Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2003

  1. ČELEDA, Pavel. Přetečení paměti (Buffer overflow). Data Security Management. Praha, 2003, vol. 7, No 2, p. 24-27. ISSN 1211-8737.
  2. ČELEDA, Pavel and Jan ŘEHÁK. RD2 Kit C Programming. In C pro mikrokontroléry. 1st ed. Praha: BEN - technická literatura, 2003. p. 241-274, 33 pp. technická literatura,1. ISBN 80-7300-077-6.

  2001

  1. FOJT, Bohuslav, Jana HLADÍKOVÁ and František KALENDA. Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C.Geologie D.Mineralogie E.Geochemie stabilních izotopů (Zlaté Hory in the Silesia - The largest ore district in the Jeseníky Mts., Czech Republic. Part 2: C.Geology D.Mineralogy E.Geochemistry of stable isotopes.). Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2001, roč.86, No 11, p. 3-57. ISSN 1211-8796.

  1997

  1. FOJT, Bohuslav, Jana HLADÍKOVÁ, Dušan KOPA, Dagmar KRAUSOVÁ, Petr SULOVSKÝ, Václav VÁVRA, Josef ZEMAN and Jiří ZIMÁK. Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník (Mineral and rock association of the Zámčisko quarry.). Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní. Opava: Slezské zemské muzeum, 1997, vol. 46, No 3, p. 235-265. ISSN 0323-0627.

  1994

  1. SOPOUŠEK, Jiří and Jan VŘEŠŤÁL. An Experimental Study of Phase Equilibria in the Fe-Cr-Ni-C System. Z. Metallkd. Stuttgart: Carl Hanser Verlag, 1994, roč. 65, No 2, p. 116-121. ISSN 0044-3093.
  2. FOJT, Bohuslav, Jana HLADÍKOVÁ, Vladimír HROMEK, Dušan KOPA, Zdeněk LOSOS and Jaroslav SKÁCEL. Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava) (Paragenesis of the kies occurrence at the graphite deposit near Petříkov (North Moravia)). Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní, série A. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, 1994, vol. 43, No 2, p. 129-153. ISSN 0323-0627.
  3. SOPOUŠEK, Jiří and Jan VŘEŠŤÁL. Phase Equilibria in the Fe-Cr-Ni and Fe-Cr-C Systems - New Experimental Results. Z. Metallkd. Stuttgart: Carl Hanser Verlag, 1994, roč. 65, No 2, p. 111-115. ISSN 0044-3093.

  1993

  1. ČERMÁK, Jiří, Jiří SOPOUŠEK and Karel STRÁNSKÝ. Relation between Carbon Tracer Diffusivity and Carbon Activity Coeficient in Austenitic Ni-Fe-Cr Alloys. Scripta METALLURGICA et MATERIALIA. U. S. A.: Pergamon Press Ltd., 1993, roč. 29, No 12, p. 1581-1588.
Display details
Displayed: 4/3/2024 03:19