Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna, Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna, Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna and Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna. Methodology Quick Guide. Brno: MU Brno, 2008. 13 pp. ISBN 80-86984-55-9.
  Name in Czech: Stručný metodický průvodce
  Name (in English): Methodology Quick Guide
  RIV: Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks). Linguistics. English. Czech Republic.
  Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna (203 Czech Republic) -- Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna (203 Czech Republic)
  Keywords in English: methodology videoconferencing

  Changed by: PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D., učo 1857. Changed: 1/6/2010 15:18.
 2. 2006

 3. VACEK, Jiří and Duncan HENDY. Analýza odborného anglického textu pro studenty společného základu PdF MU (English Texts for Specific Purposes). 1st ed. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2006. 102 pp. MU, Pedagogická fakulta, Brno 2006. ISBN 80-210-3967-1.
  Name in Czech: Analýza odborného anglického textu pro studenty společného základu PdF MU
  Name (in English): English Texts for Specific Purposes
  RIV/00216224:14630/06:00015644 Book on a specialized topic. Linguistics. English. Czech Republic.
  Vacek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) -- Hendy, Duncan (826 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
  Keywords in English: English for foreign learners; English for Academic Purposes; reading comprehension; cultural differences;

  Changed by: PhDr. Jiří Vacek, CSc., učo 376. Changed: 26/6/2009 16:01.
 4. 2005

 5. KATRŇÁKOVÁ, Hana and Hana REICHOVÁ. Challenges in EAP and ESP Class at University Level. In Lingua Summit 2005. Trenčín (Slovenská republika): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2005. p. 127-128. ISBN 80-8075-102-1.
  Name in Czech: Výzvy v oblasti výuky angličtiny pro akademické a profesní účely na univerzitní úrovni
  Name (in English): Challenges in EAP and ESP Class at University Level
  RIV: Proceedings paper. Linguistics. English. Czech Republic. obsah je utajovanou skutečností.
  Katrňáková, Hana (203 Czech Republic) -- Reichová, Hana (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Challenges;English for Academic Purposes;English for Specific Purposes;Changing needs;New skills and technology;Independence;Study materials

  Changed by: PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D., učo 1857. Changed: 21/2/2006 15:20.
 6. 2004

 7. VACEK, Jiří and Matthew NICHOLLS. English Texts With Tests II. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004, 2004. 109 pp. Skripta. ISBN 80-210-2945-5.
  Name in Czech: Anglické texty a testy. Pro studenty společného základu PdF MU Brno
  Name (in English): English Texts With Tests II
  RIV/00216224:14630/04:00020004 Book on a specialized topic. Linguistics. English. Czech Republic.
  Vacek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) -- Nicholls, Matthew (826 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
  Keywords in English: English text comprehension; English as a Foreign Language; English for Academic Purposes

  Changed by: PhDr. Jiří Vacek, CSc., učo 376. Changed: 25/6/2009 07:49.
 8. 2000

 9. VACEK, Jiří. K obsahu a metodice výuky cizího jazyka na pedagogických fakultách (Foreign Language for Academic Purposes at Pedagogical Faculties - Content and Methods). In Výuka cizích jazyků v nefilologických oborech na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR. UJEP v Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2000. p. 38-40. ISBN 80-7044-322-7.
  Name (in English): Foreign Language for Academic Purposes at Pedagogical Faculties - Content and Methods
  RIV/00216224:14630/00:00008541 Proceedings paper. Linguistics. Czech. Czech Republic.
  Vacek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: English for Academic Purposes; Pedagogical Faculty; courses; methods

  Changed by: PhDr. Jiří Vacek, CSc., učo 376. Changed: 17/5/2004 12:14.
Displayed: 29/6/2022 21:54