Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. FIALA, Petr. Naše nynější krize a politická matematika (Political crisis and political math in Czech Rep.). Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, vol. 20, No 2, p. 6-11. ISSN 1803-6988.
 2. CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA and Dalibor ČALOUD. Volební systémy (Electoral Systems). 2. rozšířené. Praha: Portál, 2009. 376 pp. Politologie. ISBN 978-80-7367-548-6.
 3. 2008

 4. MOLEK, Pavel. Cancellation of election results - Situation in the Czech Republic. In Cancellation of election results, Venice Commission, Malta. 2008.
 5. KOPEČEK, Lubomír and Pavel PŠEJA. Czech Social Democracy and its cohabitation with the Communist Party: The story of a neglected affair. Communist and post-communist studies, Los Angeles: Elsevier, 2008, vol. 41, No 3, p. 317-338. ISSN 0967-067X.
 6. BALÍK, Stanislav. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006 (Czech Local Politics in the Accredited Communes. Coalitions, Electoral Constellations and Political Parties at Local Level in the Years 1994-2006). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 387 pp. Politologická řada, č. 27. ISBN 978-80-7325-144-4.
 7. EIBL, Otto. Introducing CODER: an on-line database of electoral results. Evropská volební studia, Brno: ISPO, 2008, vol. 3, No 2, p. 218-251. ISSN 1801-6545.
 8. MATUŠKOVÁ, Anna and Marzena CICHOSZ. Polsko: Negativní reklama na vzestupu (Poland: The rise of negative ads). In BRADOVÁ, Eva. Negativní kampaně a volební reklama ve volbách. Olomouc: Periplum, 2008. p. 58-85, 27 pp. Edice Studie a analýzy, svazek 8. ISBN 978-80-86624-44-0.
 9. KOPEČEK, Lubomír. Prezident v politickém systému Slovenska (The prezident institution and its role in the political system of Slovakia). In Novák, Miroslav - Brunclík, Miloš (eds.): Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. Praha: Dokořán, 2008. p. 171 - 211, 41 pp. edice Bod. ISBN 978-80-7363-179-6.
 10. FILIP, Jan. Problémy soudní kontroly voleb z hlediska zákona č. 130/2000 Sb (Some problems of judicial review of elections in terms of Law Nr. 130/2000 Coll.). In Seminář pro soudce soudní kontrole krajských voleb. 2008.
 11. HLOUŠEK, Vít. Přímá volba prezidenta: český kontext (Direct Presidential Election: The Czech Debate). In NOVÁK, Miroslav and Miloš BRUNCLÍK. Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. p. 263-285, 23 pp. Edice Bod. ISBN 978-80-7363-179-6.
 12. BALÍK, Stanislav. Radniční koalice po komunálních volbách 2006 (Local Executive Coalitions after Local Elections 2006). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2008, X, No 1, p. 17-33. ISSN 1212-7817.
 13. MAREŠ, Miroslav. Volby do Evropského parlamentu v České republice (Elections to the European Parliament in the Czech Republic). In HOKOVSKÝ, Radko. Volby do Evropského parlamentu: Co mohou změnit? 1. vyd. Praha: Evropské hodnoty, 2008. p. 67-80, 13 pp. Mimo edice. ISBN 978-80-904158-1-2.
 14. 2007

 15. FILIP, Jan. Alternativní způsoby hlasování a jejich vliv na aktivitu voličů (Alternative forms of voting and their impact on voter turnout). Časopis pro právní praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV, No 1, p. 5-13. ISSN 1210-9126.
 16. FILIP, Jan. Alternatywne sposoby głosowania i głosowanie korespondencyjne (Alternative forms of voting and voting by mail). In Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu. 1. vyd. Rzeszów: Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, 2007. p. 136-147, 12 pp. Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elek. ISBN 978-83-7472-047-2.
 17. EIBL, Otto and Roman CHYTILEK. Conclusion. In HLOUŠEK, Vít and Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. p. 170-180, 11 pp. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
 18. KOPEČEK, Lubomír and Pavel PŠEJA. ČSSD a KSČM: na cestě ke spojenectví? Nástin souvztažností vývoje a vzájemných vlivů (The Czech Social Democratic Party and the Communist Party of Bohemia and Moravia: On the Road Towards Partnership? An Outline of Mutual Influence and Correlations in their Development). Politologická revue, Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2007, XIII, No 2, p. 35-59. ISSN 1211-0353.
 19. KYLOUŠEK, Jakub and Michal PINK. Electoral support for the Communist Party of Bohemia and Moravia in parliamentary elections in the Czech Republic after 1990. European Electoral Studies, Brno: ISPO, 2007, vol. 2, No 2, p. 159-163. ISSN 1801-6545.
 20. CHYTILEK, Roman. FPTP v britských volbách 2005 a kanadských volbách 2006. Dvě strany téže mince? (FPTP in British general election 2005 and Canadian federal election 2006. Two sides of the same coin?). Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 14, No 1, p. 3-15. ISSN 1211-3247.
 21. EIBL, Otto and Anna MATUŠKOVÁ. Introduction of the Election Cycle Model: The Case of the Czech Republic 2006-2007. Středoevropská politická studia, Brno: MPU, 2007, vol. 9, 2-3, p. 114-138. ISSN 1212-7817.
 22. MOLEK, Pavel. Judikatura Nejvyššího správního soudu: věci volební II. (Case law of the Supreme Administrative Court, election matters II.). Soudní rozhledy, Praha: C.H. Beck, 2007, vol. 2007, No 5, p. 169-173. ISSN 1211-4405.
 23. HLOUŠEK, Vít and Roman CHYTILEK. Parties, Elections and Democratic Consolidation in Central Europe. In HLOUŠEK, Vít and Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. p. 7-10, 4 pp. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
 24. CHYTILEK, Roman and Jakub ŠEDO. Party System Stability and Territorial Patterns of Electoral Competition in the Czech Republic. In HLOUŠEK, Vít and Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. p. 23-35, 13 pp. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
 25. RIGEL, Filip. Pestrobarevný seminář "Rozhodování ve věcech volebních" (Multicoloured Seminar "Decision Taking in Election Matters"). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 15, No 4, p. 381-383. ISSN 1210-9126.
 26. MATUŠKOVÁ, Anna. Poland. The Victory of "Social Oriented" over "Liberal Oriented" Poland. In ŠARADÍN, Pavel and Eva BRADOVÁ. Visegrad votes. Parliamentary Elections 2005 - 2006. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2007. p. 59-88, 29 pp. verze 1. ISBN 978-80-244-1625-0.
 27. ŠEDO, Jakub, Věra STOJAROVÁ, Roman CHYTILEK and Lubomír KOPEČEK. Political Parties in Central and Eastern Europe: In Search of Consolidation. Stockholm: International IDEA, 2007. 133 pp. Research and Dialogue with Political Parties. ISBN 978-91-85724-01-7.
 28. KOPEČEK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006 (Political Parties in Slovakia 1989 - 2006). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 628 pp. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-113-0.
 29. BALÍK, Stanislav. Středoevropské parlamentní volby 2005/06. Jejich vliv na postoje jednotlivých států k Evropské unii (Central European Parliamentary Elections 2005/06). In MRKLAS, Ladislav. Parlamentní volby 2005-6 v zemích Visegrádské čtyřky. 1. vyd. Praha: CEVRO - LIberálně konzervativní akademie, 2007. p. 9-14, 6 pp. mimo edice. ISBN 978-80-87125-00-7.
 30. KNEBLOVÁ, Eva. Volby do Severoirského shromáždění v roce 2007 (Northern Ireland Assembly Elections 2007)). Evropská volební studia, 2007, vol. 2, No 2. ISSN 1801-6545.
 31. STRMISKA, Maxmilián. Volební arény, obvody a regionální oblasti. Poznámka k výběru a pojetí teritoriálních jednotek analýzy volebního chování ve víceúrovňových uspořádáních (Electoral Arenas, Districts, and Regional Areas: A Comment on Choosing and Defining Territorial Units of Analysis of Electoral Behaviour in Multi-Level Settings). Evropská volební studia, 2007, vol. 2, No 2, p. 180-184. ISSN 1801-6545.
 32. 2006

 33. STRMISKA, Maxmilián. Analýza voleb a posuzování stranického systému: poznámka k defektní konceptualizaci stranického systému (Election Analysis and Party System Assessment: A Remark On Flawed Conceptualization of Party System). Evropská volební studia, 2006, vol. 1, No 1, p. 92-97. ISSN 1801-6545.
 34. KOPEČEK, Lubomír. Český a slovenský stranický systém mezi let 1989 až 1992: rozvolnění vazeb (Czech and Slovak Party System from 1989 till 1992: dealignment of political relations). In Hirtlová, Petra - Srb, Vladimír (eds.): Slovensko - české vztahy po roce 1993. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2006. p. 39 - 45, 7 pp. ISBN 80-86879-02-X.
 35. PINK, Michal. Election Geography in the Department of Landes 1958–2002 (France). Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2006, 02/06, No 02, p. 161 - 184. ISSN 1801-6545.
 36. KOPEČEK, Lubomír. Katolicismus a křesťanské strany ve střední Evropě po roce 1989 (Catholicism and Christian Parties in Central Europe after 1989.). In HANUŠ, Jiří and Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. p. 187 - 192, 6 pp. Politika a náboženství. ISBN 80-7325-071-3.
 37. BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus: Brno ve třech stoletích (Local Political Pluralism: Brno during Three Centuries). 2006.
 38. PINK, Michal. Parlamentní volby v Lichtenštejnsku (The Parliamentary Elections in Liechtenstein). Evropská volební studia, Brno: Institut pro srovnávací politologický výzkum, 2006, I., 1., p. 111-118. ISSN 1801-6545.
 39. EIBL, Otto. Pozice PDS v německém stranickém systému (Position of the PDS in the German Party System). Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2006, vol. 1, No 2, p. 196-213. ISSN 1801-6545.
 40. PINK, Michal. Současné přístupy k volební geografii (Todays Approaches to Electoral Geography). In FIALA, Petr and Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. p. 148-162, 15 pp. ISBN 80-7325-074-8.
 41. ŠIMÍČEK, Vojtěch and Pavel MOLEK. Soudní přezkum voleb (Judicial review of elections). 2006. vyd. Praha: Linde, 2006. 336 pp. Monografie. ISBN 80-7201-639-3.
 42. MATUŠKOVÁ, Anna. Volební kampaň 2006: nástup politického marketingu do České republiky (Electoral Campaign 2006: the emergence of the political marketing in the Czech Republic). In FOLTÝN, Tomáš, Dalibor ČALOUD, Vlastimil HAVLÍK and Anna MATUŠKOVÁ. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. p. 26-41, 16 pp. Ediční řada ISPO FSS MU. ISBN 80-7325-108-6.
 43. KOPEČEK, Lubomír. Výzkumná sonda do politické existence slovenských exkomunistů. Strana demokratické levice 1991 - 2004. (The research notes about political life of Slovak ex-communists. The Party of the Democratic Left 1991 - 2004.). In Muránský, Martin (ed.): Vývoj a perspektívy sociálnej demokracie na Slovensku - pohľad zvnútra a zvonku. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, 2006. p. 21 - 32, 13 pp. ISBN 80-89149-08-1.
 44. 2005

 45. KOPEČEK, Lubomír and Pavel PŠEJA. Česká strana sociálně demokratická (Czech Social Democratic Party). In Malíř, Jiří, Marek, Pavel a kolektiv: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004. Brno: Doplněk, 2005. p. 1463 - 1488, 26 pp. 2. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 46. CHYTILEK, Roman. České senátní volby. Podněty, výsledky, alternativy. (Czech Senate Elections: Incentives, Outcomes, Alternatives). In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA and Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MU v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. p. 105-115, 11 pp. ISBN 80-210-3865-9.
 47. HABÁŇ, Martin. Dánští liberálové píší historii. Listy, Olomouc: Občanský dialog, 2005, XXXV, No 2. ISSN 1210-1222.
 48. MALÍŘ, Jiří. Die Teilnahme von Frauen an den Ergänzungswahlen in den mährischen Landtag 1865. (On Participation of Women in the By-Election to the Moravian Provincial Parliament in 1865.). In Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof.PhDr. Janu Havránkovi, CSc. Festschrift in memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek,CSc. K vydání připravili Michal Svatoš - Luboš Velek - Alice Velková za spolupráce W.D. Godseye, Jr. a R. Melvilla. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. p. 419-431, 13 pp. ISBN 80-246-0753-0.
 49. MOLEK, Pavel. Judikatura Nejvyššího správního soudu: věci volební (Case law of the Supreme Administrative Court: election matters). Soudní rozhledy, Praha: C.H. Beck, 2005, vol. 2005, No 5, p. 165-168. ISSN 1211-4405.
 50. KOPEČEK, Lubomír. Slovakia. In Szajkowski, Bogdan (ed.): Political Parties of the World. London: John Harper Publishing, 2005. p. 526 - 532, 7 pp. 6th edition. ISBN 0-9543811-4-9.
 51. KOPEČEK, Lubomír. Strana za životní jistoty (Party for a Secure Life). In Malíř, Jiří, Marek, Pavel a kolektiv: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004,. Brno: Doplněk, 2005. p. 1633 - 1644, 12 pp. 2. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 52. KOPEČEK, Lubomír. Strana zelených (Green Party). In Malíř, Jiří, Marek, Pavel a kolektiv: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004. Brno: Doplněk, 2005. p. 1579 - 1591, 13 pp. díl 2. ISBN 80-7239-179-8.
 53. HLOUŠEK, Vít and Klára POLÁČKOVÁ. Volby do Evropského parlamentu 2004 v Rakousku a rakouské politické strany (Elections to the European Parliament 2004 in Austria and Austrian Political Parties). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2005, VII, No 1, p. 1-12. ISSN 1212-7817.
 54. CHYTILEK, Roman. Volby 2004 a strategické účinky volebních systémů (Elections 2004 and Strategic Effects of the Electoral Systems). Středoevropské politické studie, 2005, vol. 7, No 1. ISSN 1212-7817.
 55. DANĚK, Petr. Vývoj regionálních rozdílů a jejich odraz v politických preferencích obyvatel. (Changes in interregional differences and its reflection in political preferences of population). In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 31-40, 10 pp. ISBN 80-210-3888-8.
 56. PEČÍNKA, Pavel. Zelená mozaika pod drobnohledem. Výzkum počáteční vývojové fáze západoevropských zelených (od konce 70. do začátku 90. let) a českých zelených (od 90. let do r. 2005) (Green Mosaic under Microscope. The research of initial evolutional period of western-European Greens and Czech Greens). In Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. p. 45-61, 16 pp. ISBN 80-7325-074-8.
 57. 2004

 58. HABÁŇ, Martin. Jednotný volební systém pro volby do Evropského parlamentu? Integrace, Praha: Institut pro evropskou politiku Europeum, 2004, vol. 2004, No 1, p. 46-47. ISSN 1212-9771.
 59. VAŠÍČEK, Milan and Dan DVOŘÁČEK. K některým ústavněprávním aspektům činnosti ČLK (Some constitutional aspects of CLK activities). Zdravotnictví a právo, Praha: ORAC,s.r.o., 2004, vol. 2004, No 3, p. 7-12. ISSN 1211-6432.
 60. CHYTILEK, Roman and Nikola HYNEK. Semiproporční volební systémy (Semi-proportional Electoral Systems). In Chytilek, Roman a Šedo, Jakub (eds.) Volební systémy. Brno: MPÚ MU, 2004. p. 94-103, 10 pp. mimo edici. ISBN 80-210-3548-X.
 61. KOPEČEK, Lubomír. Slovensko (Slovakia). In Kubát, Michal a kolektiv: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. p. 355 - 384, 30 pp. Edice Politologie. ISBN 80-86432-90-4.
 62. KOPEČEK, Lubomír and Olga KUBOVÁ. Ukrajina (The Ukraine). In Kubát, Michal a kolektiv: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. p. 402 - 431, 30 pp. Edice Politologie. ISBN 80-86432-90-4.
 63. BELKO, Marián. Vývoj volebního systému v Českých zemích od roku 1848 (Evolution of the Czech Electoral System). In Chytilek, Roman a Šedo, Jakub (eds.) Volební systémy. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2004. p. 158-209, 50 pp. mimo edici. ISBN 80-210-3548-X.
 64. KOPEČEK, Lubomír and Vít HLOUŠEK. Wzrost i spadek znaczenia partii zielonych w wybranych systemach partyjnych Europy Środkowej i Wschodniej (Rise and decline of green parties in some party systems of Central and Eastern Europe). Wroclawskie Studia Politologiczne, Wroclaw, 2004, vol. 3, No 4, p. 82-88. ISSN 1643-0328.
 65. 2003

 66. KOPEČEK, Lubomír. Coexistentia-Soužití a politická reprezentace polské menšiny (Political Representation of the Polish Minority). In Mareš, Miroslav (ed.): Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989. 1. vyd. Brno: Barrister et Principal, 2003. p. 173-211, 39 pp. ISBN 80-7325-026-8.
 67. KOPEČEK, Lubomír. Coexistentia-Soužití a politická reprezentace polské menšiny na Těšínsku (Coexistentia and Political Representation of Polish Minority). Středoevropské politické studie, Brno, 2003, vol. 5, 2-3, p. 20-35. ISSN 1212-7817.
 68. KOPEČEK, Lubomír and Jakub ŠEDO. Czech and Slovak Politicial Parties and their Vision of European Integration. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003, V., No 1, p. 1-10. ISSN 1212-7817.
 69. KOPEČEK, Lubomír. Koncept demokracie J. Schumpetera (Democracy Conception of J. Schumpeter). In HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. p. 178-192, 25 pp. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
 70. KOPEČEK, Lubomír and Vít HLOUŠEK. Konsensuální a konkurenční demokracie (Consensual and Competitive Democracy). In HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. p. 203-231, 29 pp. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
 71. KOPEČEK, Lubomír and Marián BELKO. Moc zákonodárná (Legislative Power). In KOPEČEK, Lubomír. Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. p. 32 - 48, 17 pp. sborníky, 15. ISBN 80-210-3136-0.
 72. KOPEČEK, Lubomír. Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. (From Mečiar to Dzurinda. Slovakian Politics and Political System in the First Decade of Independence). Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 177 pp. ISBN 80-210-3136-0.
 73. HABÁŇ, Martin. Od sedmnácti k pěti : Volby v Nizozemském království 2002/2003 (From seventeen to five : Elections in Netherlands Kingdom 2002/2003). Listy, Olomouc: Občanský dialog, 2003, XXXIII, No 1, p. 26-27. ISSN 1210-1222.
 74. HLOUŠEK, Vít. Parlamentní volby v Rakousku 2002 (Parliamentary Elections in Austria 2002). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2003, V, No 1, p. 1-9. ISSN 1212-7817.
 75. KOPEČEK, Lubomír. Proměny dánské politiky (Developments in Danish Politics). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústavy, 2003, X, No 3, p. 243 - 262. ISSN 1211-3247.
 76. KOPEČEK, Lubomír. Proměny moderní slovenské politiky (Developments of Modern Slovakian Politics). In KOPEČEK, Lubomír. Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. p. 11 - 31, 21 pp. sborníky, 15. ISBN 80-210-3136-0.
 77. KOPEČEK, Lubomír and Jakub ŠEDO. Volby 2002 ve střední Evropě; a východní rozšíření Evropské unie (Elections 2002 in Central Europe and East Enlargment of the European Union). In BLAŽOVÁ, Andrea and Miroslav DUDLÁK. Medzinárodné vzťahy 2002. Aktuálne problémy medzinárodných vzťahov. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003. p. 115 - 125, 11 pp. ISBN 80-225-1674-0.
 78. 2002

 79. VAŠEČKA, Michal. Rómovia a politická participácia - "Votate Ergo Sum" (Roma and political participation - "Votate Ergo Sum"). In In: Vašečka, Michal - Jurásková, Martina - Puliš, Peter - Kriglerová, Elena - Rybová, Jana (eds): Rómske hlasy. Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. p. 14 - 41, 27 pp. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.
 80. HLOUŠEK, Vít. The Governmental Crisis in Austria and the Austrian Party System. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2002, IV, No 4. ISSN 1212-7817.
 81. MAREŠ, Miroslav. Volby v SRN v roce 2002 (Elections in the FRG 2002). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, No 4, p. 1-4. ISSN 1212-7817.
 82. STRMISKA, Maxmilián. Volební autoritářství, demokratizace a utváření kompetitivních stranicko-politických soustav (Electoral authoritarianism, democratization, and the making of competitive party arrangements). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2002, vol. 4, No 4. ISSN 1212-7817.
 83. 2001

 84. HLOUŠEK, Vít. Kantonální a parlamentní volby v Bosně a Hercegovině 2000 (Cantonal and Parliamentary Elections in Bosnia and Herzegovina 2000). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III., No 2. ISSN 1212-7817.
 85. STRMISKA, Maxmilián and Tomáš SETNIČKA. Rumunské parlamentní a prezidentské volby v roce 2000 (Příspěvek k analýze výsledků voleb a k charakteristice postavení a profilu rumunských politických stran) (Romanian Parliamentary and Presidential Elections in 2000 (A Contribution to Analysis of the Election Results and of Positions and Profiles of Romanian Parties) )). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III, No 2. ISSN 1212-7817.
 86. 2000

 87. KOPEČEK, Lubomír. Budoucnost slovenské křesťanské demokracie. (The Future of Slovak Christian Democracy). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, vol. 2, No 1, p. 12-17. ISSN 1212-7817.
 88. FIALA, Petr and František MIKŠ. Krajské a senátní volby (Regional and Senate Elections). Proglas, Brno: CDK, 2000, vol. 12, No 9, p. 1-4. ISSN 0862-6731.
 89. HLOUŠEK, Vít. Parlamentní volby v Chorvatsku 2000 (Parliamentary Elections in Croatia 2000). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, II, No 1. ISSN 1212-7817.
 90. KOPEČEK, Lubomír. Radikání levice ve slovenské politice (The Radical left in Slovak Politics). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, vol. 7, No 4, p. 440-460. ISSN 1211-3247.
 91. FILIP, Jan. Volební zákon : nedostatky návrhu a chaotičnost jeho přípravy (Election law : shortages of proposal and its chaotic preparation). Parlamentní zpravodaj, Praha: IDEU, 2000, roč. 6, č. 5, p. 29-31. ISSN 1211-037X.
 92. 1999

 93. HOLZER, Jan. Labkovskaja, J.B. - Popov, A.V.: Politické strany v představách občanů. Vstříc volbám do Státní dumy v roce 1999 (Political Parties in notions of citizens. Looking forward to the Elections to the State Duma in 1999). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI., No 4, p. 354-364. ISSN 1211-3247.
 94. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Nález Ústavního soudu ČR ve věci omezení příspěvku na úhradu volebních nákladů v kontextu připravované změny volebního zákona (The decision of the Constitutional Court of the Czech Republic concerning limitation of contribution for settling election costs in the context of the change to the Election Act that is now being prepared). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 4, p. 374-378. ISSN 1210-9126.
 95. FILIP, Jan. Pokus o novelu právní úpravy volební kampaně (The attempt at amendment of legal regulation of election campaign). Parlamentní zpravodaj, Praha: IDEU, 1999, roč. 5, č. 10, p. 7-9. ISSN 1211-037X.
 96. KOPEČEK, Lubomír. Polská republika (Poland). In Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1999. p. 145-181. ISBN 80-210-2036-9.
 97. HOLZER, Jan. Předehra k dramatu. Ruská stranická scéna před prosincovými volbami do Státní dumy (A Prelude to a Drama. Russian Political Scene before December Elections to the State Duma). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI. ročník, No 4, p. 365-377. ISSN 1211-3247.
 98. KOPEČEK, Lubomír. Specifika vývoje slovenského systému politických stran. In Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1999. p. 37-71. ISBN 80-210-2.
 99. 1998

 100. ŠIMÍČEK, Vojtěch and Adam RAKOVSKÝ. Analýza možných ústavně právních řešení vypsání předčasných voleb (The analysis of possible constitutional law solutions of premature elections order). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 5, č. 4, p. 319-329. ISSN 1211-3247.
 101. KOPEČEK, Lubomír. Formování politických stran na Ukrajině (The crystalization of Ukrainian parties). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1998, vol. 5, No 1, p. 103-109. ISSN 1211-3247.
 102. 1997

 103. KROUPA, Jiří. Funkce voleb a volby 1996 (Function of elections and 1996 elections). In Právní a politologické problémy voleb : sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. p. 98-100. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 183. ISBN 80-210-1563-2.
 104. KOUDELKA, Zdeněk. Národní rada Slovenské republiky a volby do ní (Slovak National Council and elections to it). In Právní a politologické problémy voleb : sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. p. 49-62. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 183. ISBN 80-210-1563-2.
 105. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Registrace přihlášek kandidátů ve volbách do Senátu (Registration of candidates applications to Senate elections). In Právní a politologické problémy voleb : sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. p. 23-34. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 183. ISBN 80-210-1563-2.
 106. FILIP, Jan. Zkrácení volebního období ad hoc? (Abridgement of elections term ad hoc?). Parlamentní zpravodaj, Praha: IDEU, 1997, roč. 2, č. 12, p. 132-134. ISSN 1211-037X.
 107. 1996

 108. FILIP, Jan. K otázce ústavnosti volebních kaucí (The question of constitutionality of electoral bails). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 2, p. 283-286. ISSN 1210-9126.
 109. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ke složení a činnosti volebních komisí (The structure and function of electoral commissions). Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1996, roč. 135, č. 12, p. 1051-1156. ISSN 0324-7007.
 110. ŠIMÍČEK, Vojtěch and Reingard REINER-HOFER. Volební kampaň - komparace právní úpravy v České republice a Rakousku (Hustings - comparison of legal regulation in the Czech republic and Austria). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 3, p. 512-527. ISSN 1210-9126.
 111. 1994

 112. FILIP, Jan. Poznámky k návrhu zákona o obecních volbách (Comments on the bill concerning municipal elections). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, p. 37-52. ISSN 1210-9126.
 113. 1993

 114. FILIP, Jan. Novela zákona o volbách do Federálního shromáždění (The amendment to the Electoral Act concerning election to the Parliament). Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1993, roč. 4, č. 17, p. 12-13. ISSN 0027-8009.
 115. 1992

 116. FILIP, Jan and Karel SCHELLE. Vývoj a současnost voleb a volebního práva (The development an the present state of elections and electoral law). Brno: Masarykova univerzita, 1992. 128 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 100. ISBN 80-210-0405-3.
Display details
Displayed: 20. 6. 2019 21:46