Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2010

  1. SEHNÁLEK, David and Jana TUROŇOVÁ. Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii (Council Regulation on Maintenance Obligations and the Position of International Treaties in the EU law). Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. Ústav státu a práva AV ČR, 2010, 149/10, No 3, p. 233-250. ISSN 0231-6625.

  2009

  1. SEHNÁLEK, David. K otázce aplikační přednosti práva Evropské unie v poměru mezi nařízením Řím I a Vídeňskou úmluvou o mezinárodní koupi zboží (The primacy of the European Union law and the collision of the Rome I regulation with the Vienna convention on international sale of goods). časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009, vol. 2009, IV., p. 264-270. ISSN 1210-9126.

  2008

  1. HRADILOVÁ, Veronika. Evropské právo v řízení před mezinárodními rozhodci (The European Law in International Arbitration). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2008, vol. 2008, No 4, p. 138-141. ISSN 1210-6410.
  2. SEHNÁLEK, David. The Primacy of Community Law. EU Watch. 2008, vol. 2008, No 11, p. 25-32, 7 pp.

  2007

  1. KALVODOVÁ, Věra. Anti-Money Laundering Legislation in the Czech Republic. In European Law and National Criminal Legislation. Praha: Univerzita Karlova, 2007, p. 122-125, 3 pp. ISBN 978-80-85889-88-8.
  2. SVOBODOVÁ, Klára. Community Law and Trade in Cultural Objects. In Days of Public Law. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007, p. 1205 - 1215. ISBN 978-80-210-4430-2.
  3. HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. In Days of Public Law (CD ROM). 1st ed. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007, p. 998-1007. ISBN 978-80-210-4430-2.
  4. HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. In Days of Public Law - Sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. 2007. ISBN 978-80-210-4430-2.
Display details
Displayed: 26/5/2024 17:42