Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. PRACHÁR, Patrik, Sonia BARTÁKOVÁ, Jiří VANĚK and Ladislav CVRČEK. Subperiosteální implantát povlakovaný z chromkobaltové slitiny TiN a ZrN. (Subperiosteal implant from chromcobalt coated alloy TiN and ZrN). In IX. Brněnské implantologické a dentální dny. ISBN 978-80-210-4466-1. 2007.

  2003

  1. VŘEŠŤÁL, Jan, Milan SVOBODA, Aleš KROUPA, Jiří SOPOUŠEK and Peter MIODOWNIK. Kinetics of precipitation of intermetallic phases in superaustenitic steels. In CALPHAD XXXII (La Malbaine). 2003rd ed. Montréal (Canada): École Polytechnique Montréal. p. 79. 2003.

  1999

  1. FORET, Rudolf, Jiří SOPOUŠEK and Jan VŘEŠŤÁL. Thermodynamic Analysis of Steels after Long-time Treatment. In CALPHAD XXVIII Grenoble (France). 1999th ed. Grenoble: LABORATOIRE de THERMODYNAMIQUE et PHYSICO-CHIMIE METALLURGIOUES I.N.P.G. - E.N.S.E.E.G. p. 80. 1999.

  1996

  1. SOPOUŠEK, Jiří, Joachim KUNZE and Jan VŘEŠŤÁL. Phase Equilibria in Fe-Cr-Mn and Fe-Cr-Mn-N Systems. In CALPHAD XXV (Erice). 1996th ed. Genova (Italy): Universita di Genova. p. 6.5, 1 pp. 1996.

  1992

  1. SOPOUŠEK, Jiří and Jiří KOMŮRKA. Fázová analýza a výpočet rovnovážného složení slitiny Fe-20Cr-0,4C při 1073K (Phase Analysis and Phase Composition Calculation of the Fe-20Cr-0,4C Alloy in Equilibria at 1073K). Kovové materiály. Bratislava: Ústav fyziky materiálov Bratislava, roč. 30, No 5, p. 412-418. ISSN 0023-432X. 1992.
Display details
Displayed: 19/4/2024 12:09