Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. STRÁNSKÁ, Zdenka. Činnost Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 2005-2007 (Activities of the Institute of Psychology FF MU in Brno in the years 2005-2007). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická (P). [Annales psychologici]. Brno: Masarykova univerzita, LVI, P 12, p. 5-38. ISSN 1211-3522. 2008.
  2. JANÍKOVÁ, Věra. Deutschunterricht bei Kindern mit Lernstörungen. (Teaching of German as a Foreign Language to Children with Special Needs.). In Foreign Language Teachers´ Conference at Grammar school Zabreh. 2008.

  2007

  1. FICTUMOVÁ, Jarmila. From robots to soap operas: 100 years of Czech-English borrowings. MED Magazine. The monthly webzine of the Macmillan English Dictionaries. vol. 2007, No 47, p. webzine, 4 pp., 2007.
  2. MIKLOVÁ, Martina. Opposition and Dissent in Czechoslovakia in the Era of "Normalization". In Warsaw East European Conference 2007. Democracy vs. Authoritarianism. Abstracts. Warsaw : OSW. Warsaw: Studium Europy Wschodniej UW. p. 57-57. ISBN 83-903109-2-9. 2007.
  3. SVOBODOVÁ, Jindřiška and Petr SLÁDEK. Přírodovědné aktivity ve školním vzdělávání (Classroom Science Activities). In III. konference Škola a zdravíF-7F. Brno: MSD ve spolupráci s pedagogickou fakultou MU Brno. p. 1000-1003. ISBN 978-80-86633-98-5. 2007.

  2006

  1. DANČÁK, Břetislav. Financování českého univerzitního think tanku - případová studie Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. In DUŠEK, Miroslav and Marek SVOBODA. Think tanky a jejich společenský vliv. 1st ed. Praha: Americké informační centrum při Velvyslanectví USA v Praze. 8 pp. ISBN 8086226662. 2006.

  2005

  1. MUŽÍK, Vladislav, Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ and Jitka REISSMANNOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů (Current situation of health education in teachers training.). In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví VIII. 1st ed. Česká republika, Brno: Pedagogická fakulta MU Brno. p. 1 - 10. 2005.

  2004

  1. ŠIMONÍK, Oldřich. Intervence předmětových didaktiků do rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství. Výzkumná zpráva. (Intervention objective didactics bis evolution pedagogic skill students teaching. Report on research.). Brno: PdF MU. 5 pp. Výzkumné zprávy. 2004.

  2003

  1. STRÁNSKÁ, Zdenka and Mojmír SVOBODA. Činnost Psychologického ústavu Filozozické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2002 (Activities of Department of Psychology Faculty of Arts Masaryk university in Brno in 2002). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada psychologická P 7. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 5-18. ISBN 80-210-3130-1. 2003.

  2000

  1. PÁČOVÁ, Zdena and Hana ŠTEGNEROVÁ. Česká sbírka mikroorganismů-aktivity a servisní služby (Czech Collection of Microorganisms-activity and services). In BIODEGRADACE IV. Praha: VŠCHT Praha a Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o. Chrudim. p. 92-94. Sborník 000308. ISBN 80-7080-374-6. 2000.

  1998

  1. PÁČOVÁ, Zdena, Ludmila MARVANOVÁ, Eva URBANOVÁ and Ivo SEDLÁČEK. Czech Collection of Microorganisms-activities and services. In 21st Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology with international participation. Praha: Czechoslovak Society for Microbiology. p. 238. 1998.
Display details
Displayed: 12/4/2024 14:23