REJNUŠ, Oldřich. Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů (Theoretical and juridical views of financial investment instruments systematization). In Evropské finanční systémy 2007. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 324-331, 449 pp. ISBN 978-80-210-4319-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů
Name in Czech Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů
Name (in English) Theoretical and juridical views of financial investment instruments systematization
Authors REJNUŠ, Oldřich (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Evropské finanční systémy 2007, p. 324-331, 449 pp. 2007.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/07:00050832
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-4319-0
Keywords in English Investment instruments; securities; shares; bonds; commodities; stock indexes; baskets; financial derivatives; advanced derivatives; synthetical financial instruments; financial system; financial market
Tags advanced derivatives, baskets, bonds, commodities, financial derivatives, financial market, financial system, Investment instruments, Securities, shares, stock indexes, synthetical financial instruments
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Changed: 13/4/2012 14:37.
Abstract
V rámci soudobého vývoje světového finančního systému je možné se setkat s mnoha různými vývojovými směry, přičemž jedním z nejvýznamnějších je vytváření nových druhů finančních investičních instrumentů. V souvislosti s tím vyvstává otázka, jakými směry se v současné době ubírá vývoj v této oblasti. A protože je zřejmé, že se v poslední době jeví jako zvláště významný vývojový směr syntetizování vlastností jejich jednotlivých druhů, vyvstává zákonitě otázka, jak lze jednotlivé, nově vznikající finanční investiční instrumenty systemizovat z hlediska finanční teorie a jak jsou chápány z právního pohledu
Abstract (in English)
It is possible to meet a lot of different developmental directions in the scope of the present development of the world s financial system. One of the most important directions is a creation of the new kinds of financial investment instruments. In connection with this fact, the question, into which ways the present development in this area traces, results. And because it is clear, that recently the syntetization of financial investment instruments attributes has resulted as very significant developmental direction, it is the question, how to systemize the single, newly created financial investment instruments, from the financial theory point of view, and how they are understood from juridical point of view.
PrintDisplayed: 22/6/2024 20:57