Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

 1. SUCHÁNEK, Petr. Finanční management (Financial Management). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 128 pp. DSO 1. ISBN 978-80-210-4277-3.
 2. NOVOTNÝ, Jiří and Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku II (The Business Economics II). 1st ed. Brno: MU ESF Brno, 2007. 141 pp. DSO 1. ISBN 978-80-210-4496-8.
 3. ŠIŠKA, Ladislav and Jiří LANČA. Výuka Manažerského účetnictví a Controllingu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity (The Teaching of Managerial Accounting and Controllership at Faculty of Economics and Administration of Masaryk University). In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. 1st ed. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. p. 213. ISBN 978-80-7318-536-7.
 4. 2006

 5. BINEK, Jan. Analýza finančních možností obcí jako předpoklad pro efektivní finanční řízení obce (Analysis of financial possibilities of municipalities as prerequisite of efficient financial management). In Management územní samosprávy s důrazem na využití nástrojů zvyšování příjmů a snižování výdajů rozpočtů územních samosprávných celků. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 15-23. ISBN 80-210-3957-4.
 6. ŠIŠKA, Ladislav. Beyond Budgeting - nový nástroj řízení výkonnosti firem? (Beyond Budgeting - the new instrument form managing business performance?). In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Oeconomica, 2006. p. 1491-1499. ISBN 80-245-1091-X.
 7. ŠIŠKA, Ladislav. Controlling jako nástroj řízení úspěšnosti podniku (Controllership as a tool for managing enterprise performance). In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno, 2006. p. 229-233, 4 pp. ISBN 80-210-4089-0.
 8. HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA and Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví (Managerial accounting). Brno: Masarykova univerzita, 2006. 138 pp. ISBN 80-210-4212-5.
 9. JUROVÁ, Michaela. Vliv účetních metod na finanční řízení podniku. In Teorie řízení podniku II - Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 33-57, 26 pp. ISBN 80-210-4170-6.
 10. ŠIŠKA, Ladislav. Vývojové tendence controllingu (Development tendencies of controllership). In Progresivní změny v systémech řízení výkonnosti. Praha: Oeconomica, 2006. p. 251-269, 18 pp. ISBN 80-245-1070-7.
 11. ŠIŠKA, Ladislav. Vztahy podniku k věřitelům (Relations of enteprises to their creditors.). In Vývojové tendence podniků II (Svazek I.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 343-374. ISBN 80-210-4133-1.
 12. 2005

 13. SEDLÁČEK, Jaroslav, Zuzana KŘÍŽOVÁ and Eva HÝBLOVÁ. Vliv účetních metod na vykazování výkonnosti podniku (The Influence of Accounting Methods on Company Efficiency). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 97 pp. První. ISBN 80-210-3893-4.
 14. 2004

 15. KALOUDA, František. Pojistné plnění ve finančním řízení firmy - nové paradigma (Claim paid in financial management - new paradigma). Pojistné rozpravy. Praha: Pojistné rozpravy, 2004, vol. 2004, No 10, p. 60-64. ISSN 0862-6162.
 16. 2002

 17. ČEJKOVÁ, Viktória and Svatopluk NEČAS. Finanční řízení aktiv komerční pojišťovny (Financial management of assets of insurance company). In Systémové řízení. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. p. 56-61. ISBN 80-210-2831-9.
 18. 2001

 19. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera (The accounting dates in the hand of manager). 2. doplněné vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 pp. business books. ISBN 80-7226-562-8.
Display details
Displayed: 26/11/2022 20:10