Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. HEARN, Jeff, Katarzyna WOJNICKA, Iva ŠMÍDOVÁ and Keith PRINGLE. The EU, men and masculinities. In Gabriele Abels, Andrea Krizsán, Heather MacRae, Anna van der Vleuten. The Routledge Handbook of Gender and EU Politics. 1st ed. London: Routledge. p. 80-92. Routledge International Handbooks. ISBN 978-1-138-48525-9. doi:10.4324/9781351049955-8. 2021.

  2016

  1. WALTER, Aaron. The Good, Bad, and Ugly of Populism: A comparative analysis of U.S. and Slovakia (The Good, Bad, and Ugly of Populism: A comparative analysis of U.S. and Slovakia.). In Published Conference Proceedings entitled: Electoral Engineering and Competitiveness in Post-Communist Europe. Trnava, Slovakia: Fakulte sociálnych vied UCM Trnava, Bučianska 4/A, 91701, Slovenská republika, 2016.

  2015

  1. VACHŮTOVÁ, Dagmar. Doba římská a doba stěhování národů v Evropě (The Roman Era and The Great Migration Period in Europe). In e-learningová podpora kurzu. Masarykova univerzita. 60 pp. 2015.

  2012

  1. WALTER, Aaron. Popular Myth and Reality: the Israeli-Palestinian conflict in the foreign policy of the European Union and the United States. In European Association Israeli Studies (EAIS), Ludwig-Maximilian University, Munich, Germany. 2012.
  2. WALTER, Aaron. Popular Myth and Reality: the Israeli-Palestinian conflict in the foreign policy of the European Union and the United States. In European Association Israeli Studies (EAIS), Ludwig-Maximilian University, Munich, Germany. 2012.

  2008

  1. CAJTHAML, Martin and Petr OSOLSOBĚ. Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Seach of Our European Spiritual Heritage. In Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Seach of Our European Spiritual Heritage. 1st ed. Brno: CDK. 171 pp. ISBN 978-80-7325-139-0. 2008.
  2. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Ondřej HORÁK, Monika HORÁKOVÁ and Jaromír TAUCHEN. Meziválečné Československo a Evropa (INTERWAR CZECHOSLOVAK REPUBLIC AND EUROPE). Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing. 100 pp. Právo. ISBN 978-80-87071-98-4. 2008.
  3. BOUZEK, Jan. Rezension O. Kytlicová, Jungbronzezeitliche Hortfunde in Böhmen. PBF XX 12, Stuttgart 2007; M. Salaš, Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku. Brno 2005; V. Moucha, Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen. Prag 2007. (Book review Recenze na: O. Kytlicová, Jungbronzezeitliche Hortfunde in Böhmen. PBF XX 12, Stuttgart 2007; M. Salaš, Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku. Brno 2005; V. Moucha, Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen. P). Praehistorische Zeitschrift. Berlin - New York: Walter de Gruyter, vol. 83, No 1, p. 258-262. ISSN 0079-4848. 2008.
  4. HORYNA, Břetislav. Zrození Evropy v antické kultuře (The birth of Europe in ancient culture). In Luk a lyra. Ze sbírek arcidiecézního muzea Kroměříž. 1st ed. Olomouc: Muzeum umění Olomouc. p. 19-26. výstava. ISBN 978-80-87149-13-3. 2008.

  2007

  1. BOUZEK, Jan. Jaký byl doopravdy obchod v pravěku? (What was really trade in prehistory?). Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Archaeologica. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, XL, No 1, p. 19-32. ISSN 0520-9250. 2007.
  2. ROTHENHAGEN, Richard. Karel Čapek - Als Europäer seiner Zeit voraus (Karel Capek - A Modern European). In Europa- Nachdenken und Vordenken. 1st ed. Wien, Berlin: LIT Verklag Berlin 2007, LIT Verlag GmbH&Co.KG Wien 2007. p. 205-214. ISBN 978-3-8258-9803-8. 2007.
  3. HÁJKOVÁ, Petra, Blanka SHAW, Michal HÁJEK, Dirk HINTERLANG and Vítězslav PLÁŠEK. The role of base saturation and altitude in habitat differentiation within Philonotis in springs and mires of three different European regions. The bryologist. Brooklyn, N.Y.: American Bryological and Lichenological Society, vol. 110, No 4, p. 776-787, 17 pp. ISSN 0007-2745. 2007.
  4. DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě na prahu 21. století (Multi-level governance in Europe on the threshold of the 21st century). In DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU. p. 7-12. Výzkum, svazek č. 2. ISBN 978-80-210-4458-6. 2007.
  5. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK and Renata VESELÁ. Vývoj myšlenky evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU (The Idea of European Integration and its Realization in EU). In Czech Law in the European Union. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing. p. 12-18. ISBN 978-80-87071-12-0. 2007.
  6. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí v Evropě (Real Estate Trasnfer Taxation in Europe). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, roč. XV., No 10, p. 3-10. ISSN 1801-6006. 2007.

  2006

  1. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ and Ladislav VOJÁČEK. Backgrounds of today´s convergence of the Czech laws with the EU laws : historical view of laws integration the European area. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Vol. 14, Nr. 4, p. 346–350. ISSN 1210-9126. 2006.
  2. HEARN, Jeff, Keith PRINGLE, Ursula MULLER, Irina NOVIKOVA, Elzbieta OLEKSY, Voldemar KOLGA, Harry FERGUSON, Dimitri KAMBUROV, Emmi LATTU, Maria NORDBERG, Iva ŠMÍDOVÁ, Teemo TALLBERG, Hertta NIEMI and Joanna KAZIK. Configurations of Europe. In European Perspectives on Men and Masculinities. 1st ed. Houndmills: Palgrave Macmillan. p. 184-199. edice nespecifikována. ISBN 1-4039-1813-9. 2006.
  3. HEARN, Jeff, Keith PRINGLE, Maria NORDBERG and Iva ŠMÍDOVÁ. Home and Work. In European Perspectives on Men and Masculinities. 1st ed. Houndmills: Palgrave Macmillan. p. 117-135, 16 pp. edice nespecifikována. ISBN 1-4039-1813-9. 2006.
  4. BOČKOVÁ, Helena. Jiří Langer sedmdesátníkem (Jiri Langer). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, vol. 16, No 2, p. 116-118. ISSN 0862-8351. 2006.
  5. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ and Ladislav VOJÁČEK. Myšlenka evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU (The Idea of European Integration and its Realization in EU). In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26. 9. 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. p. 81-92, 11 pp. ISBN 80-210-4182-X. 2006.
  6. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ and Ladislav VOJÁČEK. Myšlenka evropské integrace a její vyústění v realitě EU (nástin problematiky) (The Idea of European Integration and its Realization in EU). 1st ed. Ostrava: KEY Publishing. 102 pp. Právo. ISBN 80-87071-05-0. 2006.
  7. ŠMÍDOVÁ, Iva. The Czech Republic: Domination and Silences. In Men and Masculinities in Europe. 1st ed. London: Whiting & Birch Ltd. p. 219-230. social policy. ISBN 1-86177-042-1. 2006.

  2005

  1. MANDALAKIS, M., O. GUSTAFFSON, T. ALSBERG, A.L. EGEBACK, C.M. REDDY, L. XU, Jana KLANOVA, Ivan HOLOUBEK and E.G. STEPHANOU. Contribution of biomass burning to atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons at three European background sites. Environmental Science & Technology. USA, vol. 39, No 9, p. 2976-2982. ISSN 0013-936X. 2005.
  2. HLOUŠEK, Vít. Evropa, Amerika, náboženství a politika (Europe, America, Religion, and the Politics). In HANUŠ, Jiří and Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. p. 268-270. ISBN 80-7325-071-3. 2005.
  3. BOČKOVÁ, Helena. Josef Opletal: Moje paměti (Josef Opletal: Memoirs). Ethnologia Europae centralis. Souček - Istytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Universytet Ślaski, vol. 7, p. 131-132. ISSN 1210-1109. 2005.
  4. BALÍK, Stanislav. Křesťanství a Evropa: bitvy marné a zbytečné (Christianity and Europe). In HANUŠ, Jiří and Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. p. 65-70. Politika a náboženství, 2. ISBN 80-7325-071-3. 2005.
  5. OSOLSOBĚ, Petr and Giovanni REALE. Kulturní a duchovní kořeny Evropy. Za obrození "evropského člověka" (Cultural and Spiritual Roots of Europe). Brno: CDK. 180 pp. Dějiny a kultura. ISBN 8073250683. 2005.
  6. HORÁK, Petr. La recherche philosophique et l'organisation des masters en République tcheque (Philosophical research and Masters' Degree organization in Czech republic). In DEBRU, Claude and Jean-Jacques WUNENBURGER. La recherche philosophique et l'organisation des masters en France et en Europe. první. Paris: L' Harmattan. p. 34-38; 158-164, 10 pp. ISBN 2-296-00056-8. 2005.
  7. GAISLER, Jiří. National reports on the history and practice of bat banding. Czech Republic. In Hutterer R., Ivanova T., Meyer-Cords C., Rodrigues L. (editors): Bat migrations in Europe. Bonn: Federal Agency for Nature Conservation. p. 37-38. Naturschutz und Biologische Vielfalt, Heft 28. ISBN 3-7843-3928-X. 2005.
  8. HOLZER, Jan. Nejistá Evropa (Uncertain Europe). In Evropa a její duchovní tvář. Eseje - komentáře - diskuse. 1st ed. Brno: CDK. p. 70-73. ISBN 80-7325-071-3. 2005.
  9. KLÁNOVÁ, Jana, Ivan HOLOUBEK and Jiří KOHOUTEK. Passive air sampling network in Central and South Europe as a tool for a study of POPs contamination of Balkan countries as a consequence of war damages. In DIOXIN 2005. 2005th ed. Toronto, Canada: Dioxin. p. 40. 2005.
  10. STRMISKA, Maxmilián, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK and Roman CHYTILEK. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů (Political Parties in Modern Europe: Analysis of Party Systems). 1st ed. Praha: Portál. 727 pp. Politologie. ISBN 80-7367-038-0. 2005.
  11. KOPEČEK, Lubomír. Preface: Political Left in Contemporary Europe. In Kopeček, Lubomír (ed.): Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1st ed. Brno: CDK a ISPO. p. 7 - 10. Comparative Political Science. ISBN 80-7325-078-0. 2005.
  12. NECHUTOVÁ, Jana. (rec.) Jana Kepartová, Římané a Evropa. Antické dědictví v evropské kultuře. ((review) Jana Kepartová, Romans and Europe. Ancient Heritage in European Culture.). Listy filologické. Praha: KLP, vol. 128, No 1, p. 410-412. ISSN 0024-4457. 2005.
  13. STRMISKA, Maxmilián. Regional Parties and Party Systems. Concept and Typology of European Regional Parties and Regional Party Arrangements. 1st ed. Brno: Anton Pasienka. 72 pp. Politologická ed., 5. ISBN 80-902652-7-8. 2005.
  14. STRMISKA, Maxmilián. Regionální strany, stranické systémy a teritoriálně-politický pluralismus. Pojetí a typologie evropských regionálních stran a regionálních stranických soustav (Regional parties, party systems, territorial and political pluralism. A Notion and typology of European regional parties and regional party arrangements). 1st ed. Brno: Anton Pasienka. 144 pp. Politologická ed., 4. ISBN 80-902652-5-1. 2005.
  15. HANUŠ, Jiří and Petr FIALA. Tschechische Republik (The Czech Republic). In Kirche und Erziehung in Europa. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. p. 271-291, 20 pp. ISBN 3-531-14767-6. 2005.
  16. SEIDENGLANZ, Daniel. Vývoj železniční dopravy v Evropě a její pozice v evropské dopravní politice (Development of railway transport in Europe and its position in European transport policy). Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, V, No 4, p. 92-104. ISSN 1213-2446. 2005.
  17. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Výzkum přírodních lesů v ČR a Evropě z pohledu zoologa (Research on natural forests in the Czech Republic and Europe from a zoologist's point of view). Bulletin oboru agrochemie, půdy a výživy rostlin. Brno: Ústř. kontrol. a zkuš. ústav zemědělský, XIII, No 1, p. 39-43. ISSN 1212-5458. 2005.
  18. PEČÍNKA, Pavel. Zelená mozaika pod drobnohledem. Výzkum počáteční vývojové fáze západoevropských zelených (od konce 70. do začátku 90. let) a českých zelených (od 90. let do r. 2005) (Green Mosaic under Microscope. The research of initial evolutional period of western-European Greens and Czech Greens). In Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. p. 45-61, 16 pp. ISBN 80-7325-074-8. 2005.

  2004

  1. HLOUŠEK, Vít. Centra a periferie v Evropě - přístup Steina Rokkana (Centres and Peropheries in Europe - Stein Rokkan's Approach). Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, V, No 1, p. 1-10. ISSN 1212-7817. 2004.
  2. MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK and Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni. Evropská dimenze subkultury (Football Hooligans. European Dimension of Subculture). 1st ed. Brno: Centrum strategických studií, Barrister & Principal. 181 pp. ISBN 80-903333-0-3. 2004.
  3. SVOBODA, Jiří. From the Nile to the Danube: An introduction. Anthropologie 42. ČR: Moravské zemské muzeum Brno, vol. 2004, No 42, p. 199-201. ISSN 0323-1119. 2004.
  4. ZOUHAR, Jan. Hodnoty v době poevropské (Values in the Post-European Age). Sofia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 4, 2004, No 1, p. 289-290. ISSN 1642-1248. 2004.
  5. ŘEHÁK, Stanislav. Le découpage régional tcheque en question (The Czech Republic with the strange regions). In L'élargissement de l'Union Européenne: réformes territoriales en Europe Centrale et Orientale (V. Rey, L. Coudroy de Lille, E. Boulineau, eds.). 1st ed. Paris: L'Harmattan. p. 183-193. Logiques Politiques. ISBN 21-7475-7492-X. 2004.
  6. BARTÁK, Miroslav, František GREGOR and Rudolf ROZKOŠNÝ. New records of interesting Palaearctic Muscidae (Diptera). Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 11. In KUBÍK, Štěpán and Miroslav BARTÁK. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, Vol. 109. Brno: Masaryk University. p. 7-16. ISBN 80-210-35-82-X. 2004.
  7. VITURKA, Milan, Stanislav ŘEHÁK and Michal VANČURA. Regionální geografie Evropy a ČR (Regional geography of the Europe and C.R.). 2. vydání. Brno: MU - ESF. 126 pp. ISBN 80-210-3504-8. 2004.
  8. SEKOT, Aleš. Sport mobility in a changing Europe: a global aspect. European Journal for Sport and Society. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, vol. 1, No 2, p. 103-114. ISSN 1613-8171. 2004.
  9. SEKOT, Aleš. Sport v měnící se Evropě (Sport in changing Europa). Brno: Univerzitní noviny, vol. 11, 4-12, p. 42-44. ISSN 1211-6866. 2004.

  2003

  1. STRMISKA, Maxmilián. Conceptualization and typology of European regional parties: a note on methodology. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, vol. 5, 2-3, p. 1-8. ISSN 1212-7817. 2003.
  2. ŠTĚTKA, Václav. Evropa na obrazovkách. Audiovizuální politika a konstrukce evropské identity. (Europe on the Screen. Audiovisual Politics and the Construction of the European Identity.). In Média a realita 04. Brno: Masarykova univerzita. p. 227-254, 27 pp. ISBN 80-210-3308-8. 2003.
  3. BRÁZDIL, Rudolf. Historical Climatology and its Progress after 1990. In People and Nature in Historical Perspective. 1st ed. Budapest: Central European University - Archaeolingua. p. 197-227. CEU Medievalia. ISBN 963 9241 86 5. 2003.
  4. MASON, Franco and Rudolf ROZKOŠNÝ. Interesting records of European Stratiomyidae including description of the female of Nemotelus danielssoni (Diptera: Stratiomyidae). Bolletino della Societa entomologica Italiana. vol. 134, No 3, p. 253-264. ISSN 0037-8447. 2003.
  5. KROB, Josef. Les métamorphoses de l'ontologie (Metamorphoses od ontology). In Apres le postmodernisme, quelle philosophie? Brno - Paris: Univeristé Paris I. p. 24-35. ISBN 80-210-3080-1. 2003.
  6. JEŘÁBEK, Richard. Marginálie k záměru a pojetí Biografického slovníku evropské etnologie (Preparation of Biographical Lexicon of European Ethnology). Strážnice: grantový projekt. 5 pp. Národopisná revue č. 4. 2003.
  7. MARHOLD, Karol, Vít GRULICH and Iva HODÁLOVÁ. Taxonomy and nomenclature of Senecio paludosus (Compositae) in Europe. Annales botanici fennici. Helsinki: Finnish Zoological and Botanical Publish, vol. 40, No 3, p. 373-379. ISSN 0003-3847. 2003.
  8. SEIDENGLANZ, Daniel. Trends in the development of high-speed railway transportation in connection with European integration. 2003.

  2002

  1. STRMISKA, Maxmilián. A Study on Conceptualisation of (Ethno)Regional Parties. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, vol. 4, 2-3, p. 55-66. ISSN 1212-7817. 2002.
  2. PIKNER, Radim and Petr BUREŠ. Cytogeografie Eleocharis subser. Eleocharis v jihovýchodní Evropě (Cytogeography of Eleocharis subser. Eleocharis in Southeastern Europe). Zprávy Čes. Bot. Společ. Praha: Česká botanická společnost, vol. 37, No 1, p. 21-26. ISSN 0009-0662. 2002.
  3. SPÁČILOVÁ, Jana. Divadlo vyšlé z módy. Historie a současnost kulisového divadla v Evropě (Theatre "out of Fashion". History and Present State of the Coulisse Theatre in Europe). Opus musicum. Brno, XXXIV, No 5, p. 72-78. ISSN 00862-8505. 2002.
  4. IVANOV, Martin. Fossil snake assemblages from French middle Miocene (MN 7+8) localities of La Grive L7 and La Grive M. In ESSEWECA, Paleogeographical, paleoecological, paleoclimatological development of Central Europe. Abstract book. Bratislava: Institute of Geology, Slovak Academy of Sciences. p. 20-21. 2002.
  5. BRZOBOHATÝ, Rostislav. Stratigraphic range of myctophid species (otoliths) in the European lower and middle Miocene and its significance in the Central Paratethys Realm. Bratislava: Institute of Geology, Slovak Academy of Science. ESSE WECA Abstract Book. 2002.
  6. SPRIBILLE, Toby and Milan CHYTRÝ. Vegetation surveys in the circumboreal coniferous forests: A review. Folia Geobotanica. Pruhonice: Institute of Botany, vol. 37, No 4, p. 365-382. ISSN 1211-9520. 2002.

  2001

  1. STRMISKA, Maxmilián. Aliados por patrimônio, divididos por opçăo? Os partidos pós-comunistas da Europa (Allied by the Heritage, Divided by the Choice? The European Post-Communist Parties). Conjuntura Política. Belo Horizonte: As. Brasileira de Cięncia Política, UFMG, vol. 4, No 31, 7 pp., 2001.
  2. FIALA, Petr. Češi a Němci společně ve sjednocené Evropě (Czech and Germans Together in United Europe). In KOSCHMAL, W, Marek NEKULA and J ROGALL. Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika. Praha/Litomyšl: Paseka. p. 367-373, 17 pp. sborník. ISBN 80-7185-370-4. 2001.
  3. HLOUŠEK, Vít. Evropa států, Evropa regionů (Europe of States, Europe of Regions). In Mrklas, L. (ed.): Krajské volby 2000. Fakta, názory, komentáře. 1st ed. Praha: CEVRO. p. 150-155. ISBN 80-238-6750-4. 2001.
  4. STRMISKA, Maxmilián. Evropský rasismus a xenofobní populismus v politologické perspektivě. Příspěvek k diskusi o pojetí rasismu a xenofobie (European Racism and Xenophobic Populism in a Politological Perspective: A Contribution to Discussion About Notions of Racism and Xenophobia). Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, vol. 3, No 3, p. 34-47. ISSN 1212-7817. 2001.
  5. IVANOV, Martin. Changes in the composition of the European snake fauna during the Early Miocene and at the Early/Middle Miocene transition. Paläontologische Zeitschrift. Stuttgart, vol. 74, No 4, p. 563-573. ISSN 0031-0220. 2001.
  6. STRMISKA, Maxmilián. Protipřistěhovalecké xenofobní strany v evropském kontextu.Příspěvek k charakteristice xenofobních stranicko-politických formací (Anti-Immigrant Xenophobic Parties in European Environment: A Contribution to Characteristics of Xenophobic Parties). Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, vol. 3, No 3, p. 17-32. ISSN 1212-7817. 2001.
  7. BURJANEK, Aleš. Xenofobie po česku : jak si stojíme mezi Evropany? (Xenophobia in the Czech fashion : How the Czechs are doing as compared with the rest of Europe). Sborník prací Fakulty sociálních studií. Brno: Masarykova univerzita v Brno, vol. 2001, No 6, p. 73-89. ISSN 1212-365X. 2001.
  8. BURJANEK, Aleš. Xenophobia among the Czech Population in the Context of Post-Communist Countries and Western Europe. Czech Sociological Review. Praha: Academy of Science - IS, vol. 9, No 1, p. 53-67. ISSN 1210-3861. 2001.

  2000

  1. HUBÁLEK, Zdeněk. European experience with the West Nile virus ecology and epidemiology: could it be relevant for the New World? Viral Immunology. USA, vol. 13, No 4, p. 415-424. ISSN 0882-8245. 2000.
  2. IVANOV, Martin, Jean-Claude RAGE, Zbigniew SZYNDLAR and Márton VENCZEL. Histoire et origine géographique des faunes de serpents en Europe (History and geographic origin of snake faunas in Europe). Bulletin de la Société Herpétologique de France. Paris, vol. 96, -, p. 15-24. ISSN 0754-9962. 2000.
  3. IVANOV, Martin, Jean-Claude RAGE, Zbigniew SZYNDLAR and Márton VENCZEL. Origine géographique et histoire des faunes de serpents en Europe (Geographic origin and History of snake faunas in Europe). In 27eme Congres Annuel de la Société Herpétologique de France, Résumés. Poitiers: Université de Poitiers. p. 28-29, 1 pp. 2000.
  4. FIALA, Petr. Policy of Adaptation. Efforts of East European Countries to Meet European Integration Standards. In Policy of Adaptation. Efforts of East European Countries to Meet European Integration Standards. Harrisburg (USA): Southern Public Administration Education Foundation. p. 1-150. ISBN 1523-9764. 2000.
  5. FIALA, Petr and Miroslav MAREŠ. Současná evropská krajní pravice (Contemporary European Extreme Rigt). Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, vol. 2000, No 6, p. 14-16. ISSN 0543-7962. 2000.

  1999

  1. CHALUPA, Petr. Česká republika v Evropě (Cyech republic in the Europe). 1st ed. Brno: MU Brno. 10 pp. Sborník prací PdF MU. ISBN 80-210-2164-0. 1999.
  2. BARTONĚK, Antonín. Europa und die Tradition der Antike (Europe and the tradition of Antiquity). In The Crossroads of European Culture. Brno: Brno: Vutium Press. p. 491-496. ISBN 80-214-1249-6. 1999.
  3. MEČIAR, Jozef. Geoplitická souvztažnost integračních a dezintegračních procesů v Evropě. (Geopolitical Correlation of Integrative and Disintegrative processes in Europe). In Ke sjednocování Evropy. (Studie, materiály, dokumenty). 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. p. 63-70. ISBN 80-210-2147-0. 1999.
  4. NĚMEC, Robert. Je to jako hra. Bohužel jen pro nás. Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 4. roč., březen, 3 pp. ISSN 1210-485X. 1999.
  5. FIALA, Petr and Břetislav DANČÁK. Nacionalistické politické strany v Evropě (Nationalist Political Parties in Europe). Brno: Masarykova univerzita. 170 pp. monografie. ISBN 80-210-2247-7. 1999.
  6. CHALUPA, Petr. Světový oceán, Evropa (World ocean, Europe). 1st ed. Praha: SPL Práce, Albra. 135 pp. učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. ISBN 80-86287-09-2. 1999.
  7. CHALUPA, Petr. Světový oceán, Evropa (World Ocean, Europe). 1st ed. Praha: Práce. 135 pp. učebnice. ISBN 80-86287-09-2. 1999.
  8. HUBÁLEK, Zdeněk and Jiří HALOUZKA. West Nile fever - a reemerging mosquito-borne viral disease in Europe. Emerging Infectious Diseases. Atlanta: CDC, vol. 5, No 4, p. 643-650. ISSN 1080-6040. 1999.

  1998

  1. GAISLER, Jiří and Petr BENDA. Poznámky k počtu a názvům evropských druhů netopýrů (Comments to the number and the names of European bat species). Vespertilio. Praha, vol. 3, No 1, p. 135-146. ISSN 80-88850-19-3. 1998.
  2. TIETZE, Wolf and Stanislav ŘEHÁK. Prinzipielle und theoretische Erwägungen - Streckennetzgestaltung am Beispiel von Böhmen und Mähren (Principiel and theorical situation - Organization of network, exemple of Bohemia and Moravia). In Transrapis-Verkehr in Europa, eine Vision für das 21. Jahrhundert. Berlin - Stuttgart: Gebruder Borntraeger. p. 103-107. Geooekologie. 1998.

  1997

  1. SVATOŇ, Jan. Vládní orgán moderního státu : jeho původ, vývoj a charakter v některých evropských státech (Government body of modern state : its origin, development and character in some european states). 1. vyd. Brno: Doplněk. 140 pp. ISBN 80-85765-89-6. 1997.
  2. IVANOV, Martin. Vývoj kenozoické hadí fauny Evropy (The evolution of European Cenozoic snake fauna). In Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí. Brno: Masarykova univerzita Brno. p. 59-91. ISBN 80-210-1714-7. 1997.

  1993

  1. PODBORSKÝ, Vladimír. O možné kontinuitě sakrálních kruhových architektur v pravěku Evropy (The Possible Continuity of Sacral Circular Architecture in Prehistoric Europe.). Folia archaeologica [Uniwersytet Łódzki]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, vol. 1992, No 16, p. 75-83. ISSN 0208-6034. 1993.
Display details
Displayed: 17/4/2024 18:07