Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Sexuální kompulze: stinná stránka online sexuálních aktivit (Sexual compulsion: The dark side of online sexual activities). Praha, 2008. Konference Primární prevence rizikového chování V.
 2. 2006

 3. DIVÍNOVÁ, Radana. More About the Specifics of Cybersexual Communication. In Cyberspace 2005. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 269-275. ISBN 80-210-4060-2.
 4. 2005

 5. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex: forma internetové komunikace (Cybersex: the form of internet communication). první. Praha: Triton, 2005. 167 pp. Psychoterapeutická setkávání. ISBN 80-7254-636-8.
 6. DIVÍNOVÁ, Radana. Specifika cybersexuální interakce (More About the Specifics of Cybersexual Communication). 2005.
 7. 2004

 8. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex jako způsob internetové komunikace (Cybersex as a Form of Internet Communication). Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2004, vol. 10, 7-8, p. 9-13. ISSN 1212-9607.
 9. ŠMAHEL, David, Radana DIVÍNOVÁ and Zbyněk VYBÍRAL. Dospívání ve virtuální realitě - adolescenti a internet (Growing up in virtual reality - adolescents and the Internet). In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister&Principal - studio, 2004. p. 169 - 188, 30 pp. Barrister&Principal. ISBN 80-86598-67-5.
Display details
Displayed: 28/9/2023 10:19