Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2012

  1. ZOUNEK, Jiří and Ondřej BÁRTA. Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace? (Future teachers – the dawn of a "digital generation"?). In 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání. 2012.
  2. ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ, Jiří ZOUNEK and Ondřej BÁRTA. Informační a komunikační technologie a jejich využití při studiu na vysoké škole (Information and communication technologies and their use in study at the university). In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
  3. ZOUNEK, Jiří. Ten Years After... or ICT in Czech basic schools, 2001 - 2011. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.
  4. ZOUNEK, Jiří. University Students - the Dawn of a Digital Generation? (a pilot study). In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.
  5. 2009

  6. ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání (Elearning in schooling). In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. p. 277-281. ISBN 978-80-7367-546-2.
  7. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. ICT v rukou českých učitelů (ICT in the Hands of Czech Teachers). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2009, vol. 2009, No 1, p. 54 - 70. ISSN 0031-3815.
  8. ZOUNEK, Jiří and Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím (Teachers and technology. Between a traditional and a modern approach). Brno: Paido, 2009. 172 pp. ISBN 978-80-7315-187-4.
Display details
Displayed: 26/9/2022 18:39