Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

  1. DĚDIČ, Jan, Jan LASÁK and Daniel LÁLA. Souhlas valné hromady s rozdělením podílu ve společnosti s ručením omezeným (General Meeting's Consent with a Division of Business Share in Limited Liability Company). In Kotásek, J., Špačková, M. Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022, p. 221-239. ISBN 978-80-280-0094-3. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0094-2022.

  2012

  1. DĚDIČ, Jan and Jan LASÁK. Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů (Shares and their transfers: case law). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, 192 pp. ISBN 978-80-7357-963-0.

  2010

  1. LASÁK, Jan. K vyhlášení veřejné obchodní soutěže na uzavření smlouvy o převodu akcií ve vlastnictví obce (On a public announcement of a transfer of shares owned by a municipality). Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 7, č. 1, p. 25 - 29. ISSN 1214-7966.

  2008

  1. LYČKOVÁ, Taťána. Výnosy z životního pojištění ve srovnání s jinými investičními instrumenty finančního trhu (Yields of the life insurance as compared with other investment instruments of the financial market). In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe: FOR FIN 2008. první. Bratislava: Národohospodárská fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008, 412 pp. ISBN 978-80-225-2573-2.

  2007

  1. REJNUŠ, Oldřich. Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů (Theoretical and juridical views of financial investment instruments systematization). In Evropské finanční systémy 2007. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 324-331, 449 pp. ISBN 978-80-210-4319-0.

  1996

  1. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Peniaze, čo s nimi-abeceda rodinných financíí (Money, how to deal with them - alphabet of the family finances). Bratislava: SPN Bratislava, 1996, 218 pp. ISBN 80-08-00992-6.
Display details
Displayed: 30/5/2024 21:20