Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. KRMÍČKOVÁ, Simona and Lukáš KRMÍČEK. Čertova zeď u Suletic („Hibschův monchiquit“) – žíla kenozoického alkalického lamprofyru v Českém středohoří (Devil’s Wall near Suletice (“Hibsch’s monchiquite”) – a dyke of Cenozoic alkaline lamprophyre in the České Středohoří Mts.). Zprávy o geologických výzkumech. Praha: Česká geologická služba, 2020, vol. 53, No 1, p. 35-45. ISSN 0514-8057. doi:10.3140/zpravy.geol.2020.05.
 2. KRMÍČKOVÁ, Simona, Lukáš KRMÍČEK, Rolf Ludwig ROMER and Jaromír ULRYCH. Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif. Geoscience Frontiers. Elsevier, 2020, vol. 11, No 3, p. 925-942. ISSN 1674-9871. doi:10.1016/j.gsf.2019.09.009.
 3. 2018

 4. ULRYCH, Jaromír, Lukáš KRMÍČEK, Claudia TESCHNER, Roman SKÁLA, Jiří ADAMOVIČ, Jana ĎURIŠOVÁ, Šárka KŘÍŽOVÁ, Simona KUBOUŠKOVÁ and Miroslav RADOŇ. Chemistry and Sr–Nd isotope signature of amphiboles of the magnesio-hastingsite-pargasite-kaersutite series in Cenozoic volcanic rocks: Insight into lithospheric mantle beneath the Bohemian Massif. Lithos. Amsterdam: Elsevier, 2018, 312-313, July, p. 308-321. ISSN 0024-4937. doi:10.1016/j.lithos.2018.05.017.
 5. 2012

 6. ZEDNÍK, Jan and Jana PAZDÍRKOVÁ. Seismic activity in the Czech Republic in 2009. Studia geophysica et geodaetica. 2012, vol. 56, No 1, p. 299-305. ISSN 0039-3169. doi:10.1007/s11200-012-9002-7.
 7. 2009

 8. KŘIBEK, Bohdan, Karel ŽÁK, Petr DOBEŠ, Jaromír LEICHMANN, Marta PUDILOVÁ and Miloš RENÉ. The Rozna uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Mineralium Deposita. SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10, 2009, vol. 44, No 1, p. 99-128, 29 pp. ISSN 0026-4598.
 9. 2008

 10. KOVÁŘ, Ondřej, Zdeněk LOSOS, Stanislav HOUZAR and Josef ZEMAN. Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava (Hydromagnesite, brugnatellite and coalingite in mineral assemblage of fissures in serpentinite, quarry "U Pustého mlýna", Hrubšice, Moldanubian zone, western Moravia). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno, 2008, LXXXXIII, No 1, p. 16-35, 17 pp. ISSN 1211-8796.
 11. KRMÍČEK, Lukáš, Antonín PŘICHYSTAL, Martin Jan TIMMERMAN and Michaela HALAVÍNOVÁ. Lower Carboniferous ultrapotassic lamprophyres near the Bohemicum/Moldanubicum boundary: an example from the Železné hory Mts. (Czech Republic). Wissenschaftliche Mitteilungen. Freiberg: Institut für Geologie, Technische Universität Bergakademie Freiberg., 2008, vol. 38, No 1, p. 8-10. ISSN 1433-1284.
 12. ŠPAČEK, Petr, Pavel ZACHERLE, Zdeňka SÝKOROVÁ, Jana PAZDÍRKOVÁ and Josef HAVÍŘ. Microseismic activity of the Upper Morava Basin and surroundings. Transactions of the VŠB–Technical University of Ostrava, civil engineering series. Ostrava: VŠB–Technical University of Ostrava, 2008, vol. 8, No 2, p. 287-295. ISSN 1213-1962.
 13. 2007

 14. HALAVÍNOVÁ, Michaela and Marek SLOBODNÍK. Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien Area). In CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Praha: Česká geologická služba, 2007. p. 25-26. ISSN 1802-128X.
 15. MÁČKA, Zdeněk. Geologické poměry (Geological setting). In Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno - Praha - Ostrava: Masarykova univerzita - Český hydrometeorologický ústav - Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2007. p. 24 - 29. publikační výstup projektu 205/03/0211. ISBN 978-80-210-4173-8.
 16. KOTKOVÁ, Jana. High-pressure granulites of the Bohemian Massif: recent advances and open questions. Journal of Geosciences. Praha: Česká geologická společnost, 2007, vol. 52, 1/2, p. 45-71, 26 pp. ISSN 1802-6222.
 17. OPLETAL, Vladimír, Jaromír LEICHMANN and Stanislav HOUZAR. Muskovit.plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority (Muscovite-plagioclase layers in dolomite marble near Prosetin (olešnice unit, moravicum) concordant intrusion of aplite or metaevaporites?). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM Brno, 2007, LXXXXII, No 1, p. 131-142. ISSN 1211-8796.
 18. KNÍŽEK, Martin and Rostislav MELICHAR. Mystery of the Prague Fault. In CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Praha: České geologická služba, 2007. p. 41-42. ISBN 978-80-7075-695-9.
 19. KRMÍČEK, Lukáš and Antonín PŘICHYSTAL. Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian Zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia. In CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Praha: Česká geologická služba, 2007. p. 49-50. ISBN 978-80-7075-695.
 20. KRMÍČEK, Lukáš. Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif). In CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Praha: Česká geologická služba, 2007. p. 47-49. ISBN 978-80-7075-695.
 21. HOLUB, Karel, Jana RUŠAJOVÁ and Jana PAZDÍRKOVÁ. Re-opening of the temporary seismic station at Klokočov (KLOK). Transactions of the VŠB–Technical University of Ostrava, civil engineering series. Ostrava: VŠB–Technical University of Ostrava, 2007, vol. 7, No 2, p. 83-90. ISSN 1213-1962.
 22. LENHARDT, Wolfgang, Jan ŠVANCARA, Petr MELICHAR, Jana PAZDÍRKOVÁ, Josef HAVÍŘ and Zdeňka SÝKOROVÁ. Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data. Geologica Carpathica. 2007, vol. 58, No 4, p. 397-412. ISSN 1335-0552.
 23. 2006

 24. BIELIK, Miroslav, Karoly KLOSKA, Bruno MEURERS, Jan ŠVANCARA, Stanislav WYBRANIEC, Working Group: CELEBRATION 2000 POTENTIAL FIELD, T. FANCSIK, M. GRAD, T. GRAND, A. GUTERCH, M. KATONA, C. KROLIKOWSKI, J. MIKUŠKA, R. PAŠTEKA, Z. PATECKI, O. POLECHONSKA, D. RUESS, V. SZALAIOVÁ, J. ŠEFARA and J. VOZÁR. Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 seismic experiment region. Geologica Carpathica. Bratislava, 2006, vol. 57, No 3, p. 145-156. ISSN 1335-0552.
 25. DOLEŽALOVÁ, Hana, Stanislav HOUZAR, Zdeněk LOSOS and Radek ŠKODA. Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen. Stuttgart: E.Schweitzerbatsch Verlagsbuchhandlung, 2006, 182/2006, No 2, p. 165-171. ISSN 0028-3649.
 26. KRMÍČEK, Lukáš, Antonín PŘICHYSTAL and Michaela HALAVÍNOVÁ. Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině (Finding and genetic significance of porphyric alkali feldspar microdiorite (diorite porphyry)). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2006, XIII, No 1, p. 98-101. ISSN 1212-6209.
 27. ŠPAČEK, Petr, Zdeňka SÝKOROVÁ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Jan ŠVANCARA and Josef HAVÍŘ. Present-day Seismicity of the Southeastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif). Studia geophysica et geodaetica. Praha: Geofyzikální ústav AV ČR, 2006, vol. 50, No 4, p. 233-258, 25 pp. ISSN 0039-3169.
 28. ZAVŘELOVÁ, Alice, Rostislav MELICHAR, Igor SOEJONO, Kryštof VERNER and Lucie TAJČMANOVÁ. Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif): Evidence for wrench-dominated transpression along the NE margin of the Variscan orogene root. 2006.
 29. LEICHMANN, Jaromír, Andrej KAPINUS, Luboš PIVNIČKA and Radek WEBER. Želetice group: very low-grade pelaezoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic. Journal of the Czech Geological Society. Praha: Czech Geological Society, 2006, vol. 51, 3-4, p. 189 - 199. ISSN 1210-8197.
 30. 2005

 31. ČOPJAKOVÁ, Renata, Radek ŠKODA and Jaroslava PERTOLDOVÁ. CR-BOHATÉ SPINELY Z ULTRAMAFICKÝCH HORNIN MOLDANUBIKA (CR-RICH SPINELS FROM MOLDANUBIAN ULTRAMAFIC ROCKS). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno, 2005, LXXX, No 3, p. 87-96. ISSN 1211-8796.
 32. KOTKOVÁ, Jana. Granulity Českého masívu: jak, z čeho a kdy vznikly? (Granulites of the Bohemian Massif: how, from what and when were they formed?). In 2.Sjezd české geologické společnosti, Slavonice 19.-22.října, Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. Editor Karel Breiter. Praha: Česká geologická služba pro Českou geologickou společnost, 2005. p. 60-61. ISBN 80-7075-653-5.
 33. ČOPJAKOVÁ, Renata and Petr SULOVSKÝ. Major and trace elements in pyropealmandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif. Lithos. 2005, vol. 82, 1-2, p. 51-70. ISSN 0024-4937.
 34. KUČEROVÁ CHARVÁTOVÁ, Klára, Jan KUČERA and Zdeněk DOLNÍČEK. Origin and significance of calcite-marcasite-pyrite mineralisation in siliciclastic Lower Carboniferous rocks, eastern margin of the Bohemian massif, Czech Republic. Berlin: Springer-Verlag, 2005. 1600 pp. 1. ISBN 3-540-27945-8.
 35. KUČERA, Jan, Klára KUČEROVÁ CHARVÁTOVÁ, Phillipe MUCHEZ and Walter PROCHASKA. Palaeofluid flow in siliciclastic Lower Carboniferous rocks: Evidence from stable isotopes and fluid inclusions, Rhenohercynian Zone, Czech Republic. In Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge. Berlín: Springer-Verlag, 2005. p. 137-139, 871 s. ISBN 3-540-27945-8.
 36. BROŽ, Milan, Pavla HRUBCOVÁ, František HUBATKA, Olga KAROUSOVÁ, Miroslav NOVOTNÝ, B. RŮŽEK, Aleš ŠPIČÁK, Jan ŠVANCARA, Petr ŠPAČEK and David ULIČNÝ. SLICE Seismic Lithospheric Investigation of Central Europe. Praha: GFÚ AV ČR, 2005.
 37. JANEČKA, Jiří and Rostislav MELICHAR. Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v barrandienu (The Tachlovice Fault a Well-Documented Thrust in the Barrandian). Breiter K. ed. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti Slavonice 19.22. října 2005. Praha: Česká geologická společnost, 2005. p. 55. ISBN 80-7075-653-5.
 38. JANEČKA, Jiří, Rostislav MELICHAR and Petr FERBAR. The Tachlovice Fault - a well-documented thrust in the Barrandian. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2005, Vol. 19, No 1, p. 53-54. ISSN 1210-9606.
 39. 2004

 40. KOTKOVÁ, Jana and Simon HARLEY. Bohemian leucogranites and HP/HT anatexis. (Bohemian leucogranites and HP/HT anatexis). In Internationl workshop on petrogenesis of granulites and related rocks. Brno: Moravské zemské museum, 2004. p. 43-44. ISBN 80-7028-227-4.
 41. KUČERA, Jan, Marek SLOBODNÍK and Petr SULOVSKÝ. Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku (Chemical composition of sphalerites from hydrothermal veins in rocks of the Lower Carboniferous of the Nízký Jeseník Upland and the Maleník block). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM Brno, 2004, vol. 89, No 1, p. 103-119. ISSN 1211-8796.
 42. 2003

 43. KOTKOVÁ, Jana. Granulites. In Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. Praha: Česká geologická společnost, 2003. p. 11-13, 4 pp. ISBN 80-7075-603-9.
 44. KOTKOVÁ, Jana and Rostislav MELICHAR. Horní Bory. Structural and metamorphic evolution of the high-T/high-P Gföhl unit (Moldanubicum). In Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. Praha: Česká geologická společnost, 2003. p. 34-41. ISBN 80-7075-603-9.
 45. MELICHAR, Rostislav and Jana KOTKOVÁ. Introduction to regional geology of the eastern margin of the Bohemian Massif. In Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. Praha: Česká geologická společnost, 2003. p. 5-10. ISBN 80-7075-603-9.
 46. LOSOS, Zdeněk, Pavel VIŽĎA, Arno MÜCKE and Farhad FARSHAD. Mineralogie a chemismus kasiteritů a jejich inkluzí z lokalit České republiky (Mineralogy and chemistry of cassiterites and their inclusions from occurrences of the Czech Republic). In Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. p. 34-37. ISBN 80-244-0636-5.
 47. KUČERA, Jan, Marek SLOBODNÍK and Josef KADLUBEC. Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku (New occurrences of minerals at the polymetallic veins in the Nízký Jeseník Upland). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum v Praze, 2003, vol. 11, No 1, p. 152-153. ISSN 1211-0329.
 48. ČOPJAKOVÁ, Renata, Petr SULOVSKÝ and Bruce PATERSON. Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators. Journal of the Czech Geological Society. Praha: Czech Geological Society, 2003, vol. 48, 1-2, p. 34-35. ISSN 1210-8197.
 49. 2002

 50. TOMEK, Čestmír, Ondřej BÁBEK, Rostislav MELICHAR and Jiří KALVODA. An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2002, vol. 14, -, p. 99-100. ISSN 1210-9606.
 51. CHYTRÝ, Milan, Andreas EXNER, Richard HRIVNÁK, Karol UJHÁZY, Milan VALACHOVIČ and Wolfgang WILLNER. Context-dependence of diagnostic species: A case study of the Central European spruce forests. Folia Geobotanica. Pruhonice: Institute of Botany, 2002, vol. 37, No 4, p. 403-417. ISSN 1211-9520.
 52. PŘICHYSTAL, A. Geological structure of the eastern part of the Bohemian Massif. Phanerozoic sedimentary cover. In Kováč, M. & Plašienka, D. (eds.), Geological structure of the Alpine - Carpathian - Pannonian junction and neighbouring slopes of the Bohemian Massif. Bratislava: Comenius University, 2002. p. 7-11. ISBN 80-223-1700-4.
 53. CHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ, Jiří KOVANDA and Zdeněk STRÁNÍK. Geologická minulost České republiky (Geological history of the Czech Republic). Praha: Academia Praha, 2002. 436 pp. Ediční číslo 2483. ISBN 80-200-0914-0.
 54. FILIP, Jan and Milan NOVÁK. Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu (Mineral assemblages of axinite in pegmatites of the Bohemian Massif). Olomouc, 2002. p. 14-17. ISBN 80-244-0454-0.
 55. LEICHMANN, Jaromír and Alexandra GAWEDA. Niemcza Zone Granitoids - Durbachites in the Sudets. (Niemcza Zone Granitoids - Durbachites in the Sudets). Geolines. Praha: Institute of Geology, AS CR, 2002, vol. 5, No 14, p. 60. ISSN 1210-9606.
 56. SLOBODNÍK, Marek, Jan KUČERA, Zdenek DOLNÍČEK and Philippe MUCHEZ. Sediment-hosted Zn-Pb mineralisation between the Bohemian Massif and the West Carpathian system: geotectonic and structural constraints. In Abstracts of the Workshop on geodynamic setting of major basin-hosted lead-zinc mineral provinces (Project GEODE), Bellaterra (Barcelona), Spain, June 6-10, 2002. Bellatera (Barcelona), Spain: UAB, 2002. p. -, 2 pp. -.
 57. VÁVRA, Václav. Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv.okraje Českého masivu. (Study of accassory minerals in selected plutonic rock from the NE part of the Bohemian Massif.). In Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat. první. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2002. p. 89-91, 99 pp. ISBN 80-244-0454-0.
 58. HRUBCOVÁ, Pavla, Aleš ŠPIČÁK, Jan ŠVANCARA, Bohuslav RŮŽEK, František HUBATKA, Alice TOMÁŠKOVÁ and Milan BROŽ. Výzkum hluboké stavby Českého masívu CELEBRATION 2000 (Research of the Bohemian Massif deep structure - project CELEBRATION 2000). Praha: Geofyzikální ústav AV ČR, 2002. 38 pp. Projekt MŽP ČR.
 59. 2001

 60. FILIP, Jan and Milan NOVÁK. Minerální parageneze axinitu v Českém masivu (Mineral paragenesis of axinite in Bohemian massif). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha, 2001, vol. 9, p. 69-75. ISSN 1211-0329.
 61. KOTKOVÁ, Jana, Axel GERDES, Randall PARRISH and Milan NOVÁK. Pressure-Temperature-time Evolution of Granulite Clasts from the Lower Carboniferous Conglomerates - Evidence for Rapid Exhumation at the Eastern Margin of the Variscan Bohemian Massif. Journal of Conference Abstracts. Cambridge: Cambridge Publications, 2001, vol. 6, No 1, p. 434. ISSN 1362-0886.
 62. SUK, Miloslav. The current P-T condition in the continental Earth s crust. 2001st ed. Stuttgart: Nagele und Obermiller, 2001. 10 pp. Krystalinikum 27. ISBN 80-7028-173-1.
 63. 2000

 64. HOUZAR, Stanislav, Milan NOVÁK and Monika NĚMEČKOVÁ. Distribuce tremolitových mramorů v Českém masívu. (Distribution of tremolite marbles in the Bohemian Massif.). Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum, 2000, vol. 85, 1/2, p. 105-122. ISSN 1211-8796.
 65. PROS, Zdeněk, Tomáš LOKAJÍČEK, Marta MARTÍNKOVÁ, Karel KLÍMA and Jana KOTKOVÁ. Elastic anisotropy of volcanic rocks: two examples from neovolcanics of the Bohemian Massif. Studia geofyzica et geodetica. Praha: StudiaGeo, 2000, vol. 44, No 1, p. 581-588. ISSN 0039-3169.
 66. HOUZAR, S., M. NOVÁK, M. NĚMEČKOVÁ and J. LEICHMANN. Geological distribution of the Tremolite marbles in the Bohemian Massif and the CL study of their Prograde metamorphic reactions in the Olešnice Group. Geolines. Praha: AV ČR Praha, 2000, vol. 2000, No 1, p. 31. ISSN 1210-9606.
 67. ŠVANCARA, Jan, Ivan GNOJEK, František HUBATKA and Karel DĚDÁČEK. Geophysical field pattern in the West Bohemian geodynamic active area. STUDIA GEOPHYSICA ET GEODETICA. Praha: StudiaGeo Praha, 2000, vol. 2000, No 2, p. 307-326. ISSN 0039-3169.
 68. CEMPÍREK, Jan and Milan NOVÁK. Krystalochemie Al-bohatých borosilikátů (Crystal chemistry of Al-rich boron-silicates). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha, 2000, vol. 8, p. 91-99. ISSN 1211-0329.
 69. KOTKOVÁ, Jana and Randall PARRISH. Metamorphic ages for HP/HT rock pebbles - evidence for high exhumation rates at the E margin of European Variscides. In 31th IGC Abstracts. Rio de Janeiro, 2000. 1 pp.
 70. FOJT, Bohuslav, Dušan KOPA and Václav VÁVRA. Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu (Unusual association of accessoric ore minerals in the mantle-gneisses of the Žulová pluton). Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní. Opava: Slezské zemské muzeum, 2000, vol. 49, A, p. 171-181. ISSN 0323-0627.
 71. HOUZAR, S. and J. LEICHMANN. Použití katodoluminescence při studiu mramorů východní části českého masivu. (Marbles from Eastern Part of the Bohemian Massif - a CL Study). In Magurka 2000. Bratislava: GU SAV Bratislava, 2000. p. 12.
 72. 1999

 73. KOTKOVÁ, Jana and Simon HARLEY. Formation and evolution of HP leucogranulites: experimental constraints and unresolved issues. Physics and Chemistry of the Earth. Oxford: Pergamon, 1999, vol. 24, A, p. 299-303. ISSN 1464-1895.
 74. SLOBODNÍK, Marek, Philippe MUCHEZ, Zdeněk DOLNÍČEK and Libor ŽÁK. Regional occurrence of saline, mineralising fluids at the eastern border of the Bohemian Massif. In Mineral Deposits: Processes to Processing. 1st ed. Rotterdam: A.A. Balkema, 1999. p. 901-904. ISBN 90 5809 068 X.
 75. KOTKOVÁ, Jana, Stanislav MAZUR and Pawel ALEKSANDROWSKI. The gneiss complexes of the northern Bohemian Massif: what are the possible correlations? In PACE Mid-Term Review Meeting Abstracts. Copenhagen, 1999. p. 6.
 76. KOTKOVÁ, Jana, Wolfgang DORR and Fritz FINGER. Very-high pressure Variscan metamorphism in the Gföhl Unit, south-central Bohemia: Evidence from crustal pyropic garnetite. Journal of Conference Abstracts. Cambridge: Cambridge Publications, 1999, vol. 4, No 1, p. 85. ISSN 1362-0886.
 77. 1998

 78. KOTKOVÁ, Jana and Simon HARLEY. Formation and evolution of HP leucogranulites: experimental constraints and unresolved issues. Annales Geophysicae. Nice, 1998, suppl 16, p. C184, 1 pp.
 79. KOTKOVÁ, Jana, Wolfgang DORR and Fritz FINGER. New geochemical and geochronological data on the very-high-P garnetite from the Podolsko Complex, Moldanubian Zone, Bohemian Massif. Acta Universitatis Carolinae. Praha, 1998, vol. 42, p. 281. ISSN 0001-7132.
 80. ZULAUF, Gernold, Wolfgang DORR, Jiří FIALA and Jana KOTKOVÁ. Rheological collapse of a Bohemian Tibetan Plateau: the Tepla-Barrandian unit (Central European Variscides). Journal of Czech Geological Society. Praha, 1998, vol. 42, p. 79. ISSN 1210-8197.
 81. ZULAUF, Gernold, Wolfgang DORR, Jiří FIALA and Jana KOTKOVÁ. Variscan elevator-style tectonics in the Bohemian Massif - A consequence of a collapsing crustal root. Acta Univers Carolinae, Geologica. Praha, 1998, vol. 42, p. 363.
 82. 1997

 83. KOTKOVÁ, Jana, Simon HARLEY and Milan FIŠERA. A vestige of very high - pressure (ca. 28 kbar) metamorphism in the Variscan Bohemian Massif, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. Německo, 1997, vol. 9, p. 1017-1032. ISSN 0935-1221.
 84. ŠVANCARA, Jan. Advanced processing of gravity data. In Geological Model of Western Bohemia Related to the KTB Borehole in Germany. Prague: Czech Geological Survey, 1997. p. 35-36. Journal of Geological Sciences 47. ISBN 80-7075-243-2.
 85. ŠVANCARA, Jan and Marta CHLUPÁČOVÁ. Density model of geological structure along the profile 9HR. In Geological Model of Western Bohemia Related to the KTB Borehole in Germany. Prague: Czech Geological Survey, 1997. p. 32-35. Journal of Geological Sciences 47. ISBN 80-7075-243-2.
 86. KOTKOVÁ, Jana, Simon HARLEY and Milan FIŠERA. Evidence of VHP metamorphism in the inner part of the European Variscides (Bohemian Massif, Czech Republic). Terra Nostra. 1997, 97/5, p. 91-92. ISSN 0964-8978.
 87. VRÁNA, S. and J. LEICHMANN. Geology of the Bohemian massif. In Novák M., Selway J.B. eds.: Tourmaline 1997, field trip Guidebook. Brno: MZM Brno, University of Manitoba, Winnipeg, 1997. p. 3 -7, 4 pp. MZM Brno.
 88. SUK, Miloslav and Petr REICHWALDER. Regionalizace v geologických vědách (Regionalitations in the geological sciences monografie). 1997th ed. Česká republika: Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 1997. 170 pp. Folia přír. fak. MU Brno. ISBN 80-210-1473-3.
 89. TICHÝ, Lubomír, Milan CHYTRÝ, Maria POKORNY-STRUDL, Michael STRUDL and Jiří VICHEREK. Wenig bekannte Trockenrasengesellschaften am Südostrand der Böhmischen Masse (Less known dry grassland communities on the south-eastern fringe of the Bohemian Massif). Tuexenia. Göttingen, 1997, vol. 17, No 1, p. 223-237. ISSN 0722-494X.
 90. 1996

 91. KOTKOVÁ, Jana, Alfred KRONER, Wolfgang TODT and Jiří FIALA. Lower Carboniferous high-pressure event in the Bohemian Massif: evidence from North Bohemian granulites. Geologische Rundschau. Německo, 1996, vol. 85, p. 154-160. ISSN 1437-3254.
 92. HEJL, E. and J. LEICHMANN. Quartäre Tektonik am Ostrand der Bömischen Masse. (Quaternary tectonic at the eastern margin of BM). In Tektonik, Strukturgeologie, Kristallingeologie. Salzburg: Universität Salzburg, 1996. p. 1-2.
 93. 1995

 94. BLÍŽKOVSKÝ, Milan, M. BURDA, Miloslav SUK and M. PICK. Modelling of the density distribution in the Bohemian Massif. Krystalinikum. Brno: Moravské zemské muzeum, 1995, vol. 1995, No 22, p. 19-23. ISSN 0454-5524.
 95. SUK, Miloslav and Tibor BUDAY. Saxonská tektonika v Českém masívu (The Saxon tectogeny in the Bohemian massif). Uhlí, rudy, geologický průzkum. Praha: Zaměst. svaz důl. a naft. průmyslu, MŽP, 1995, vol. 12, No 2, p. 382-383. ISSN 1210-7697.
 96. 1994

 97. ŠVANCARA, Jan and Marta CHLUPÁČOVÁ. Hustotní model geologické stavby podél geotraverzu 9HR a nadstavbové zpracování tíhového pole západní části Českého masívu (Density model of geological structure along the profile 9HR and advanced processing of gravity data from the Western part of the Bohemian Massif). Praha: Český geologický ústav, 1994. 38 pp.
 98. 1993

 99. ŠVANCARA, Jan, Josef ŠRÁMEK and Jan MRLINA. Zpracování a interpretace tíhových dat západní části Českého masívu (Processing and interpretation of gravity data from the Western part of the Bohemian Massif). Praha: Český geologický ústav, 1993.
Display details
Displayed: 19/10/2021 17:15