Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

 1. ŠMÍDOVÁ, Iva. The first Czech perinatal hospice : Joint venture or competitive field? Health and social care in the community. Hoboken: Wiley, 2022, vol. 30, No 3, p. 1018-1024. ISSN 0966-0410. doi:10.1111/hsc.13285.
 2. 2021

 3. LOKŠOVÁ, Terezie and Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Postsocialist suburban governmentality : A shift from reactive to proactive discourse in the case of Brno, Czech Republic. Cities. Oxford: Elsevier, 2021, vol. 110, March, p. 1-12. ISSN 0264-2751. doi:10.1016/j.cities.2020.103074.
 4. 2020

 5. DOLEŽALOVÁ, Iva. Přesahy judaismu do raného křesťanství v oblasti svátků. Židovské pozadí křesťanských rituálů. (Overlaps of Judaism into Early Christian Holidays. Jewish Backgound of Christian Rituals). In Židovské náboženství v proměnách věků: Seminář pro pedagogy (Židovské muzeum v Praze, pobočka Brno; Muzeum regionu Boskovicka). 2020.
 6. 2008

 7. NEVĚDĚL, Lukáš. Actor network theory v souvislostech a pro rozvoj(e) venkova(ů) (Actor network theory in connections with rural development). In Geodny Liberec 2008 - Sborník abstraktů. první. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. p. 50. ISBN 978-80-7372-367-5.
 8. ŠMAHEL, David. Adolescents and young players of MMORPG games: virtual communities as a form of social group. 11th EARA Conference, Torino. 2008.
 9. ŠMAHEL, David. Attending Online Communities: Culture of Youth? In Cultural attitudes towards technology and communication 2008. Australia: School of Information Technology, Murdoch University, 2008. p. 446-451. ISBN 978-0-86905-948-7.
 10. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. MOŽNOSTI PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ V PODMÍNKÁCH ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY (POSSIBILITIES OF PRIMARY PREVENTION OF ADDICTIONS IN CONDITIONS OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL). Zdravotníctvo a sociálna práca. Bratislava: Sapientia, 2008, vol. 3, 3-4, 2 pp. ISSN 1336-9326.
 11. NEVĚDĚL, Lukáš. Přístupy k výzkumu pro rozvoj venkovských regionů při skloubení strategického a komunitního plánování (Approaches to research for development of rural regions by use comprehensive planning). In RÓZOVÁ, Z. et al. (ed.): Mladí vedci 2008 - vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vydání. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2008. p. 464 - 473. ISBN 978-80-8094-285-4.
 12. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Marta VALENTOVÁ and Petr PETRÁŠ. Realizace Minimálního preventivního programu v podmínkách základní a střední školy (Implementation of Minimal Preventive Programme in Primary and Secondary School Conditions). In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1st ed. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o., 2008. p. 19-20, 52 pp. ISBN 978-80-7392-044-9.
 13. 2007

 14. PAVLOVIČ, Jan. Creating Reusable Object within Community Learning. In Information and Communication Technology in Education. 1st ed. Ostrava: University of Ostrava, 2007. p. 63-66, 257 pp. ISBN 978-80-7368-388-7.
 15. GALČANOVÁ, Lucie and Barbora VACKOVÁ. Mezi městem a venkovem - očekávání a realita života "blízko přírodě" ve výpovědích interurbánních migrantů (Between the city and the country - expectations and reality of the life "close to nature" in the statements of interurban migrants.). In Venkovská krajina 2007. 1st ed. Brno: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE; ZO ČSOP Veronica, 2007. p. 19-23. ISBN 80-8638-688-0.
 16. GALČANOVÁ, Lucie and Barbora VACKOVÁ. Mezi městem a venkovem - očekávání a realita života "blízko přírodě" ve výpovědích interurbánních migrantů. In Venkovská krajina 2007. 2007.
 17. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. The Changing Space of Gay and Lesbian Community in the Czech Republic. In Beyond The Pink Curtain. Everyday Life of LGBT in Eastern Europe. Ljubljana: Peace Institute, 2007. p. 57-71, 14 pp. Politike Symposium series. ISBN 978-961-6455-45-9.
 18. 2006

 19. ŠÍDOVÁ, Adéla and Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. On a species-poor enchytraeid community of peculiar composition. In 7th International Symposium on Enchytraeidae, Brno, Czech Republic, May 25-28, 2006, Abstract Book with programme and list of participants. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, 2006. p. 25-25.
 20. 2005

 21. DOLEŽALOVÁ, Klára. Filantropie jako jedna z možností Community Involvement (Philanthropy - one possibility of community involvement). In MendelNet 2005. 1st ed. Brno: KONVOJ, 2005. p. 170-177. ISBN 80-7302-107-2.
 22. CÍSAŘ, Ondřej. Filosofické základy studia politického pluralismu (The Philosophical Foundations of the Study of Political Pluralism). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005, vol. 12, No 2, p. 201-212. ISSN 1211-3247.
 23. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK and Jiří ZOUNEK. K sociálním souvislostem kultury školy. Vnitřní a vnější aspekty chodu školy (On social context of school culture. Internal and external relations of school operation). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2005, vol. 2004, No 4, p. 16-24. ISSN 1211-4669.
 24. KOLÁŘ, Milan, Roman PANTŮČEK, Jan BARDOŇ, Luboslava ČEKANOVÁ, Michaela KESSELOVÁ, Pavel SAUER, Iva VÁGNEROVÁ and Dagmar KOUKALOVÁ. Occurrence of vancomycin-resistant enterococci in humans and animals in the Czech Republic between 2002 and 2004. Journal of Medical Microbiology. Reading, UK: Society for General Microbiology, 2005, vol. 54, No 10, p. 965-967. ISSN 0022-2615.
 25. RABUŠICOVÁ, Milada. Péče o nejmenší děti od narození do tří let: výzva pro rodinu i komunitu (Education and Care of Children from birth to the age of three: challenge for family and community). 2005.
 26. 2003

 27. VANČURA, Jan. Komunitní život lidí s mentálním postižením (Community Life of the People with Mental Handicap). Psychologie dnes. Praha: Portál, 2003, vol. 9, No 6, p. 24-25. ISSN 1211-5886.
 28. 2002

 29. EMMEROVÁ, Kateřina. Konference ERNAPE 2001: Spolupráce mezi rodinami, školami a komunitami (The ERNAPE Conference 2001:Collaboration between Parents, Schools and Communities.). In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Studia Paedagogica. U7. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. p. 123-126. ISBN 80-210-2814-9.
 30. 2001

 31. KOZÁKOVÁ, Simona and Vladimír HYÁNEK. Interakce veřejného sektoru s neziskovým - synergická efektivnost v rámci regionu (Interaction between Public and Nonprofit Sector - Synergistic Efficiency in region). In MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. Brno: MU, 2001. p. 114-146. ISBN 80-210-2571-9.
 32. 2000

 33. RAICHOVÁ, Irena. Dokumentace a podpora občanského spolužití ve městě Brně (Documentation and Support of Civic Co-habitation in the City of Brno). Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2000, vol. 1999, No 8, p. 54-58, 76 pp. ISSN 1212-070.
 34. 1999

 35. DOLEŽALOVÁ, Iva. Raně křesťanská misie a problém konverze (Early Christian mission and the problem of conversion). In Normativní a žité náboženství. 1. vyd. Brno - Bratislava: Masarykova univerzita - Chronos, 1999. p. 80-90. Religionistika; sv. 9. ISBN 80-210-2047-4.
 36. 1998

 37. KADLEC, Dušan, Iveta MATĚJUSOVÁ, Andrea ŠIMKOVÁ, Radim BLAŽEK, Markéta ONDRAČKOVÁ and Pavel JURAJDA. The community of metazoan parasites of roach (Rutilus rutilus L.) in different biotopes of the lower stretch of the River Morava, Czech Republic. In Helmithologia. Košice: Parasitological Institute Slovak Academy of Science, 1998. p. 163-334. ISBN 0440-6605.
Display details
Displayed: 1/10/2023 10:43