Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

  1. MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ, Mária SEIFERTOVÁ, John MALALA and Miloslav JIRKŮ. Redescription and molecular characterisation of Dujardinascaris madagascariensis and a note on D. dujardini (Nematoda: Heterocheilidae), parasites of Crocodylus niloticus, with a key to Dujardinascaris spp. in crocodilians. Zootaxa. New Zealand: Magnolia Press, 2014, vol. 3893, No 2, p. 261-276. ISSN 1175-5326. Available from: https://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3893.2.6.

  2012

  1. MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ, Mária SEIFERTOVÁ and Miloslav JIRKŮ. How to distinguish crocodile ascarides. In X. české a slovenské parazitologické dny. 2012. ISBN 978-80-210-5862-0.
  2. MAŠOVÁ, Šárka, František TENORA and Vlastimil BARUŠ. Oochoristica koubeki n. sp. (Cestoda, Anoplocephalidae) from African Chamaeleo senegalensis (Chamaeleonidae) and emendation of the genus Oochoristica Lühe, 1898. Helminthologia. Košice: Parasitological Institute of SAS, 2012, vol. 49, No 1, p. 27-32. ISSN 0440-6605. Available from: https://dx.doi.org/10.2478/s11687-012-0005-2.
  3. MAŠOVÁ, Šárka. Structure of the cephalic end and eggs of female Cithariniella khalili Petter, Vassiliades et Troncy, 1972 (Nematoda: Pharyngodonidae), a parasite of African fishes. Helminthologia. Košice, Slovak republic: Parasitological Institute SAS, 2012, vol. 49, No 2, p. 115-118. ISSN 0440-6605. Available from: https://dx.doi.org/10.2478/s11687-012-0023-0.

  2010

  1. MAŠOVÁ, Šárka, Petr WANDROL and Vlastimil BARUŠ. COMPARISON OF ESEM AND SEM IN MORPHOLOGY STUDIES OF PARASITIC VERTEBRATE NEMATODE. In Mikroskopie 2010. 2010.
  2. MAŠOVÁ, Šárka, František MORAVEC, Vlastimil BARUŠ and Mária SEIFERTOVÁ. Redescription, systematic status and molecular characterisation of Multicaecum heterotis Petter, Vassiliades et Marchand, 1979 (Nematoda: Heterocheilidae), an intestinal parasite of Heterotis niloticus (Osteichthyes: Arapaimidae) in Africa. Folia Parasitologica. Česká republika: Institute of Parasitology, Acad. Sci., 2010, vol. 57, No 4, p. 280-288. ISSN 0015-5683.
  3. MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ and František MORAVEC. SEM observation on Procamallanus (Procamallanus) laeviconchus (Wedl, 1861). In 18. helmintologické dny. 2010. ISBN 978-80-210-5244-4.
  4. MAŠOVÁ, Šárka and Vlastimil BARUŠ. Structure of cephalic end and eggs of Cithariniella khalili Petter, Vassiliades & Troncy, 1972 (Pharyngodonidae) (Structure of cephalic end and eggs of Cithariniella khalili Petter, Vassiliades & Troncy, 1972 (Pharyngodonidae)). In 18. helmintologické dny. 2010. ISBN 978-80-210-5244-4.

  2009

  1. MILÉŘ, Tomáš. Challenges and Opportunities of Science & Technology Education in KENYA. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2009, 68 pp. ISBN 978-80-7414-126-3.
  2. MORAVEC, František, Miloslav JIRKŮ, Harrison CHARO-KARISA and Šárka MAŠOVÁ. Mexiconema africanum sp. n. (Nematoda: Daniconematidae) from the catfish Auchenoglanis occidentalis from Lake Turkana, Kenya. Parasitology Research. Berlin: Springer, 2009, vol. 105, No 4, p. 1047-1052. ISSN 0932-0113.
  3. MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ, Iveta HODOVÁ, Petr KOUBEK and Božena KOUBKOVÁ. Redescription of Parapharyngodon micipsae (Seurat 1917) (Nematoda Pharyngodonidae) from the new host Tarentola parvicarinata Joger 1980 (Squamata Gekkonidae). Tropical Zoology. Italy: CENTRO STUDIO FAUNISTICA ECOLOGIA TROPIC, 2009, vol. 22, No 2, p. 243-255. ISSN 0394-6975.

  2008

  1. URBANOVSKÁ, Jana. Hodnocení úspěšnosti operací OSN na udržení míru se zaměřením na Afriku (The Evaluation of Success of UN Peacekeeping Operations with the focus on Africa). In Bureš, Oldřich (ed.): Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, p. 71-87. ISBN 978-80-7380-142-7.
  2. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ and Pavel ČUPR. How much do we know about the POPs in Africa? MONET_AFRICA - Development of the air monitoring of POPs. Organohalogen Compounds. 2008, vol. 2008, No 70, p. 958-961. ISSN 1026-4892.
  3. URBANOVSKÁ, Jana. Operace OSN na udržení míru v Africe po konci studené války: předpoklady úspěchu (UN peacekeeping operations in Africa in the post-Cold war era: the determinants of success). Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, roč. 43, No 3, p. 22-46. ISSN 0323-1844.

  2004

  1. HYNEK, Nikola. Africké dilema: kontinent rozdělený otázkou genetických modifikací (African Dilemma: The Continent Divided over the Issue of Genetic Modification). Global Politics. 2004, vol. 4, No 1, p. nečíslováno, nečíslován. ISSN 1213-7685.
  2. SVOBODA, Jiří. From the Nile to the Danube: An introduction. Anthropologie 42. ČR: Moravské zemské muzeum Brno, 2004, vol. 2004, No 42, p. 199-201. ISSN 0323-1119.
  3. BENDA, Petr, Pavel HULVA and Jiří GAISLER. Systematic status of African populations of Pipistrellus pipistrellus complex (Chiroptera: Vespertilionidae), with a description of a new species from Cyrenaica, Libya (Systematic status of African populations of Pipistrellus pipistrellus complex (Chroptera: Vespertilionidae), with a description of a new species from Cyrenaica, Libya). Acta Chiropterologica. Warszawa: Museum and Institute of Zoology PAS, 2004, vol. 6, No 2, p. 193-217. ISSN 1508-1109.

  1989

  1. BLAŽEK, Václav. Paralení procesy ve vývoji indoevropského a afroasijského kořene. (Parallel proceses in the evolution of the indoeuropean and afroasiatic root.). Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení při ČSAV, 1989, vol. 28, 1-2, p. 28-33. ISSN 1212-5326.
Display details
Displayed: 20/5/2024 14:45