klíč slov k duši
   Name (in English): The Cartesian Understanding in the Philosophy of J. Locke: The Key of Words to the Soul
   RIV: Proceedings paper. Philosophy and religion. French. France.
   Dokulil, Miloš (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: Descartes; Locke; soul; perception; language; dubito; tabula rasa; metaphysical dualism; God; Morality; cogito; self; Spirituality; Trinity; understanding; intuition; knowledge; thinking
   Type of proceedings: post-proceedings
   International impact: yes

   Changed by: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Changed: 22/2/2008 12:23.

  1999

  1. NĚMEC, Robert. Předsudek praví, že vše, co za něco stojí, je obtížné. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, 2. roč., 4.6.1999, 4 pp.
   Plné znění článku.
   Changed by: Mgr. Robert Němec, učo 21824. Changed: 30/3/2000 11:30.

  1996

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výchova k otevřenému myšlení (Education as the way to the Open Thinking). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1996, vol. 36, No 2, p. 19-20. ISSN 1210-3691.
   Name (in English): Education as the way to the Open Thinking
   RIV: Article in a journal. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: education of art; thinking

   Changed by: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Changed: 12/1/2000 09:49.

  1994

  1. ŠVANCARA, Josef. Úvod do kognitivní psychologie (Introduction to Cognitive Psychology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 140 pp. Psychologie. ISBN 80-210-0994-2.
   Name (in English): Introduction to Cognitive Psychology
   RIV/00216224:14210/94:00030163 Book on a specialized topic. Psychology. Czech. Czech Republic.
   Švancara, Josef (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: cognition; perception; imagination; memory; thinking;

   Changed by: prof. PhDr. Josef Švancara, CSc., učo 984. Changed: 14/4/2010 18:20.
   Identification numbers: 1494/96, 2579800878, 257R029243, 257R042168, 4200406750
Displayed: 3/3/2024 19:39