Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. DiVinE 2.0 (software)
   ROČKAI, Petr, Jiří BARNAT, Luboš BRIM and Milan ČEŠKA. DiVinE 2.0. 2009.

  2008

  1. KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Miroslav KŘIPAČ and Pavel ŠMERK. Distributed System for Discovering Similar Documents. Brno: Faculty of Informatics, Masaryk University, 2008, 14 pp.
  2. KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Miroslav KŘIPAČ and Pavel ŠMERK. Distributed System for Discovering Similar Documents: From a Relational Database to the Custom-Developed Parallel Solution. In ICEIS 2008: Proceedings of the Tenth International Conference on Enterprise Information Systems, Vol. DISI - Databases and Informations Systems Integration. Setúbal, Portugal: INSTICC (Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication), 2008, p. 437-440. ISBN 978-989-8111-36-4.
  3. HÁLEK, Ivan and Petr SMUTNÝ. Potenciály klastrovatelnosti podniků v území jižní Moravy (Potentials for clustering of comapnies in the region of Southern Moravia). In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 193-202. ISBN 978-80-210-4521-7.

  2006

  1. HALÁMEK, Petr. Analýza nákladů a výnosů, případová studie "Biotechnologický klastr" (CBA, case study "Biotechnology cluster"). In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: ESF MU, 2006, p. 49-55, 6 pp. ISBN 80-2104085-8.
  2. ŽÍTEK, Vladimír. Analýza vybraných veřejných programů podporujících inovace v Jihomoravském kraji (Analysis of selected public programmes supported innovation in Southern Moravia region). In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 38-42. ISBN 80-210-4085-8.
  3. KLÍMOVÁ, Viktorie and Vladimír ŽÍTEK. Nepřímá podpora pro vznik a rozvoj inovačních a konkurenceschopných podniků (Indirect support for establishing and development of innovative ana competitive enterprises). In Regiony - vidiek - životné prostredie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006, p. 213-218. ISBN 80-8069-728-0.

  2003

  1. OCELKA, Jaromír. WWW Server v přílivu uživatelů Internetu (WWW Server in Internet Users Influx). In Tvorba softwaru 2003. první. Ostrava: Tanger s.r.o Ostrava, MARQ, 2003, p. 154-160. ISBN 80-85988-83-6.
Display details
Displayed: 17/6/2024 13:24