Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2012

 1. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Cizí oikonyma v deklinačním systému psané češtiny (Foreign oikonyms in the declension system of written Czech). In Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii. 2012.
 2. 2006

 3. KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Elektronische Korpora in Tschechien und das tschechisch-deutsche Parallelkorpus (Electronical Corpora in the Czech Republic and the Czech-German Parallel Corpus). Kettemann, Bernhard / Marko, Georg (eds.). In Planing, Gluing and Painting Corpora. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2006. p. 27-46, 20 pp. Sprache im Kontext. ISBN 3-631-55355-2.
 4. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence deiktických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech různých stylových oblastí (The pronouns to, ten, ta refering to the language expressions of the time, location and direction in the Czech texts of various style spheres). In JAKLOVÁ, A. (ed.) Komunikace - styl - text. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. p. 165-168. ISBN 80-7040-819-7.
 5. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Pozice, významy a funkce výrazu JAK TO (na materiále Českého národního korpusu) (Position, function and meaning of the expression JAK TO (found in Czech national corpus)). Naše řeč, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR Praha, 2006, vol. 89, No 1, p. 1-10. ISSN 0027-8203.
 6. 2005

 7. OBROVSKÁ, Jana. Co může (a nemůže) prozradit korpus o tzv. kolísání mezi vzory KOST a PÍSEŇ u apelativních feminin (What can be and what cannot be disclose about the variation of the ending of the feminine apelatives adherent to the paradigm "kost" and "píseň"). In Jazyky a jazykověda, Sborník k 65. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha: FF UK - ÚČNK, 2005. p. 313-336. ISBN 80-7308-079-6.
 8. 1998

 9. PALA, Karel, Klára OSOLSOBĚ and Pavel RYCHLÝ. Frekvence vzorú českých sloves (Na materiálu Českého nár.korpusu) (Frequencies of Czech Verb Paradigms (Based on Czech National Corpus)). Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1998, vol. 59, No 3, p. 265-276. ISSN 0037-7031.
Display details
Displayed: 28. 2. 2020 13:48