Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. VALOUCH, Petr. Evropské finanční systémy 2008 (European financial systems 2008). 2008.
 2. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 352 pp. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6.
 3. 2007

 4. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy (Money economy - Financial markets). 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM, 2007. 286 pp. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0.
 5. REJNUŠ, Oldřich. Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů (Theoretical and juridical views of financial investment instruments systematization). In Evropské finanční systémy 2007. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 324-331, 449 pp. ISBN 978-80-210-4319-0.
 6. SVOBODA, Martin, Svatopluk NEČAS, Peter MOKRIČKA, Miroslava ŠIKULOVÁ and Filip MALÝ. The transformation of the financial system in the Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 171 pp. 1. vyd. ISBN 978-80-210-4248-3.
 7. 2001

 8. ŠEVČÍK, Aleš and Tibor HLAČINA. Analýza finančního systému a oceňování aktiv (Analysis of financial system and assets pricing). Brno: MU Brno, 2001. 8 pp. ESF MU, svazek 1. ISBN 80-7314-000-4.
 9. 2000

 10. ŠEVČÍK, Aleš. Možnosti analýzy finančního systému (Possibilities of analysis of the financial system). In Finanční trhy, firmy a finanční instituce v České republice a Slovenské republice na cestě do Evropské unie. Karviná: SU OPF Karviná, 2000. p. 253-261. ISBN 80-7248-058-8.
Display details
Displayed: 5/7/2022 10:53