Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. HUBL, Richard and Václav TOUŠEK. Commuting and migration in the largest agglomerations of the Czech republic after 1989 with emphasis on the Brno agglomeration (COMMUTING AND MIGRATION IN THE LARGEST AGGLOMERATIONS OF THE CZECH REPUBLIC AFTER 1989 WITH EMPHASIS ON THE BRNO AGGLOMERATION). In On Some Migration and Development Issues - Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" - Ostrava 4th-5th September 2007. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. p. 66-81. ISBN 978-80-7368-442-6.
  2. KUNC, Josef and Petr TONEV. Funkční a prostorová diferenciace brownfields: příklad města Brna (Brownfields functional and spatial distinction: Brno city model). Regionální studia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008, II, No 1, p. 30-37. ISSN 1803-1471.
  3. KUNC, Josef, Petr TONEV and Pavel KLAPKA. Nová průmyslová zóna v Brně: brownfields nebo greenfields? (New Industrial Zone in Brno: Brownfields or Greenfields?). In XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 278-286. ISBN 978-80-210-4625-2.
  4. 2004

  5. CETKOVSKÝ, Stanislav. Přírodní podmínky Brna jako indikátor kvality bydlení (Natural conditions as the indicator on quality of habitation). In DUBCOVÁ, Alena and Hilda KRAMÁREKOVÁ. Stredoerópsky priestor, geografia v kontexte nového regionálného rozvoja. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2004. p. 77-82, 575 pp. ISBN 80-8050-784-8.
  6. 2003

  7. KUCHOVSKÝ, Tomáš. Mapa kontaminace horninového prostředí ve městě Brně (The map of subsurface contamination in the Brno City). In GIS Ostrava 2003 - Sborník konference. Ostrava: VŠB - TUO Ostrava, 2003. p. 8-9, 54 pp.
Display details
Displayed: 18/5/2021 20:37