Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. HANDLAR, Jiří. Dohoda o změně závazku, novace a narovnání podle návrhu nového občanského zákoníku (Agreement on change of an obligation, novation and release according to the new version of the Civil Code). Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2008, vol. 147, No 1, p. 70-85. ISSN 0231-6625.
 2. FIALOVÁ, Jindřiška. Jsou zaměstnanci chráněbi při skončení pracovního pomru dostatečně? (Is the protection of emploeeys within the termination of contract of employment sufficient?). In Cofola 2008 Conference. 1st ed. Brno: Masarykova Universita v brně, 2008. p. 732-740. ISBN 978-80-210-4630-6.
 3. 2007

 4. HANDLAR, Jiří. K problematice rozlišování dohod působících změnu a zánik závazku (On distinguishing between agreements causing change of the obligation and agreements causing its extinction). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H.Beck, 2007, vol. 15, No 23, p. 841-848. ISSN 1210-6410.
 5. 2006

 6. HANDLAR, Jiří. Dohoda stran jako důvod změny a zániku závazků v občanském a obchodním právu (Agreement as a cause of the change or extinction of obligations in the civil and commercial law). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2006, vol. 14, No 19, p. 689-697. ISSN 1210-6410.
 7. GREGOROVÁ, Zdeňka. Skončení pracovního poměru: právní situace v České republice (Termination of Employment Relationship: Legal situation in the Czech Republic). Brusel: European Commission; DG EMployment and Social Affairs, 2006. 143 pp. Termination of Employment in the EU.
 8. 2004

 9. ZIKOVÁ, Markéta and Pavel CAHA. Neshody s děvčetem? (K hierarchii jmenných rysů) (Disconcord with a girl?). In Karlík, Petr. Korpus jako zdroj dat o češtině. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 71-78. ISBN 80-210-3595-1.
 10. 2002

 11. NEČAS, Svatopluk. Smlouva o spolupráci mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně a společností Kooperativa, pojišťovna, a.s. (An agreement about cooperation between ESF MU in Brno and a company Kooperativa). Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 2002, 9., No 2, p. 18-19. ISSN 1211-6866.
Display details
Displayed: 21. 4. 2021 01:48